Rapportöversikt

Du hittar flera rapporter om försäljning, transaktioner och trafik i partnercentret:

 • Intäktsrapporter för Google Play: information om dina intäkter per månad på Google Play.
 • Sammanfattade rapporter för försäljning: nettoförsäljning utifrån bok och land.
 • Rapporter om försäljningstransaktioner: information om varje transaktion.
 • Trafikrapporter om förhandsgranskning på Google Böcker: sidvisningar och besök på Google Böcker.

Hitta och ladda ned rapporter

 1. Logga in på partnercentret.
 2. Klicka på Rapporter till vänster.
 3. Intäktsrapporter visas högst upp. Du laddar ned rapporten genom att klicka på Ladda ned den senaste rapporten.
 4. Längst ned kan du skapa anpassade rapporter:
  • Välj en rapporttyp, ett datumintervall, titlar, länder och innehållstyper som ska ingå i rapporten.
  •  Om du vill ladda ned rapporten som en tabbavgränsad fil klickar du på Exportera rapport.

Tips! Klicka på Skapa mall om du vill spara förinställningarna och använda dem igen.

Skillnader mellan rapporttyperna 

 • Intäktsrapporter
  • Innehåller de transaktioner som räknades med i utbetalningen för den månaden. 
  • Innehåller inte förbeställningar som inte har levererats än. 
 • Anpassade rapporter:
  • Sammanfattade rapporter för försäljning och transaktionsrapporter 
   • Kan innehålla transaktioner som visas i andra intäktsrapporter. 
   • Vissa värden kan saknas, t.ex. intäktsbeloppet. Värdena fylls i om du gör om nedladdningen efter ett par dagar. 
  • Trafikrapporter om förhandsgranskning på Google Böcker 
   • Innehåller sidbesök om förhandsgranskning på Google Böcker.

När blir rapporterna tillgängliga?

 • Intäktsrapporter
  • 5 arbetsdagar efter månadens slut. 
  • Om det har gått mer än fem dagar utan att du har fått någon rapport kontrollerar du att skatteuppgifterna stämmer. 
 • Försäljning (transaktioner och sammanfattande rapporter)
  • 1–2 dagar efter att transaktionen gjordes.

Obs! Datumen visas i stillahavstid, så om en transaktion gjordes i Europa den 1 januari kan datumet visas som 31 december i rapporterna.

Detta ingår i alla rapporter

Intäktsrapporter för Google Play

Google genererar en intäktsrapport varje månad för varje enskild betalningsprofil i kontot. En lista över de månader när du har haft intäkter och den totala summan visas.

Klicka på länken Ladda ned om du vill ha mer information. Intäktsrapporter innehåller följande information:

Datum för intäkter Datumet när utgivaren har tagit emot betalningen för den här transaktionen. (Om transaktionen var en återbetalning är detta datumet för betalningen som återbetalningen gällde.)
Transaktionsdatum Transaktionsdatumet.
id Ett unikt id-nummer för den här transaktionen.
Produkt Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.
 • Enskilt köp: En normal försäljning.
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.
Typ Transaktionstyp:
 • Försäljning: En bok såldes.
 • Återbetalning: En bok returnerades.
Förbeställning Uppgift om huruvida transaktionen gällde en förbeställning.
 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har ännu inte levererats. (Rapporten genererades före försäljningsdatumet.)
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades innan den levererades.
 • Slutförd: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.
Antal Antalet böcker i transaktionen. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att kalkylarksprogram visar hela ISBN-numret.
Förlagsnamn Namnet på förlaget som sålde boken:
Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Valuta för ursprungligt listpris För omvandlade priser: valutan för det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Valuta för listpris.
Ursprungligt listpris För omvandlade priser: det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Listpris [exklusive moms].
Valuta för listpris Valutan för bokens listpris.
Listpris [inklusive moms] Bokens listpris inklusive moms.
Listpris [exklusive moms] Bokens listpris exklusive eventuell moms.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Utgivarens intäktsandel Utgivarens andel av listpriset.
Utgivarens intäkter De intäkter som utgivaren tjänar. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning.
Intäkter – valuta Valutan för utgivarens intäkter.
Intäkter – belopp Utgivarens nettointäkter från transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Valutaomvandlingskurs Omvandlingskursen mellan olika valutor om valutan för intäkterna och valutan för köpet skiljer sig åt.

Sammanfattad rapport för försäljning

Du hittar följande information i försäljningsrapporterna (det kan hända att alla uppgifter inte uppges, beroende på hur relevanta de är):

Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller en annan identifierare för boken.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Antal köpta Totalt antal exemplar av boken som har köpts under den här perioden.
Antal återbetalda Totalt antal exemplar av boken som har återbetalats under den här perioden
Antal sålda (netto) Nettoantalet exemplar av boken som har sålts under den här perioden.
Totala intäkter för utgivare Totalt belopp som har intjänats från nettoförsäljningen av boken under den här perioden, i kundens lokala valuta. Du hittar en mer detaljerad redogörelse i de tillhörande rapporterna över försäljningstransaktioner eller intäktsrapporterna.

Rapporter om försäljningstransaktioner

Du hittar följande information i försäljningsrapporterna (det kan hända att alla uppgifter inte uppges, beroende på hur relevanta de är):

Transaktionsdatum Transaktionsdatumet.
id Ett unikt id-nummer för den här transaktionen.
Produkt Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.
 • Enskilt köp: En normal försäljning.
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.
Typ Transaktionstyp.
 • Försäljning: Boken såldes.
 • Återbetalning: Boken har returnerats och återbetalats.
Förbeställning Uppgift om huruvida transaktionen gällde en förbeställning.
 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har ännu inte levererats. (Rapporten genererades före bokens försäljningsdatum.)
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades innan den levererades.
 • Slutförd: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.
Antal Antalet enheter i transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att kalkylarksprogram visar hela ISBN-numret.
Förlagsnamn Mallen som används för boken.
Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Valuta för listpris Valutan för bokens listpris. Om valutaomvandling har aktiverats är detta den valuta för köp som visas för köparen.
Listpris Bokens listpris.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Utgivarens intäktsandel Utgivarens andel av listpriset.
Utgivarens intäkter De intäkter som utgivaren tjänar. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning. En negativ siffra för återbetalningar. Valutan är samma som betalningsvalutan.
Betalningsvaluta Valutan för utgivarens intäkter.
Betalningsbelopp Utgivarens intjänade belopp för den här transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Valutaomvandlingskurs

Omvandlingskursen mellan olika valutor om valutan för listpriset och valutan för betalningsbeloppet skiljer sig åt.

Särskild information om försäljning i Sydkorea: En del kunder i Sydkorea måste betala för sina böcker i amerikanska dollar. Priset för dessa transaktioner anges i KRW i rapporten men omvandlingskursen som visas är mellan USD och partnerns betalningsvaluta.

Trafikrapporter om förhandsgranskning på Google Böcker

Trafikrapporter för Google Böcker innehåller information om förhandsgranskningssidorna för dina böcker på Google Böcker. (Trafikuppgifter för Google Play är inte tillgängliga just nu.)

Följande information finns i rapporten:

Datum eller månad Tidsperioden. Den här kolumnen visas i rapporten om uppgifterna ordnas efter dag eller månad.
Primärt ISBN-nummer Bokens primära identifierare (t.ex. ISBN). Den här kolumnen visas i rapporten om uppgifterna ordnas efter bok.
Bokvisningar (BV) En bokvisning registreras varje gång en unik användare visar en av dina böcker i Google Böcker. Den här siffran omfattar visningar av informationssidor (till exempel sidan Om den här boken) samt förhandsgranskningar av innehållssidor.
Bokvisningar med visade sidor Antalet bokvisningar där användare har visat förhandsgranskningssidor från din bok. Besök där en användare bara visar informationssidor för dina böcker omfattas inte.
Icke-unika köpklick Antalet klick på länkar för att köpa boken på återförsäljares webbplatser (inklusive din webbplats om du bifogade en köplänk).
Bokvisningar med köpklick Antalet besök där ett klick på en köplänk förekom.
Klickfrekvens för köplänk Klickfrekvensen (CTR) för köplänkar.
Visade sidor Det totala antalet unika sidor som en användare visar under ett dygn. Om en användare visar samma sida från din bok två gånger under ett besök registreras bara en enda sidvisning.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny