Raporttien yleiskatsaus

Voit nähdä Yhteistyökumppanikeskuksessa useita raportteja myynnistä, tapahtumista ja liikenteestä:

 • Google Playn tuloraportit: tietoja kuukausittaisista Google Play ‑tuloistasi
 • Myynnin yhteenvetoraportit: nettomyynti kirjan ja maan mukaan ryhmiteltynä
 • Myyntitapahtumaraportit: tarkempia tietoja kustakin tapahtumasta
 • Google Kirjojen esikatselun liikenneraportit: katselukerrat ja käynnit Google Kirjoissa

Raporttien etsiminen ja lataaminen

 1. Kirjaudu Yhteistyökumppanikeskukseen.
 2. Valitse vasemmalta Raportit.
 3. Näet tuloraportit yläreunassa. Voit ladata raportin valitsemalla Lataa uusin raportti.
 4. Voit luoda omia raportteja alareunasta:
  • Valitse raporttityyppi sekä raporttiin sisällytettävät ajanjaksot, nimet, maat ja sisältötyypit.
  •  Voit ladata raportin välilehdillä eroteltuna tiedostona valitsenmalla Vie raportti.

Vinkki: Jos haluat tallentaa esiasetukset myöhempää käyttöä varten, valitse Luo malli.

Raporttityyppien väliset erot 

 • Tuloraportit
  • Sisältävät tietyn kuukauden maksuun kuuluvat tapahtumat. 
  • Eivät sisällä toimittamattomia ennakkotilauksia. 
 • Omat raportit:
  • Myynnin yhteenveto- ja tapahtumaraportit 
   • Saattavat sisältää tapahtumia, jotka näkyvät muissa tuloraporteissa. 
   • Joitakin arvoja voi puuttua, esim. tulojen summa (arvot täytetään raporttiin, jos lataat ne muutaman päivän kuluttua). 
  • Google Kirjojen esikatselun liikenneraportit 
   • Sisältävät Google Kirjojen esikatselun käyntikerrat.

Raporttien saatavuus

 • Tuloraportit
  • 5 arkipäivää kuukauden päättymisen jälkeen. 
  • Jos on kulunut yli viisi päivää, etkä ole saanut raporttia, tarkista verotietosi virheiden varalta. 
 • Myynti (tapahtuma- ja yhteenvetoraportit) 
  • 1–2 päivää tapahtuman jälkeen. 

Huom. Päivämäärät näytetään Tyynenmeren ajassa, joten Euroopassa 1.1. tehdyn tapahtuman päivämäärä saattaa olla raporteissa 31.12. 

Mitä kuhunkin raporttiin sisältyy

Google Playn tuloraportit

Google luo kerran kuussa tuloraportin kaikille tilisi maksuprofiileille. Näet kuukaudet, joiden aikana sait tuloja, sekä kokonaissumman.

Saat lisätietoja klikkaamalla Lataa-linkkiä. Tuloraportit sisältävät seuraavat tiedot:

Tulojen päiväys Päivä, jolloin kustantaja sai maksun tästä tapahtumasta. (Jos tapahtuma oli hyvitys, näytetään sen maksun päiväys, johon hyvitys vaikutti.)
Tapahtuman päiväys Tapahtuman päiväys.
Tunnus Tapahtuman yksilöllinen tunnus.
Tuote Koskiko tapahtuma osto- vai vuokratuotetta
 • Yksi ostos: Tavallinen myyntitapahtuma.
 • Vuokraus: Rajoitetun ajan vuokraus (myös vuokra-aika näytetään).
Tyyppi Tapahtumatyyppi:
 • Myynti: Kirja on myyty.
 • Hyvitys: Kirja on palautettu.
Ennakkotilaus Koskiko tämä tapahtuma ennakkotilausta
 • Valtuutettu: Kirja on ennakkotilattu mutta ei vielä toimitettu. (Raportti on luotu ennen kirjan julkaisupäivää.)
 • Peruttu: Ennakkotilaus peruttiin ennen kirjan toimittamista.
 • Toimitettu: Kirja ennakkotilattiin ja toimitettiin.
 • Ei mitään: tapahtumaan ei sisältynyt ennakkotilausta.
Määrä Tapahtumaan sisältyvien kirjojen lukumäärä. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys.
Ensisijainen ISBN-numero Kirjan ensisijainen ISBN-numero tai muu tunnus. Sen etuliitteenä näytetään kysymysmerkki, jotta taulukkolaskentaohjelmat näyttävät koko ISBN-numeron.
Kirjasarjan nimi Kirjasarja, jonka osana kirja myytiin.
Nimi Kirjan nimi.
Kirjoittaja Kirjan kirjoittaja.
Alkuperäisen ovh-hinnan valuutta Jos hinnan valuutta on muunnettu, tässä kohdassa näkyy ovh-hinnan valuutta ennen muunnosta. Muita eroja Ovh-hinnan valuutta -kohtaan ei ole.
Alkuperäinen ovh-hinta Jos hinnan valuutta on muunnettu, tässä kohdassa näkyy ovh-hinta ennen muunnosta. Muita eroja Ovh-hinta [ei sisällä veroja] -kohtaan ei ole.
Ovh-hinnan valuutta Kirjan ovh-hinnan valuutta.
Ovh-hinta [sisältää verot] Kirjan ovh-hinta sekä perittävät verot.
Ovh-hinta [ei sisällä veroja] Kirjan ovh-hinta ilman veroja.
Myyntimaa Maa, jossa ostaja osti kirjan.
Kustantajan tuotto-% Kustantajan kirjan ovh-hinnasta saama prosenttiosuus.
Kustantajan tuotto Kustantajan saamat tulot. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys.
Tulojen valuutta Kustantajan tulojen valuutta.
Tulojen määrä Kustantajan tapahtumasta saamat nettotulot. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys.
Valuutan muunnoskurssi Jos tulojen ja oston valuutta eroavat toisistaan, näet valuuttojen välisen vaihtokurssin.

Myynnin yhteenvetoraportti

Myyntiraportti sisältää seuraavat tiedot: (kaikkea dataa ei välttämättä näytetä – tämä riippuu siitä, koskeeko data omaa myyntiäsi)

Nimi Kirjan nimi.
Kirjoittaja Kirjan kirjoittaja.
Ensisijainen ISBN-numero Kirjan ensisijainen ISBN-numero tai muu tunniste.
Myyntimaa Maa, jossa ostaja osti kirjan.
Ostetut kohteet Kirjan ostokerrat valitulla ajanjaksolla.
Hyvitetyt kohteet Kirjan hyvityskerrat valitulla ajanjaksolla.
Myytyjä kohteita yhteensä Kirjan ostokerrat valitulla ajanjaksolla.
Kustantajan kokonaisansiot Kirjan myynnistä saadut kokonaisnettoansiot valitulla ajanjaksolla asiakkaan omassa valuutassa (tarkemmat tiedot näet myyntitapahtuma- tai tuloraporteista).

Myyntitapahtumaraportit

Myyntiraportti sisältää seuraavat tiedot: (kaikkea dataa ei välttämättä näytetä – tämä riippuu siitä, koskeeko data omaa myyntiäsi)

Tapahtuman päiväys Tapahtuman päiväys.
Tunnus Tapahtuman yksilöllinen tunnus.
Tuote Koskiko tapahtuma osto- vai vuokratuotetta
 • Yksi ostos: Tavallinen myyntitapahtuma.
 • Vuokraus: Rajoitetun ajan vuokraus (myös vuokra-aika näytetään).
Tyyppi Tapahtuman tyyppi
 • Myynti: Kirja myytiin.
 • Hyvitys: Kirja palautettiin ja hyvitettiin.
Ennakkotilaus Koskiko tämä tapahtuma ennakkotilausta
 • Valtuutettu: Kirja on ennakkotilattu mutta ei vielä toimitettu. (Raportti luotiin ennen kirjan julkaisupäivää.)
 • Peruttu: Ennakkotilaus peruttiin ennen kirjan toimittamista.
 • Toimitettu: Kirja ennakkotilattiin ja toimitettiin.
 • Ei mitään: tapahtumaan ei sisältynyt ennakkotilausta.
Määrä Tapahtumaan sisältyvien kirjojen lukumäärä. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys.
Ensisijainen ISBN-numero Kirjan ensisijainen ISBN-numero tai muu tunnus. Sen etuliitteenä käytetään heittomerkkiä, jotta taulukkolaskentaohjelmat näyttävät koko ISBN-numeron.
Kirjasarjan nimi Kirjalle käytetty malli.
Nimi Kirjan nimi.
Kirjoittaja Kirjan kirjoittaja.
Ovh-hinnan valuutta Kirjan ovh-hinnan valuutta. Jos valuutan muunnos on käytössä, tämä on ostajan näkemä hinta.
Ovh-hinta Kirjan ovh-hinta.
Myyntimaa Maa, jossa ostaja osti kirjan.
Kustantajan tuotto-% Kustantajan kirjan ovh-hinnasta saama prosenttiosuus.
Kustantajan tuotto Kustantajan saamat tulot. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys. Valuutta on sama kuin maksun suoritusvaluutta.
Maksun valuutta Kustantajan tulojen valuutta.
Maksusumma Kustantajan tapahtumasta saamat tulot. Luku on negatiivinen, jos kyseessä oli hyvitys.
Valuutan muunnoskurssi

Jos ovh-hinnan ja maksun valuutta eroavat toisistaan, näytetään valuuttojen välinen muunnoskurssi.

Huomattavaa myynnistä Etelä-Koreassa: Joidenkin eteläkorealaisten asiakkaiden on maksettava kirjaostoksensa Yhdysvaltain dollareilla. Tällaisen ostotapahtuman yhteydessä näytetään Yhdysvaltain dollarin ja maksuvaluutan välinen kurssi, vaikka raportissa näkyy hinta Korean woneina.

Google Kirjojen esikatselun liikenneraportit

Google-kirjojen liikenneraportit sisältävät tietoa Google-kirjoissa olevien kirjojesi esikatselusivuista. (Google Playn liikennedata ei ole saatavilla tällä hetkellä.)

Raportissa on seuraavat tiedot:

Päivämäärä tai kuukausi Ajanjakso. Tämä sarake on näkyvissä, jos raportin tiedot on järjestetty päivän tai kuukauden mukaan.
Ensisijainen ISBN-numero Kirjan ensisijainen tunnus (esim. ISBN). Tämä sarake on näkyvissä, jos raportin data on järjestetty kirjan mukaan.
Avatut teokset Avattu teos rekisteröidään joka kerta, kun yksittäinen käyttäjä katselee kirjaasi Google -kirjoissa. Tämä luku sisältää tietosivujen (kuten Tietoja tästä teoksesta -sivu) katselukerrat sekä esikatselusisällön katselukerrat.
Avattuja teoksia sivuilla Kirjan avauskerrat, joiden yhteydessä käyttäjät siirtyivät kirjasi esikatselusivuille. Luku ei sisällä käyttökertoja, joilla käyttäjät tutustuvat vain kirjan tietosivuihin.
Ei-yksilölliset ostoklikkaukset Kirjan ostolinkin klikkaukset jälleenmyyjien sivustoissa (sekä omassa sivustossasi, jos olet lisännyt sinne ostolinkin).
Avattuja teoksia Osta-linkeissä Kirjan avauskerrat, jotka sisältävät ostolinkin klikkauksen.
Osta-linkin klikkausprosentti Ostolinkkien klikkausprosentit.
Katsotut sivut Montako eri esikatselusivua käyttäjä on tarkastellut yhden käyttökerran aikana (24 tunnin aikana). Jos käyttäjä avaa saman kirjan sivun kahdesti käyttökerran aikana, vain yksi sivun näyttökerta tallennetaan.

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko