סקירה כללית של דוחות

במרכז השותפים תמצאו מספר דוחות על המכירות, העסקאות ותנועת הגולשים:

 • דוחות רווחים ב-Google Play: מידע על הרווחים החודשיים שלכם ב-Google Play.
 • דוחות של סיכום מכירות: סכומי מכירות נטו, מקובצים לפי ספר ומדינה.
 • דוחות של עסקאות מכירה: פרטים על כל עסקה.
 • דוחות על תנועת גולשים בתצוגה מקדימה של Google Books: צפיות בדפים וכניסות אל Google Books.

איך לאתר ולהוריד דוחות

 1. נכנסים למרכז השותפים.
 2. בצד ימין, לוחצים על דוחות.
 3. בחלק העליון מוצגים דוחות רווחים. כדי להוריד את הדוח, לוחצים על להורדת הדוח האחרון.
 4. בתחתית המסך תוכלו ליצור דוחות בהתאמה אישית:
  • בוחרים סוג דוח, טווח תאריכים, שמות, מדינות וסוגי תוכן שרוצים לכלול בדוח.
  •  כדי להוריד את הדוח כקובץ המופרד בסימני Tab, לוחצים על ייצוא הדוח.

טיפ: כדי לשמור את ההגדרות הקבועות מראש לצורך שימוש חוזר, לוחצים על יצירת תבנית.

ההבדלים בין סוגי הדוחות 

 • דוחות רווחים
  • כוללים את העסקאות שנכללו בתשלום של אותו חודש. 
  • לא כוללים הזמנות מראש שלא מומשו. 
 • דוחות בהתאמה אישית:
  • דוחות של סיכום מכירות ושל עסקאות 
   • עשויים לכלול עסקאות שמופיעות בדוחות רווחים אחרים. 
   • ייתכן שיהיו מספר ערכים חסרים, כמו סכום רווחים. הערכים ימולאו אם תורידו אותם בעוד מספר ימים. 
  • דוחות על תנועת גולשים בתצוגה מקדימה של Google Books 
   • כוללים כניסות לדפים לצורך תצוגה מקדימה ב-Google Books.

זמינות הדוחות

 • דוחות רווחים
  • 5 ימי עסקים לאחר סוף החודש. 
  • אם חלפו יותר מ-5 ימים ולא קיבלתם דוח, עליכם לבדוק שפרטי המס שלכם נכונים. 
 • מכירות (דוחות סיכום ועסקאות) 
  • יום או יומיים לאחר ביצוע העסקה. 

הערה: התאריכים מוצגים באזור הזמן של החוף המערבי (PST), ולכן אם עסקה התרחשה ב-1 בינואר באירופה, ייתכן שבדוחות שלנו יוצג התאריך 31 בדצמבר. 

מה נכלל בכל דוח

דוחות רווחים ב-Google Play

Google יוצרת דוח רווחים חודשי לכל פרופיל תשלומים בחשבון שלכם. תוצג רשימת חודשים לחודשים שבהם היו לכם רווחים, וגם סכום כולל.

לפרטים נוספים, לחצו על הקישור ל'הורדה'. דוחות רווחים כוללים את הפרטים הבאים:

תאריך הרווחים התאריך שבו המו"ל קיבל תשלום עבור אותה עסקה. (אם העסקה היתה החזר כספי, זהו התאריך שבו התשלום הושפע על ידי ההחזר הכספי.)
תאריך העסקה התאריך שבו בוצעה העסקה.
מזהה מזהה ייחודי עבור העסקה.
מוצר אם העסקה הייתה רכישה או השכרה.
 • רכישה בודדת: מכירה רגילה.
 • השכרה: השכרה לזמן מוגבל. תצוין גם תקופת הזמן של ההשכרה.
סוג סוג העסקה:
 • מכירה: ספר נמכר.
 • החזר כספי: ספר הוחזר.
הזמנה מראש אם העסקה הזו הייתה בהזמנה מראש.
 • אושרה: הקונה הזמין את הספר מראש והספר טרם נשלח לקונה. (הדוח נוצר לפני תאריך הזמינות למכירה).
 • בוטלה: ההזמנה מראש בוטלה לפני שהספר נמסר ללקוח.
 • מומשה: הספר הוזמן מראש ונמסר ללקוח.
 • ללא: העסקה לא כללה הזמנה מראש.
כמות מספר הספרים בעסקה. המספר הזה יהיה שלילי אם העסקה היתה החזר כספי.
ISBN ראשי ה-ISBN הראשי או מזהה אחר של הספר, כשלפניו מופיע גרש, כך שתכניות גיליון אלקטרוני יציגו את ה-ISBN במלואו.
פרטי המו"ל שם פרטי המו"ל שבשיוך אליו הספר נמכר.
כותר כותרת הספר.
מחבר מחבר הספר.
מטבע מחיר המחירון המקורי במחירים מומרים, המטבע של מחיר המחירון לפני המרת מטבע. אחרת, כמו 'מטבע מחיר הספר.'
מחיר המחירון המקורי במחירים מומרים, מחיר המחירון לפני המרת מטבע. אחרת, כמו 'מחיר הספר [ללא מס].'
מטבע מחיר הספר המטבע של מחיר הספר.
מחיר הספר [כולל מס] מחיר הספר, כולל כל המסים הרלוונטיים.
מחיר הספר [ללא מס] מחיר הספר, ללא מס
ארץ המכירה הארץ שבה הקונה רכש את הספר.
% הרווח של המו"ל אחוז הרווח של המו"ל ממחיר הספר.
הכנסות המו"ל סכום ההכנסה של המו"ל. המספר הזה יהיה שלילי אם העסקה היתה החזר כספי.
מטבע הרווחים המטבע שבו נקובים רווחי המו"ל.
סכום הרווחים סכום רווחי הנטו של המו"ל מהעסקה. שלילי עבור החזרים כספיים.
שער המרה של מטבע שער ההמרה בין שני המטבעות אם מטבע הרווחים ומטבע הרכישה שונים.

דוח סיכום מכירות

בדוחות המכירה נמצאים הפרטים הבאים (ייתכן שלא כל הפרטים יצוינו, בהתאם לרלוונטיות):

שם כותרת הספר.
מחבר מחבר הספר.
ISBN ראשי ה-ISBN הראשי או מזהה אחר של הספר.
ארץ המכירה הארץ שבה הקונה רכש את הספר.
מספר יחידות שנרכשו סך יחידות הספר שנרכשו במהלך התקופה הזו.
יחידות שניתן עבורן החזר כספי סך יחידות הספר שניתן עבורן החזר כספי במהלך התקופה הזו.
יחידות שנמכרו נטו סך נטו של יחידות הספר שנמכרו במהלך התקופה הזו.
סך הרווחים של המו"ל סכום הרווחים הכולל בנטו ממכירות של הספר במהלך התקופה הזו, במטבע המקומי של הלקוח. לתיאור מפורט יותר, עיינו בדוחות של עסקאות המכירה או בדוחות הרווחים, בהתאמה.

דוחות עסקאות של מכירות

בדוחות המכירה נמצאים הפרטים הבאים (ייתכן שלא כל הפרטים יצוינו, בהתאם לרלוונטיות):

תאריך העסקה התאריך שבו בוצעה העסקה.
מזהה מזהה ייחודי עבור העסקה.
מוצר אם העסקה הייתה רכישה או השכרה.
 • רכישה בודדת: מכירה רגילה.
 • השכרה: השכרה לזמן מוגבל. תצוין גם תקופת הזמן של ההשכרה.
סוג סוג העסקה.
 • מכירה: הספר נמכר.
 • החזר כספי: הספר הוחזר והונפק החזר כספי.
הזמנה מראש אם העסקה הזו הייתה בהזמנה מראש.
 • אושרה: הקונה הזמין את הספר מראש והספר טרם נמסר לקונה. (הדוח נוצר לפני התאריך שבו הספר היה זמין למכירה).
 • בוטלה: ההזמנה מראש בוטלה לפני שהספר נמסר ללקוח.
 • מומשה: הספר הוזמן מראש ונמסר ללקוח.
 • ללא: העסקה לא כללה הזמנה מראש.
כמות מספר היחידות בעסקה. שלילי עבור החזרים כספיים.
ISBN ראשי ה-ISBN הראשי או מזהה אחר של הספר, כשלפניו מופיע גרש כך שתוכנות גיליון אלקטרוני יציגו את ה-ISBN במלואו.
פרטי המו"ל התבנית שבה נעשה שימוש עבור הספר.
כותרת כותרת הספר.
מחבר מחבר הספר.
מטבע מחיר הספר המטבע של מחיר הספר. אם המרת מטבע הופעלה, זהו מטבע הרכישה כפי שהוצג ללקוח.
מחיר הספר מחיר הספר הנקוב.
ארץ המכירה הארץ שבה הקונה רכש את הספר.
% הרווח של המו"ל אחוז הרווח של המו"ל ממחיר הספר.
הכנסות המו"ל סכום ההכנסה של המו"ל. המספר הזה יהיה שלילי אם העסקה היתה החזר כספי. שלילי עבור החזרים כספיים. המטבע זהה למטבע התשלום.
מטבע התשלום המטבע שבו נקובים רווחי המו"ל.
סכום לתשלום סך הרווח של המו"ל עבור העסקה הזו. שלילי עבור החזרים כספיים.
שער המרה של מטבע

אם מחיר הספר וסכום התשלום נקובים במטבעות שונים, זהו שער ההמרה בין שני המטבעות.

הערה מיוחדת למכירות בדרום קוריאה: חלק מהלקוחות בדרום קוריאה חייבים לשלם על הספרים שהם רוכשים בדולר ארה"ב (USD). אף על פי שהמחיר בעסקאות אלה יוצג בדוח במטבע KRW, שער ההמרה שיוצג יהיה מדולר ארה"ב למטבע התשלום של השותף.

דוחות על תנועת גולשים בתצוגה מקדימה של Google Books

דוחות התנועה של Google ספרים כוללים מידע על דפי התצוגה המקדימה של הספרים שלך ב-Google ספרים. (נתוני תנועת גולשים ל-Google Play אינם זמינים בשלב זה).

הדוח יכלול את הפרטים הבאים:

תאריך או חודש תקופת הזמן. עמודה זו מופיעה בדוח אם הנתונים מאורגנים לפי יום או לפי חודש.
ISBN ראשי המזהה הראשי (לדוגמה, ISBN) של הספר. עמודה זו מופיעה בדוח אם הנתונים מאורגנים לפי ספר.
כניסות לספרים (BV) ביקור בספר נרשת בכל פעם שמשתמש ייחודי צופה באחד מהספרים שלך ב-Google ספרים. מספר זה כולל צפיות בדפי מידע (כגון הדף 'אודות ספר זה'), וכן צפייה בדפי תוכן של תצוגה מקדימה.
BV (כניסות לספרים) עם דפים שהוצגו מספר הביקורים בספרים שבהם משתמשים ניגשו לדפי תצוגה מקדימה של הספר שלך. ביקורים אלה אינם כוללים ביקורים שבהם המשתמש ניגש לדפי מידע בלבד עבור הספרים שלך.
קליקים לא ייחודיים לביצוע רכישה מספר הקליקים על קישורים לרכישת הספר באתרי אינטרנט קמעונאיים (כולל האתר שלך, אם סיפקת קישור לקנייה).
BV (כניסות לספרים) עם קליקים של רכישות מספר הביקורים שכללו קליקים על קישור לרכישה.
שיעור הקליקים על קישור רכישה שיעור הקליקים שבוצעו על קישורים לרכישות.
דפים שהוצגו המספר הכולל של דפי תוכן ייחודיים לתצוגה מקדימה שמשתמש צפה בהם בפעילות באתר נתונה (שנחשבת כפרק זמן של 24 שעות). אם משתמש צופה פעמיים באותו דף בספר שלכם במהלך פעילות באתר, נרשמת רק צפייה אחת בדף.

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי