Rapportoversikt

I partnersenteret kan du finne flere rapporter om salg, transaksjoner og trafikk:

 • Google Play-inntektsrapporter: Informasjon om de månedlige inntektene dine med Google Play
 • Rapporter for salgssammendrag: Nettosalg gruppert etter bok og land.
 • Rapporter om salgstransaksjoner: Detaljer for hver transaksjon.
 • Trafikkrapporter for forhåndsvisninger på Google Bøker: sidevisninger og besøk på Google Bøker.

Finn og last ned rapporter

 1. Logg på partnersenteret.
 2. Klikk på Rapporter til venstre.
 3. Du finner inntektsrapportene øverst. For å laste ned rapporten, klikk på Last ned den nyeste rapporten.
 4. Nederst kan du opprette egendefinerte rapporter:
  • Velg en rapporttype, datoperiode, titler, land og innholdstyper som skal være med i rapporten.
  •  For å laste ned rapporten som en tabulatordelt fil, klikk på Eksportér rapporten.

Tips: For å lagre forhåndsinnstillingene til senere bruk, klikk på Opprett mal.

Forskjeller mellom rapporttypene 

 • Inntektsrapporter
  • inneholder transaksjonene som var inkludert i betalingen for den aktuelle måneden 
  • inneholder ikke forhåndsbestillinger som ikke er levert 
 • Egendefinerte rapporter:
  • Salgssammendrag og transaksjonsrapporter 
   • kan inneholde transaksjoner som vises i andre inntektsrapporter. 
   • kan mangle noen verdier, for eksempel inntektsbeløp. Verdiene fylles inn hvis du laster dem ned om noen dager. 
  • Trafikkrapporter for forhåndsvisninger på Google Bøker 
   • inneholder informasjon om sidebesøk på forhåndsvisningen på Google Bøker

Rapporttilgjengelighet

 • Inntektsrapporter
  • Fem virkedager etter slutten av måneden. 
  • Hvis du ikke har mottatt noen rapport etter mer enn fem dager, må du kontrollere at avgiftsinformasjonen din er riktig. 
 • Salg (transaksjons- og sammendragsrapporter) 
  • 1–2 dager etter at transaksjonen skjedde. 

Merk: Datoer vises i tidssonen Pacific Time (PT), så en transaksjon som skjedde 1. januar i Europa, kan være oppført med datoen 31. desember i rapportene våre. 

Hva inngår i hver rapport?

Google Play-inntektsrapporter

Google genererer månedlige inntektsrapporter for hver betalingsprofil i kontoen din. Du ser en liste over månedene du hadde inntekter, samt et totalbeløp.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, klikker du på Last ned-linken. Inntektsrapporter inneholder følgende informasjon:

Inntektsdato Datoen da utgiveren mottok betalingen for denne transaksjonen. (Hvis transaksjonen var en refusjon, er dette datoen for betalingen som refusjonen gjelder for.)
Transaksjonsdato Datoen for transaksjonen.
ID En unik identifikator for denne transaksjonen.
Produkt Hvorvidt transaksjonen gjelder for kjøp eller leie.
 • Enkeltkjøp: Et vanlig salg.
 • Leie: Utleie i en begrenset periode. Du ser også lengden på leieperioden.
Type Transaksjonstypen:
 • Salg: En bok ble solgt.
 • Refusjon: En bok ble returnert.
Forhåndsbestilling Hvorvidt denne transaksjonen gjaldt en forhåndsbestilling.
 • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ennå ikke levert. (Rapporten ble generert før salgsdatoen.)
 • Kansellert: Forhåndsbestillingen ble kansellert før levering.
 • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og er levert.
 • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.
Ant. Antall bøker i transaksjonen. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon.
Primær ISBN Primær ISBN eller annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks, slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.
Forlagsnavn Navnet på forlaget boken ble solgt fra.
Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Opprinnelig valuta for listepris For konverterte priser – valutaen for listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Valuta for listepris».
Opprinnelig listepris For konverterte priser – listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Listepris [ekskludert avgifter]».
Valuta for listepris Valutaen for bokens listepris.
Listepris [inkludert avgifter] Listeprisen for boken, inkludert eventuelle avgifter.
Listepris [ekskludert avgifter] Listeprisen for boken, uten eventuelle avgifter.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Utgiverinntekten i prosenter Utgiverens prosentandel av listeprisen.
Utgiverinntekt Summen for utgiverens inntekter. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon.
Inntektsvaluta Valutaen for forlagets inntekter.
Inntekts Summen for utgiverens nettoinntekter for denne transaksjonen. Denne er negativ for refusjoner.
Pris for valutakonvertering Hvis valutaen for inntektene og kjøpet ikke er den samme, er dette vekslingskursen for de to valutaene.

Salgssammendragsrapport

Du finner følgende informasjon i salgsrapportene dine (det er ikke sikkert at alle dataene står oppført, avhengig av relevansen):

Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Primær ISBN Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Kjøpte enheter Det totale antallet utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Enheter refundert Det totale antallet utgaver av boken som ble refundert i denne perioden.
Netto solgte enheter Netto antall utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Totale inntekter – utgiver De sammenlagte inntektene for nettosalg av boken i denne perioden, i kundens lokale valuta. For en mer detaljert oversikt må du lese de tilhørende transaksjonsrapportene eller inntektsrapportene.

Rapporter om salgstransaksjoner

Du finner følgende informasjon i salgsrapportene dine (det er ikke sikkert at alle dataene står oppført, avhengig av relevansen):

Transaksjonsdato Datoen for transaksjonen.
ID En unik identifikator for denne transaksjonen.
Produkt Hvorvidt transaksjonen gjelder for kjøp eller leie.
 • Enkeltkjøp: Et vanlig salg.
 • Leie: Utleie i en begrenset periode. Du ser også lengden på leieperioden.
Type Transaksjonstypen.
 • Salg: Boken ble solgt.
 • Refusjon: Boken ble returnert og refundert.
Forhåndsbestilling Hvorvidt denne transaksjonen gjaldt en forhåndsbestilling.
 • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ennå ikke levert. (Rapporten ble generert før salgsdatoen.)
 • Kansellert: Forhåndsbestillingen ble kansellert før levering.
 • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og er levert.
 • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.
Ant. Antall bøker i transaksjonen. Denne er negativ for refusjoner.
Primær ISBN Primær ISBN eller en annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.
Forlagsnavn Malen som brukes for boken.
Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Valuta for listepris Valutaen for bokens listepris. Hvis valutakonvertering er aktivert, er dette valutaen for kjøpet som sett av kjøperen.
Listepris Listeprisen for boken.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Utgiverinntekten i prosenter Utgiverens prosentandel av listeprisen.
Utgiverinntekt Summen for utgiverens inntekter. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon. Denne er negativ for refusjoner. Valutaen er den samme som betalingsvalutaen.
Utbetalingsvaluta Valutaen for forleggerens inntekter.
Betalingsbeløp Utgiverens inntektsbeløp for denne transaksjonen. Dette beløpet er negativt for refusjoner.
Pris for valutakonvertering

Hvis listeprisen og betalingsbeløpet ikke har samme valuta, er dette kursen for veksling mellom de to valutaene.

Spesiell merknad for salg i Sør-Korea: Noen kunder i Sør-Korea må betale for bøker i amerikanske dollar (USD). For slike transaksjoner gjelder den viste valutakursen for veksling fra USD til betalingsvalutaen, selv om rapporten inneholder priser i KRW.

Trafikkrapporter for forhåndsvisninger på Google Bøker

Trafikkrapporter for Google Bøker omfatter informasjon om forhåndsvisningssidene for bøkene dine på Google Bøker. (Trafikkdata for Google Play er for øyeblikket ikke tilgjengelig.)

Du finner følgende informasjon i rapporten:

Dato eller måned Tidsperioden. Denne kolonnen vises i rapporten dersom data er organisert etter dag eller måned.
Primær ISBN Den primære identifikatoren (for eksempel ISBN) for boken. Denne kolonnen vises i rapporten dersom data er organisert etter bok.
Bokvisninger (BV) En bokvisning registreres hver gang en unik bruker ser på en av bøkene dine på Google Bøker. Dette tallet inneholder informasjon om sidevisninger (som for eksempel «Om denne boken»-siden), i tillegg til innholdssider fra forhåndsvisninger.
Bokvisninger med sidevisninger Antall bokvisninger der brukere så på forhåndsvisninger av boken din. Dette inkluderer ikke besøk der brukere bare har sett informasjonssider for bøkene dine.
Ikke-unike Kjøp-klikk Antall klikk på linker som fører til forhandlere man kan kjøpe boken fra (inkludert nettstedet ditt, hvis du oppga en kjøpslink).
Bokvisning med betalte klikk Antall besøk som inkluderte et klikk på en kjøpslink.
Kjøp-link-CTR Klikkfrekvensen (CTR) for kjøpslinker.
Sider vist Antallet unike innholdssider med forhåndsvisninger en bruker har sett på i en gitt økt (regnes som en 24-timers periode). Hvis en bruker ser på samme side i boken to ganger i løpet av en økt, blir bare én sidevisning registrert.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny