ภาพรวมเกี่ยวกับรายงาน

รายงานการดูหน้าตัวอย่างใน Google Books 

รายงานรายได้ของ Google Play 

รายงานการขายของ Google Play 

รายงานที่จำเป็น

 • รายงานรายได้: ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จาก Google Play ในแต่ละเดือน 
 • รายงานธุรกรรม: ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย ISBN ทั้งหมด 
 • รายงานการดูหน้าตัวอย่างใน Google Books: การดูหน้าเว็บและการเข้าชมใน Google Books 
   

ความแตกต่างของรายงานต่างๆ 

 • รายงานรายได้
  • มีธุรกรรมที่รวมอยู่ในการชำระเงินของเดือนนั้น 
  • ไม่มีการสั่งจองล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 • รายงานธุรกรรม 
  • อาจมีธุรกรรมที่ปรากฏในรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับรายได้ 
  • อาจไม่มีค่าบางอย่าง เช่น จำนวนรายได้ ระบบจะแสดงค่าต่างๆ เมื่อคุณดาวน์โหลดค่าในอีก 2-3 วัน 
 • รายงานการดูหน้าตัวอย่างใน Google Books 
  • มีการเข้าชมหน้าเว็บเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่าง Google Books

ความพร้อมใช้งานของรายงาน

 • รายงานการขาย (รายงานธุรกรรมและรายงานสรุป) 
  • 1–2 วันหลังมีการทำธุรกรรม 
 • รายงานรายได้
  • 5 วันทำการหลังสิ้นเดือน 
  • หากคุณยังไม่ได้รับรายงานเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า 5 วัน ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลภาษีของคุณถูกต้องหรือไม่ 

 

หมายเหตุ: วันที่จะแสดงตามเขตเวลาแปซิฟิก ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นวันที่ 1 มกราคมในยุโรปอาจแสดงวันที่ 31 ธันวาคมในรายงาน 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว