Промени в данните Ви за ефективността

Отчетите за ефективността на бизнес профила се приближават до потребителския ви профил в Търсене и Карти. Ще имате достъп до повече от основните показатели за потребителския профил директно от бизнес профила си. Ще започнем с взаимодействията, за да знаете колко често хората са се свързвали с вас. През следващите месеци ще добавим още показатели и ще включим подробни отчети за търсенията и броя на хората, които са прегледали потребителския профил.

След като показателите бъдат добавени към отчетите за ефективността, впоследствие ще премахнем по-старите им версии от Мениджър за бизнес профили.

Понастоящем отчетите за ефективността са налице в Търсене, а скоро ще станат налични и в Карти.

Можете да намерите данни от последните 6 месеца. Ще можете да преглеждате ефективността си, като избирате персонализирани периоди от време. Показателите за взаимодействията ще се актуализират ежедневно, а другите показатели – ежемесечно.

Преглед на отчетите за ефективността

За да прегледате новите показатели от бизнес профила си, отворете отчетите за ефективността:

 1. Преминете към бизнес профила си. Научете как да го намерите.
 2. Изберете Популяризиране и след това Ефективност.
  • Забележка: На настолния си компютър чрез Google Търсене изберете Ефективност.
 3. В горната част на страницата изберете период от време за отчета си.
 4. Изберете Прилагане.

Промяна на фокуса на отчетите в бизнес профила

Важно: Не можем да предоставим предварителни срокове за извършването на отделните промени. Ако има промени, ще актуализираме тази статия. Актуализациите могат да включват:

 • Нова честота на актуализиране на показателите: Може да актуализираме честотата на изчисляване на даден показател (например актуализиране на данните в края на месеца).
 • Добавяне на нови показатели: Показателите, предоставени в отчетите за ефективността, ще се развиват през следващите месеци, за да включват нови данни, които никога не са се показвали на страницата „Ефективност“ в Google Business Profile.
 • Непроменени показатели: Някои показатели ще бъдат преместени в отчетите за ефективността без значителни промени.

В таблицата по-долу ще бъдат представени предстоящите промени в показателите, както и новите показатели, които ще въведем в отчетите за ефективността.

Показател Промяна
Съобщения

През март 2022 г. лансирахме „Процент на отговорите на съобщения“ и „Средно време за отговор“. Процентът на отговорите на съобщения показва процента на съобщенията, на които сте отговорили месечно. Средното време за отговор показва колко бързо сте отговаряли на съобщенията месечно.

 • Тези данни са налице за период до 6 месеца.
 • Данните се опресняват със забавяне от 3 дни.
 • Ежемесечното отчитане се избира в инструмента за избор на дата.
Кликвания към уебсайта

Добавихме броя кликвания към уебсайта от бизнес профила ви към секцията „Взаимодействия“ на страницата „Ефективност“.

Кликванията към уебсайта в отчетите за ефективността в Търсене няма да включват кликвания към уебсайта от уебсайтове в Google Business Profile. Това означава, че броят на кликванията, показан в раздела „Взаимодействия“, може да се различава от стойностите в отчетите за ефективността.

Заявки за упътвания

Добавихме заявките за упътвания към секцията „Взаимодействия“ на страницата „Ефективност“ в Търсене.

Показателят показва броя и местоположението на отделните клиенти, които са заявили указания до бизнеса ви. Променихме начина, по който броим заявките за упътвания, за да бъдат взети предвид обстоятелства, като например многократно докосване, отказ от заявка за упътвания и спам. Очакваме новият показател за тези заявки по-точно да представя колко пъти отделни потребители са заявили указания до бизнеса ви.

Докато експериментираме с новия показател, старата версия на заявките за упътвания ще останат налице на страницата „Ефективност“ в електронна таблица за изтегляне и в API. За да научите повече, разгледайте документацията ни за програмисти на API.

Търсения

Използвани заявки за намиране на бизнеса ви

Търсенията се актуализират ежемесечно вместо на тримесечие. Тези данни са налице за период до 6 месеца.

Брой хора, прегледали бизнес профила ви

Стартирахме този показател през февруари 2021 г.

Показател за отчитане на ефективността, който представлява броя хора, прегледали бизнес профила ви. Той предоставя разбивка по устройство, например компютри и мобилни устройства, или по платформа, например Търсене или Карти.

Поръчки на храна

През февруари 2022 г. стартирахме показателя „Поръчки на храна“. Показател за отчитане на ефективността, който представлява броя поръчки за получаване на място или доставка, направени директно от бизнес профила ви в Google чрез доставчик в „Поръчки през Google“. Преглед на доставчиците в „Поръчки през Google“

Изтегляне на показателите ви

Показателите ще останат налични за изтегляне и през API.

Ако имате само един бизнес, можете да изтеглите ефективността на адрес https://business.google.com/locations. Ако управлявате няколко бизнес профила, изпълнете стъпките за групов достъп до данните за ефективността.

Сродни статии

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню