Pārskatu kopsavilkums

Partneru centrā varat atrast vairākus pārskatus par pārdošanu, darījumiem un datplūsmu.

 • Google Play ieņēmumu pārskati: informācija par jūsu ikmēneša ieņēmumiem pakalpojumā Google Play.
 • Pārdošanas kopsavilkuma pārskati: neto pārdošanas gadījumi, kas sagrupēti pēc grāmatām un valstīm.
 • Pārdošanas darījumu pārskati: informācija par katru darījumu.
 • Google grāmatu priekšskatījuma datplūsmas pārskati: lapu skatījumi un apmeklējumi pakalpojumā Google grāmatas.

Pārskatu atrašana un lejupielāde

 1. Pierakstieties partneru centrā.
 2. Kreisajā malā noklikšķiniet uz Pārskati.
 3. Augšdaļā būs redzami ieņēmumu pārskati. Lai lejupielādētu pārskatu, noklikšķiniet uz Lejupielādēt jaunāko pārskatu.
 4. Apakšdaļā varat izveidot pielāgotus pārskatus.
  • Atlasiet pārskata veidu, datumu diapazonu, nosaukumus, valstis un satura veidus, ko iekļaut pārskatā.
  •  Lai lejupielādētu pārskatu kā failu ar tabulatoru atdalītām vērtībām, noklikšķiniet uz Eksportēt pārskatu.

Padoms. Lai saglabātu sākotnējos iestatījumus atkārtotai izmantošanai, noklikšķiniet uz Izveidot veidni.

Atšķirības starp pārskatu veidiem 

 • Ieņēmumu pārskati
  • Satur darījumus, kas tika ietverti attiecīgā mēneša maksājumā. 
  • Nesatur priekšpasūtījumus, kas nav izpildīti. 
 • Pielāgotie pārskati
  • Pārdošanas kopsavilkuma un darījumu pārskati 
   • Var saturēt darījumus, kas ir redzami citos ieņēmumu pārskatos. 
   • Var trūkt kādu vērtību, piemēram, ieņēmumu summas. Vērtības būs ietvertas, ja lejupielādēsiet pārskatus pēc dažām dienām. 
  • Google grāmatu priekšskatījuma datplūsmas pārskati 
   • Satur Google grāmatu priekšskatījuma lapu apmeklējumu skaitu.

Pārskatu pieejamība

 • Ieņēmumu pārskati
  • Pieejami 5 darbadienas pēc mēneša beigām. 
  • Ja ir pagājušas vairāk nekā 5 dienas un neesat saņēmis pārskatu, pārbaudiet, vai jūsu nodokļu informācija ir pareiza. 
 • Pārdošana (darījumu un kopsavilkuma pārskati) 
  • Pieejami 1–2 dienas pēc darījuma veikšanas. 

Piezīme. Datumi ir norādīti pēc Klusā okeāna laika joslas, tādējādi darījums, kas Eiropā veikts 1. janvārī, mūsu pārskatos var tikt rādīts kā veikts 31. decembrī. 

Kas ir iekļauts katrā pārskatā

Google Play ieņēmumu pārskati

Google ģenerē ikmēneša ieņēmumu pārskatu katram maksājumu profilam jūsu kontā. Tiks parādīts saraksts ar mēnešiem, kuros esat guvis ieņēmumus, kā arī kopējā ieņēmumu summa.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, noklikšķiniet uz saites Lejupielādēt. Ieņēmumu pārskatos ir ietverta tālāk norādītā informācija.

Ieņēmumu datums Datums, kad izdevējs ir saņēmis maksājumu par šo darījumu. (Ja darījums bija naudas atmaksa, tiek norādīts tā maksājuma datums, kuru ietekmēja atmaksa.)
Darījuma datums Datums, kad tika veikts darījums.
ID Šī darījuma unikālais identifikators.
Produkts Tiek norādīts, vai tas bija iegādes vai nomas darījums.
 • Iegāde: parasts pārdošanas darījums.
 • Noma: noma uz ierobežotu laiku. Tiks norādīts arī nomas laika periods.
Veids Darījuma veids.
 • Pārdošana: grāmata tika pārdota.
 • Atmaksa: grāmata tika atgriezta.
Priekšpasūtījums Tiek norādīts, vai šis darījums ir saistīts ar iepriekšēju pasūtīšanu.
 • Autorizēts: pircējs iepriekš pasūtīja grāmatu, un tā vēl nav piegādāta. (Pārskats tika ģenerēts pirms datuma, kad grāmata tika laista pārdošanā.)
 • Atcelts: priekšpasūtījums tika atcelts, pirms tas tika piegādāts.
 • Izpildīts: grāmata tika priekšpasūtīta un ir piegādāta.
 • Nav: darījumā netika veikta iepriekšēja pasūtīšana.
Daudzums Darījumā ietverto grāmatu skaits. Atmaksas darījumam šī vērtība būs negatīva.
Primārais ISBN Primārais ISBN vai cits grāmatas identifikators, kura sākumā pievienota vienpēdiņa, lai izklājlapu programmās tiktu rādīts viss ISBN.
Izdevniecības nosaukums Tās izdevniecības nosaukums, kas pārdod grāmatu.
Nosaukums Grāmatas nosaukums.
Autors Grāmatas autors.
Sākotnējās mazumtirdzniecības cenas valūta Konvertētajām cenām — mazumtirdzniecības cenas valūta pirms valūtas konvertēšanas. Pretējā gadījumā tā ir vienāda ar mazumtirdzniecības cenas valūtu.
Sākotnējā mazumtirdzniecības cena Konvertētajām cenām — mazumtirdzniecības cena pirms valūtas konvertēšanas. Pretējā gadījumā tā ir vienāda ar vienumu “Mazumtirdzniecības cena [bez nodokļiem]”.
Mazumtirdzniecības cenas valūta Grāmatas mazumtirdzniecības cenas valūta.
Mazumtirdzniecības cena [ieskaitot nodokļus] Grāmatas mazumtirdzniecības cena, ieskaitot visus nodokļus.
Mazumtirdzniecības cena [bez nodokļiem] Grāmatas mazumtirdzniecības cena, neieskaitot nekādus nodokļus.
Pārdošanas valsts Valsts, kurā pircējs nopirka grāmatu.
Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa no mazumtirdzniecības cenas.
Izdevēja ieņēmumi Izdevēja nopelnīto ieņēmumu summa. Atmaksas darījumam šī vērtība būs negatīva.
Ieņēmumu valūta Izdevēja ieņēmumu valūta.
Ieņēmumu summa Izdevēja tīrās peļņas summa saistībā ar šo darījumu. Atmaksas darījumiem šī vērtība būs negatīva.
Valūtas maiņas kurss Ja ieņēmumu valūta un pirkuma valūta atšķiras, šeit tiek parādīts šo divu valūtu maiņas kurss.

Pārdošanas kopsavilkuma pārskats

Pārdošanas pārskatos būs sniegta tālāk minētā informācija (atkarībā no atbilstības var netikt rādīti visi dati).

Nosaukums Grāmatas nosaukums.
Autors Grāmatas autors.
Primārais ISBN Grāmatas primārais ISBN vai cits identifikators.
Pārdošanas valsts Valsts, kurā pircējs nopirka grāmatu.
Iegādātās vienības Iegādāto grāmatas vienību kopskaits šajā periodā.
Atmaksātās vienības Atmaksāto grāmatas vienību kopskaits šajā periodā.
Pārdotās vienības (neto) Iegādāto grāmatas vienību neto skaits šajā periodā.
Izdevēja kopējie ieņēmumi Kopējā summa, kas nopelnīta ar šajā periodā pārdotajām (neto) grāmatām, klienta vietējā valūtā. Lai redzētu detalizētāku sadalījumu, skatiet attiecīgos pārdošanas darījumu pārskatus vai ieņēmumu pārskatus.

Pārdošanas darījumu pārskati

Pārdošanas pārskatos būs sniegta tālāk minētā informācija (atkarībā no atbilstības var netikt rādīti visi dati).

Darījuma datums Datums, kad tika veikts darījums.
ID Šī darījuma unikālais identifikators.
Produkts Tiek norādīts, vai tas bija iegādes vai nomas darījums.
 • Iegāde: parasts pārdošanas darījums.
 • Noma: noma uz ierobežotu laiku. Tiks norādīts arī nomas laika periods.
Veids Darījuma veids.
 • Pārdošana: grāmata tika pārdota.
 • Atmaksa: grāmata tika atgriezta, kā arī tika veikta atmaksa.
Priekšpasūtījums Tiek norādīts, vai šis darījums ir saistīts ar iepriekšēju pasūtīšanu.
 • Autorizēts: pircējs iepriekš pasūtīja grāmatu, un tā vēl nav piegādāta. (Pārskats tika ģenerēts pirms datuma, kad grāmata tika laista pārdošanā.)
 • Atcelts: priekšpasūtījums tika atcelts, pirms tas tika piegādāts.
 • Izpildīts: grāmata tika priekšpasūtīta un ir piegādāta.
 • Nav: darījumā netika veikta iepriekšēja pasūtīšana.
Daudzums Darījumā ietverto vienību skaits. Atmaksas darījumiem šī vērtība būs negatīva.
Primārais ISBN Primārais ISBN vai cits grāmatas identifikators, kura sākumā pievienota vienpēdiņa ('), lai izklājlapu programmās tiktu rādīts viss ISBN.
Izdevniecības nosaukums Grāmatai izmantotā veidne.
Nosaukums Grāmatas nosaukums.
Autors Grāmatas autors.
Mazumtirdzniecības cenas valūta Grāmatas mazumtirdzniecības cenas valūta. Ja bija iespējota valūtas konvertēšana, šī ir pirkuma valūta, kas bija redzama pircējam.
Mazumtirdzniecības cena Grāmatas mazumtirdzniecības cena.
Pārdošanas valsts Valsts, kurā pircējs nopirka grāmatu.
Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa no mazumtirdzniecības cenas.
Izdevēja ieņēmumi Izdevēja nopelnīto ieņēmumu summa. Atmaksas darījumam šī vērtība būs negatīva. Atmaksas darījumiem šī vērtība būs negatīva. Valūta ir tāda pati kā maksājuma valūta.
Maksājuma valūta Izdevēja ieņēmumu valūta.
Maksājuma summa Summa, ko par šo darījumu nopelnījis izdevējs. Atmaksas darījumiem šī vērtība būs negatīva.
Valūtas maiņas kurss

Ja mazumtirdzniecības cena un maksājuma summa ir dažādās valūtās, šeit tiek parādīts šo divu valūtu maiņas kurss.

Īpaša piezīme par pārdošanu Dienvidkorejā: dažiem klientiem Dienvidkorejā ir jāmaksā par grāmatām ASV dolāros. Šiem darījumiem tiks rādīts valūtas maiņas kurss no ASV dolāriem (USD) uz partnera maksājumu valūtu, pat ja pārskatā būs redzama cena Dienvidkorejas vonos (KRW).

Google grāmatu priekšskatījuma datplūsmas pārskati

Google grāmatu datplūsmas pārskatos ir iekļauta informācija par jūsu grāmatu priekšskatījuma lappusēm pakalpojumā Google grāmatas. (Datplūsmas dati par pakalpojumu Google Play šobrīd nav pieejami.)

Pārskatā būs ietverta tālāk norādītā informācija.

Datums vai mēnesis Laika periods. Šī pārskata sleja tiek rādīta, ja dati ir sakārtoti pēc dienas vai mēneša.
Primārais ISBN Grāmatas primārais identifikators (piemēram, ISBN). Šī pārskata sleja tiek rādīta, ja dati ir sakārtoti pēc grāmatas.
Grāmatas apmeklējumi (GA) Grāmatas apmeklējums tiek reģistrēts ikreiz, kad unikāls lietotājs pakalpojumā Google grāmatas skata kādu no jūsu grāmatām. Šajā statistikā ir ietverti informatīvo lappušu skatījumi (piemēram, lappuse “Par šo grāmatu”), kā arī priekšskatījuma satura lappušu skatījumi.
GA ar apskatītajām lappusēm Grāmatu apmeklējumu skaits, kuru laikā lietotāji piekļuva jūsu grāmatu priekšskatījuma lappusēm. Šajā statistikā netiek ietverti apmeklējumi, kad lietotājs piekļuva tikai grāmatas informatīvajām lappusēm.
Neunikāli klikšķi uz pirkšanas saitēm Norādīts, cik reizes tika noklikšķināts uz saitēm, kuras novirza uz grāmatas iegādi mazumtirgotāju vietnēs (tostarp jūsu vietnē, ja norādījāt pirkšanas saiti).
GA ar klikšķiem uz pirkšanas saitēm To apmeklējumu skaits, kuros tika noklikšķināts uz pirkšanas saites.
Pirkšanas saites VKS Pirkšanas saišu vidējais klikšķu skaits (VKS).
Apskatītās lappuses To unikālo priekšskatījuma satura lappušu kopskaits, kuras lietotājs skatīja konkrētajā sesijā (24 stundu periodā). Ja lietotājs vienu un to pašu grāmatas lappusi skata divas reizes vienas sesijas laikā, tiek reģistrēts tikai viens skatījums.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne