Omówienie raportów

W Centrum Partnerów znajdziesz kilka raportów dotyczących sprzedaży, transakcji i wyświetleń:

 • Raporty o zarobkach w Google Play: informacje o miesięcznych zarobkach w Google Play.
 • Raporty z podsumowaniem sprzedaży: sprzedaż netto pogrupowana według książek i krajów.
 • Raporty dotyczące transakcji sprzedaży: szczegółowe informacje o każdej transakcji.
 • Raporty wyświetleń podglądu w Książkach Google: wyświetlenia stron i wizyty w Książkach Google.

Znajdowanie i pobieranie raportów

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Raporty.
 3. U góry zobaczysz raporty o zarobkach. Aby pobrać raport, kliknij Pobierz najnowszy raport.
 4. Na dole możesz utworzyć raporty niestandardowe:
  • Wybierz typ raportu oraz zakres dat, tytuły, kraje i typy treści, które chcesz uwzględnić w raporcie.
  • Aby pobrać raport w postaci pliku z wartościami rozdzielonymi znakami tabulacji, kliknij Eksportuj raport.

Wskazówka: aby zapisać ustawienia do ponownego użycia, kliknij Utwórz szablon.

Różnice między typami raportów

 • Raporty o zarobkach
  • Obejmują transakcje uwzględnione w płatnościach z danego miesiąca.
  • Nie obejmują zamówień w przedsprzedaży, które nie zostały zrealizowane.
 • Raporty niestandardowe:
  • Raporty z podsumowaniem sprzedaży i transakcjami
   • Mogą obejmować transakcje, które pojawiają się w innych raportach o zarobkach.
   • Mogą nie zawierać pewnych wartości, takich jak kwoty zarobków. Gdy pobierzesz raporty kilka dni później, te pola wartości będą już wypełnione.
  • Raporty wyświetleń podglądu w Książkach Google
   • Obejmują dane o wizytach na stronach podglądu w Książkach Google.

Dostępność raportów

 • Raporty o zarobkach
  • 5 dni roboczych po końcu miesiąca.
  • Jeśli minęło więcej niż 5 dni, a nadal nie masz raportu, sprawdź, czy Twoje informacje o podatkach są prawidłowe.
 • Sprzedaż (raporty z podsumowaniem i transakcjami)
  • 1‒2 dni od daty transakcji.

Uwaga: daty są wyświetlane w czasie pacyficznym, dlatego transakcja, która miała miejsce 1 stycznia w Europie, może mieć w naszych raportach datę 31 grudnia.

Zawartość poszczególnych raportów

Raporty o zarobkach w Google Play

Dla każdego profilu płatności na Twoim koncie generujemy miesięczny raport o zarobkach. Zawiera on listę miesięcy, w których odnotowano zarobki, wraz z ich sumą.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij link Pobierz. Raporty o zarobkach zawierają te informacje:

Data zarobków Data otrzymania przez wydawcę płatności za tę transakcję. (Jeśli transakcją był zwrot, jest to data płatności, której on dotyczył).
Data transakcji Data transakcji.
Identyfikator Unikatowy identyfikator transakcji.
Produkt Określa, czy transakcja obejmowała zakup czy wypożyczenie.
 • Pojedynczy zakup: zwykła sprzedaż.
 • Wypożyczenie: wypożyczenie na określony czas. Okres ten również zostanie pokazany w raporcie.
Typ Typ transakcji.
 • Sprzedaż: książka została sprzedana.
 • Zwrot środków: książka została zwrócona.
Zamówienie przedpremierowe Czy transakcja dotyczy przedsprzedaży.
 • Autoryzowane: kupujący zamówił przedpremierowo książkę i nie została ona jeszcze dostarczona. Raport został wygenerowany przed datą rozpoczęcia sprzedaży.
 • Anulowano: zamówienie w przedsprzedaży zostało anulowane, zanim zostało dostarczone.
 • Zrealizowano: książka była zamówiona w przedsprzedaży i została dostarczona.
 • Brak: transakcja nie dotyczyła zamówienia przedpremierowego.
Liczba Liczba książek w transakcji. Jeśli transakcja stanowiła zwrot środków, wartość ta będzie ujemna.
Podstawowy ISBN Podstawowy ISBN lub inny identyfikator książki poprzedzony pojedynczym cudzysłowem, by w edytorze arkuszy kalkulacyjnych był wyświetlany cały numer.
Nazwa serii wydawniczej Nazwa serii wydawniczej, w ramach której książka została sprzedana.
Tytuł Tytuł książki.
Autor Autor książki.
Waluta oryginalnej rynkowej ceny detalicznej Jeśli cena książki jest przeliczana, będzie to waluta rynkowej ceny detalicznej obowiązująca przed przeliczeniem waluty. W przeciwnym razie będzie to „Waluta rynkowej ceny detalicznej”.
Oryginalna rynkowa cena detaliczna Jeśli cena książki jest przeliczana, będzie to rynkowa cena detaliczna obowiązująca przed przeliczeniem waluty. W przeciwnym razie będzie to „Rynkowa cena detaliczna (bez podatku)”.
Waluta rynkowej ceny detalicznej Waluta rynkowej ceny detalicznej książki.
Rynkowa cena detaliczna (z podatkiem) Rynkowa cena detaliczna książki wraz ze wszystkimi podatkami.
Rynkowa cena detaliczna (bez podatku) Rynkowa cena detaliczna książki bez żadnych podatków.
Kraj sprzedaży Kraj, w którym nabywca kupił książkę.
% przychodów wydawcy Odsetek rynkowej ceny detalicznej przypadający wydawcy.
Przychody wydawcy Kwota przychodów zarobionych przez wydawcę. Jeśli transakcja stanowiła zwrot środków, wartość ta będzie ujemna.
Waluta zarobków Waluta zarobków wydawcy.
Kwota zarobków Kwota zarobków netto wydawcy za tę transakcję. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków.
Kurs wymiany walut Jeśli waluta zarobków i waluta zakupu różnią się, jest to kurs wymiany tych walut.

Raport z podsumowaniem sprzedaży

W raportach dotyczących sprzedaży znajdziesz te informacje (w zależności od trafności niektóre dane mogą nie być pokazywane):

Tytuł Tytuł książki.
Autor Autor książki.
Podstawowy ISBN Podstawowy numer ISBN lub inny identyfikator książki.
Kraj sprzedaży Kraj, w którym nabywca kupił książkę.
Kupione egzemplarze Łączna liczba egzemplarzy książki kupionych w danym okresie.
Zwrócone egzemplarze Łączna liczba egzemplarzy książki zwróconych w danym okresie.
Sprzedane egzemplarze netto Liczba sprzedanych egzemplarzy książki netto w danym okresie.
Łączne przychody wydawcy Łączna kwota zarobiona ze sprzedaży netto książki w danym okresie w walucie kupującego. Bardziej szczegółowe dane znajdziesz w odpowiednich raportach o transakcjach sprzedaży i raportach o zarobkach.

Raporty dotyczące transakcji sprzedaży

W raportach dotyczących sprzedaży znajdziesz te informacje (w zależności od trafności niektóre dane mogą nie być pokazywane):

Data transakcji Data transakcji.
Identyfikator Unikatowy identyfikator transakcji.
Produkt Określa, czy transakcja obejmowała zakup czy wypożyczenie.
 • Pojedynczy zakup: zwykła sprzedaż.
 • Wypożyczenie: wypożyczenie na określony czas. Okres ten również zostanie pokazany w raporcie.
Typ Typ transakcji.
 • Sprzedaż: książka została sprzedana.
 • Zwrot: książka została zwrócona i zrealizowano zwrot środków.
Zamówienie przedpremierowe Czy transakcja dotyczy przedsprzedaży.
 • Autoryzowane: kupujący zamówił przedpremierowo książka i nie została ona jeszcze dostarczona. (Raport został wygenerowany przed datą rozpoczęcia sprzedaży).
 • Anulowano: zamówienie w przedsprzedaży zostało anulowane, zanim zostało dostarczone.
 • Zrealizowano: książka była zamówiona w przedsprzedaży i została dostarczona.
 • Brak: transakcja nie dotyczyła zamówienia przedpremierowego.
Liczba Liczba egzemplarzy w transakcji. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków.
Podstawowy ISBN Podstawowy ISBN lub inny identyfikator książki poprzedzony pojedynczym cudzysłowem, by w edytorze arkuszy kalkulacyjnych był wyświetlany cały numer.
Nazwa serii wydawniczej Szablon używany dla książki.
Tytuł Tytuł książki.
Autor Autor książki.
Waluta rynkowej ceny detalicznej Waluta rynkowej ceny detalicznej książki. Jeśli przeliczanie walut jest włączone, jest to waluta zakupu widziana przez kupującego.
Rynkowa cena detaliczna Rynkowa cena detaliczna książki.
Kraj sprzedaży Kraj, w którym nabywca kupił książkę.
% przychodów wydawcy Odsetek rynkowej ceny detalicznej przypadający wydawcy.
Przychody wydawcy Kwota przychodów zarobionych przez wydawcę. Jeśli transakcja stanowiła zwrot środków, wartość ta będzie ujemna. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków. Waluta jest taka sama jak waluta płatności.
Waluta płatności Waluta zarobków wydawcy.
Kwota płatności Kwota zarobiona przez wydawcę za tę transakcję. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków.
Kurs wymiany walut

Jeśli rynkowa cena detaliczna i kwota płatności są w różnych walutach, jest to kurs wymiany tych walut.

Specjalna uwaga dotycząca sprzedaży w Korei Południowej: niektórzy klienci w Korei Południowej muszą płacić za książki w dolarach amerykańskich. W przypadku tych transakcji w raporcie będzie widoczna cena w KRW, a podany kurs wymiany walut będzie wynikać z przeliczenia kwoty z USD na walutę płatności partnera.

Raporty wyświetleń podglądu w Książkach Google

Raporty o ruchu w Książkach Google zawierają informacje o stronach podglądu Twoich książek w Książkach Google. Dane o ruchu w Google Play są obecnie niedostępne.

W raporcie znajdziesz te informacje:

Dzień lub miesiąc Okres. Ta kolumna jest uwzględniana w raporcie, jeśli dane są zorganizowane według dnia lub miesiąca.
Podstawowy ISBN Podstawowy identyfikator (np. ISBN) książki. Ta kolumna jest uwzględniana w raporcie, jeśli dane są zorganizowane według książek.
Liczba wyświetleń książki Wyświetlenie książki jest rejestrowane, gdy unikalny użytkownik wyświetli jedną z Twoich książek w Książkach Google. Ta liczba obejmuje wyświetlenia strony informacyjnej (np. strony „Informacje o książce”), a także wyświetlenia strony podglądu treści.
BV z liczbą wyświetlonych stron Liczba wyświetleń książki, podczas których użytkownik wchodził na strony podglądu książki. Ta liczba nie obejmuje wyświetleń, podczas których użytkownik otwierał tylko informacyjne strony związane z książką.
Powtarzalne kliknięcia linków Kup Liczba kliknięć linków zakupu książki w serwisach handlowych (w tym w Twojej witrynie, jeśli podałeś link Kup).
BV z liczbą kliknięć w celu kupna Liczba wyświetleń, które obejmowały kliknięcie linku Kup.
CTR linku Kup Współczynnik klikalności (CTR) linków kupna.
Liczba wyświetlonych stron Łączna liczba unikalnych stron podglądu treści oglądanych przez użytkownika podczas danej sesji (obejmującej okres 24 godzin). Jeśli użytkownik w 1 sesji wyświetli dwukrotnie tę samą stronę książki, rejestrowane jest tylko 1 wyświetlenie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne