Tổng quan về báo cáo

Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước Google Sách 

Báo cáo thu nhập trên Google Play 

Báo cáo bán hàng trên Google Play 

Những báo cáo cần thiết

 • Báo cáo thu nhập: Thông tin về thu nhập hàng tháng bạn kiếm được trên Google Play. 
 • Báo cáo giao dịch: Thông tin về tất cả hoạt động bán sách có ISBN. 
 • Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước Google Sách: Lượt truy cập và lượt xem trang trên Google Sách. 
   

Sự khác biệt giữa các báo cáo 

 • Báo cáo thu nhập
  • Chứa các giao dịch có trong thanh toán của tháng đó. 
  • Không chứa các đơn đặt hàng trước chưa thực hiện. 
 • Báo cáo giao dịch 
  • Có thể chứa các giao dịch hiển thị trên những Báo cáo thu nhập khác. 
  • Có thể thiếu một số giá trị, chẳng hạn như Số tiền thu nhập. Các giá trị sẽ được điền vào nếu bạn tải báo cáo đó xuống sau vài ngày. 
 • Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước Google Sách 
  • Chứa các lượt truy cập trang liên quan đến bản xem trước Google Sách.

Thời gian có báo cáo

 • Báo cáo bán hàng (Báo cáo giao dịch và tóm tắt) 
  • 1–2 ngày sau khi diễn ra giao dịch. 
 • Báo cáo thu nhập
  • 5 ngày làm việc kể từ sau cuối tháng. 
  • Nếu đã hơn 5 ngày mà bạn vẫn chưa nhận được báo cáo, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng thông tin thuế chính xác. 

 

Lưu ý: Ngày sẽ hiển thị theo múi giờ Thái Bình Dương, do đó, giao dịch diễn ra vào ngày 1 tháng 1 ở Châu Âu có thể hiển thị ngày 31 tháng 12 trong các báo cáo của chúng tôi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố