ภาพรวมเกี่ยวกับรายงาน

คุณค้นหารายงานหลายฉบับเกี่ยวกับการขาย ธุรกรรม และการเข้าชมได้ในศูนย์พาร์ทเนอร์

 • รายงานรายได้ของ Google Play: ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณใน Google Play
 • รายงานสรุปการขาย: ยอดขายสุทธิที่จัดกลุ่มตามหนังสือและประเทศ
 • รายงานธุรกรรมการขาย: รายละเอียดของธุรกรรมแต่ละรายการ
 • รายงานการเข้าชมหน้าตัวอย่างใน Google Books: การดูหน้าเว็บและการเข้าชมใน Google Books

ค้นหาและดาวน์โหลดรายงาน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์พาร์ทเนอร์
 2. คลิกรายงานทางด้านซ้าย
 3. คุณจะเห็นรายงานรายได้ที่ด้านบน หากต้องการดาวน์โหลดรายงาน ให้คลิกดาวน์โหลดรายงานล่าสุด
 4. คุณสร้างรายงานที่กําหนดเองได้ที่ด้านล่าง
  • เลือกประเภทรายงาน ช่วงวันที่ ชื่อ ประเทศ และประเภทเนื้อหาที่จะรวมไว้ในรายงาน
  •  หากต้องการดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ที่คั่นด้วยแท็บ ให้คลิกส่งออกรายงาน

เคล็ดลับ: หากต้องการบันทึกค่าที่กำหนดล่วงหน้าไว้ใช้อีกครั้ง ให้คลิกสร้างเทมเพลต

ความแตกต่างของรายงานประเภทต่างๆ 

 • รายงานรายได้
  • มีธุรกรรมที่รวมอยู่ในการชำระเงินของเดือนนั้น 
  • ไม่มีการสั่งจองล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 
 • รายงานที่กำหนดเอง
  • รายงานสรุปการขายและรายงานธุรกรรม 
   • อาจมีธุรกรรมที่ปรากฏในรายงานอื่นๆ เกี่ยวกับรายได้ 
   • อาจไม่มีค่าบางอย่าง เช่น จำนวนรายได้ ระบบจะแสดงค่าต่างๆ เมื่อคุณดาวน์โหลดค่าในอีก 2-3 วัน 
  • รายงานการเข้าชมหน้าตัวอย่างใน Google Books 
   • มีการเข้าชมหน้าเว็บเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่าง Google Books

ความพร้อมใช้งานของรายงาน

 • รายงานรายได้
  • 5 วันทำการหลังสิ้นเดือน 
  • หากยังไม่ได้รับรายงานเมื่อเวลาผ่านไปนานกว่า 5 วัน ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลภาษีของคุณถูกต้องหรือไม่ 
 • การขาย (รายงานธุรกรรมและรายงานสรุป) 
  • 1-2 วันหลังมีการทำธุรกรรม 

หมายเหตุ: วันที่จะแสดงตามเขตเวลาแปซิฟิก ดังนั้นธุรกรรมที่เกิดขึ้นวันที่ 1 มกราคมในยุโรปอาจแสดงเป็นวันที่ 31 ธันวาคมในรายงาน 

ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานแต่ละฉบับ

รายงานรายได้ของ Google Play

Google จะสร้างรายงานรายได้ประจำเดือนสำหรับโปรไฟล์การชำระเงินแต่ละโปรไฟล์ในบัญชี โดยคุณจะเห็นรายชื่อเดือนที่ได้รับรายได้ รวมถึงยอดรวมทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยการคลิกลิงก์ "ดาวน์โหลด" รายงานรายได้ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

วันที่ของรายได้ วันที่ชำระเงินซึ่งรับโดยผู้จัดพิมพ์สำหรับธุรกรรมนี้ (หากเป็นการคืนเงิน จะเป็นวันที่ชำระเงินซึ่งเกิดจากการคืนเงิน)
วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม
รหัส ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำสำหรับธุรกรรมนี้
ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมนี้เป็นการซื้อหรือการเช่า
 • การซื้อครั้งเดียว: การขายปกติ
 • การเช่า: การเช่าในระยะเวลาที่จำกัด โดยจะมีข้อมูลระยะเวลาเช่ารวมอยู่ด้วย
ประเภท ประเภทธุรกรรม
 • การขาย: มีการขายหนังสือ
 • การคืนเงิน: มีการส่งคืนหนังสือ
สั่งจองล่วงหน้า ธุรกรรมนี้ใช้กับการสั่งซื้อล่วงหน้าไหม
 • ได้รับอนุญาต: ผู้ซื้อสั่งจองหนังสือล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับ (รายงานถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่จำหน่าย)
 • ยกเลิก: ยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการนำส่ง
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ: สั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าและมีการนำส่งแล้ว
 • ไม่มี: ธุรกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อล่วงหน้า
จำนวน จำนวนหนังสือที่ทำธุรกรรม ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นของหนังสือ นำหน้าด้วยอัญประกาศเดี่ยวเพื่อให้โปรแกรมสเปรดชีตแสดง ISBN ครบทุกหลัก
ชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อของสำนักพิมพ์ที่ขายหนังสือเล่มนี้
ชื่อ ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
สกุลเงินราคาขายปลีกที่แนะนำดั้งเดิม สำหรับราคาที่แปลงแล้ว จะเป็นสกุลเงินของราคาขายปลีกที่แนะนำก่อนการแปลงสกุลเงิน มิฉะนั้น จะเป็นสกุลเงินเดียวกับ "สกุลเงินราคาปลีก"
ราคาขายปลีกที่แนะนำดั้งเดิม สำหรับราคาที่แปลงแล้ว จะเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำก่อนการแปลงสกุลเงิน มิฉะนั้น จะเป็นสกุลเงินเดียวกับ "ราคาปลีก [ไม่รวมภาษี]"
สกุลเงินสำหรับราคาปลีก สกุลเงินของราคาปลีกของหนังสือ
ราคาปลีก [รวมภาษี] ราคาปลีกของหนังสือ รวมภาษี
ราคาปลีก [ไม่รวมภาษี] ราคาปลีกของหนังสือ ไม่รวมภาษี
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
% รายได้ของผู้จัดพิมพ์ เปอร์เซ็นต์จากราคาปลีกสำหรับผู้จัดพิมพ์
รายได้ของผู้จัดพิมพ์ จำนวนรายได้ที่ผู้จัดพิมพ์ได้รับ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน
สกุลเงินของรายได้ สกุลเงินของรายได้ของผู้จัดพิมพ์
จำนวนรายได้ จำนวนรายได้ของผู้จัดพิมพ์จากธุรกรรมนี้ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
อัตราการแปลงสกุลเงิน หากสกุลเงินของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและการซื้อแตกต่างกัน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน

รายงานสรุปการขาย

ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการขายของคุณ (ข้อมูลบางอย่างอาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง)

ชื่อ ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นๆ สำหรับหนังสือ
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
หน่วยที่ซื้อ จำนวนหน่วยรวมของหนังสือที่ซื้อในช่วงเวลานี้
หน่วยที่คืนเงิน จำนวนหน่วยรวมของหนังสือที่มีการคืนเงินในช่วงเวลานี้
หน่วยขายสุทธิ จำนวนหน่วยสุทธิของหนังสือที่จำหน่ายในช่วงเวลานี้
รายได้รวมของผู้จัดพิมพ์ ยอดรวมที่ได้รับจากยอดขายสุทธิของหนังสือในช่วงเวลานี้ในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานธุรกรรมการขายหรือรายงานรายได้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานธุรกรรมการขาย

ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการขายของคุณ (ข้อมูลบางอย่างอาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง)

วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม
รหัส ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำสำหรับธุรกรรมนี้
ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมนี้เป็นการซื้อหรือการเช่า
 • การซื้อครั้งเดียว: การขายปกติ
 • การเช่า: การเช่าในระยะเวลาที่จำกัด โดยจะมีข้อมูลระยะเวลาเช่ารวมอยู่ด้วย
ประเภท ประเภทของการทำธุรกรรม
 • ขาย: ขายหนังสือแล้ว
 • คืนเงิน: คืนหนังสือและคืนเงินแล้ว
สั่งจองล่วงหน้า ธุรกรรมนี้ใช้กับการสั่งซื้อล่วงหน้าไหม
 • ได้รับอนุญาต: ผู้ซื้อสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับ (สร้างรายงานขึ้นก่อนวันที่จำหน่ายหนังสือ)
 • ยกเลิก: ยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการนำส่ง
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ: สั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าและมีการนำส่งแล้ว
 • ไม่มี: ธุรกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อล่วงหน้า
จำนวน จำนวนหน่วยที่ทำธุรกรรม เป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นของหนังสือนำหน้าด้วยอัญประกาศเดี่ยวเพื่อให้โปรแกรมสเปรดชีตแสดง ISBN ทั้งหมด
ชื่อสำนักพิมพ์ เทมเพลตที่ใช้สำหรับหนังสือเล่มนี้
ชื่อ ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
สกุลเงินสำหรับราคาปลีก สกุลเงินของราคาปลีกของหนังสือ หากเปิดใช้งานการแปลงสกุลเงิน จะเป็นสกุลเงินของราคาซื้อที่แสดงให้ผู้ซื้อเห็น
ราคาปลีก ราคาปลีกของหนังสือ
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
% รายได้ของผู้จัดพิมพ์ เปอร์เซ็นต์จากราคาปลีกสำหรับผู้จัดพิมพ์
รายได้ของผู้จัดพิมพ์ จำนวนรายได้ที่ผู้จัดพิมพ์ได้รับ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน ค่าลบในกรณีคืนเงิน สกุลเงินที่ใช้จะเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินในการชำระเงิน
สกุลเงินในการชำระเงิน สกุลเงินของรายได้ของผู้จัดพิมพ์
จำนวนเงินที่ชำระ จำนวนเงินที่ผู้จัดพิมพ์ที่ได้รับจากธุรกรรมนี้ เป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
อัตราการแปลงสกุลเงิน

หากราคาปลีกและจำนวนเงินที่ชำระไม่ได้ใช้สกุลเงินเดียวกัน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน

หมายเหตุพิเศษสำหรับการขายในเกาหลีใต้: ลูกค้าบางรายในเกาหลีใต้ต้องชำระเงินค่าหนังสือในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกรรมดังกล่าว แม้รายงานจะแสดงราคาในสกุลเงิน KRW แต่อัตรา Conversion ที่แสดงจะเป็นการแปลงจาก USD เป็นสกุลเงินในการชำระเงินของพาร์ทเนอร์

รายงานการเข้าชมหน้าตัวอย่างใน Google Books

รายงานการเข้าชมของ Google หนังสือจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการดูหน้าตัวอย่างสำหรับหนังสือของคุณใน Google หนังสือ (ยังไม่มีข้อมูลการเข้าชมของ Google Play ในขณะนี้)

ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏในรายงานของคุณ

วันที่หรือเดือน ระยะเวลา คอลัมน์นี้จะปรากฏขึ้นในรายงานหากข้อมูลถูกจัดเรียงตามวันหรือเดือน
ISBN หลัก ตัวระบุหลัก (เช่น ISBN) ของหนังสือ คอลัมน์นี้จะปรากฏขึ้นในรายงานหากข้อมูลถูกจัดเรียงตามหนังสือ
การเข้าชมหนังสือ (BV) จะมีการลงทะเบียนการเข้าชมหนังสือทุกครั้งที่มีผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำเข้าชมหนึ่งในหนังสือของคุณใน Google หนังสือ จำนวนดังกล่าวจะรวมถึงการเข้าชมหน้าข้อมูล (เช่น "เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้") และจำนวนการดูหน้าตัวอย่างเนื้อหา
BV ที่มีการดูหน้า จำนวนการเข้าชมหนังสือที่ผู้ใช้เข้าถึงหน้าตัวอย่างของหนังสือ ซึ่งไม่รวมการเข้าชมที่ผู้ใช้เข้าถึงเฉพาะหน้าข้อมูลสำหรับหนังสือของคุณ
คลิกการซื้อที่ซ้ำกัน จำนวนการคลิกลิงก์สั่งซื้อหนังสือในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก (รวมถึงเว็บไซต์ของคุณในกรณีที่คุณใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้)
BV ที่มีคลิกการซื้อ จำนวนการเข้าชมที่มีการคลิกลิงก์สั่งซื้อ
CTR ลิงก์ซื้อ อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ของลิงก์สั่งซื้อ
หน้าที่ดูไปแล้ว จำนวนรวมของหน้าตัวอย่างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำที่ผู้ใช้ดูในช่วงเวลาหนึ่ง (นับเวลาแบบ 24 ชั่วโมง) หากผู้ใช้ดูหน้าเดียวกันในหนังสือของคุณ 2 ครั้งในเซสชันหนึ่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลเป็นการดูเพียงหน้าเดียว

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก