Επισκόπηση αναφοράς

Μπορείτε να βρείτε διάφορες αναφορές σχετικά με τις πωλήσεις, τις συναλλαγές και την επισκεψιμότητά στο Κέντρο Συνεργατών:

 • Εκθέσεις κερδών του Google Play: Πληροφορίες σχετικά με τα μηνιαία σας κέρδη στο Google Play.
 • Αναφορές σύνοψης πωλήσεων: Καθαρές πωλήσεις ομαδοποιημένες κατά βιβλίο και χώρα.
 • Αναφορές συναλλαγών πωλήσεων: Λεπτομέρειες για κάθε συναλλαγή.
 • Αναφορές επισκεψιμότητας προεπισκόπησης Βιβλίων Google: Προβολές σελίδων και επισκέψεις στα Βιβλία Google

Εύρεση και λήψη αναφορών

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στις Αναφορές.
 3. Στο επάνω μέρος, θα βρείτε τις εκθέσεις κερδών. Για να κατεβάσετε την αναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη πιο πρόσφατης αναφοράς.
 4. Στο κάτω μέρος, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες αναφορές:
  • Επιλέξτε τον τύπο της αναφοράς, το εύρος ημερομηνιών, τους τίτλους, τις χώρες και τους τύπους περιεχομένου που θα περιλαμβάνονται στην αναφορά.
  •  Για να κατεβάσετε την αναφορά ως αρχείο διαχωρισμένο με tab, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αναφοράς.

Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε ξανά τις προεπιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προτύπου.

Διαφορές μεταξύ των τύπων αναφορών 

 • Εκθέσεις κερδών
  • Περιέχει τις συναλλαγές που συμπεριλήφθηκαν στην πληρωμή του συγκεκριμένου μήνα. 
  • Δεν περιέχει προ-παραγγελίες που δεν έχουν εκπληρωθεί. 
 • Προσαρμοσμένες αναφορές:
  • Αναφορές σύνοψης και συναλλαγών πωλήσεων 
   • Μπορεί να περιέχουν συναλλαγές που εμφανίζονται σε άλλες Εκθέσεις κερδών. 
   • Μπορεί να λείπουν ορισμένες τιμές, όπως είναι το Ποσό κερδών. Οι τιμές θα συμπληρωθούν, αν τις κατεβάσετε σε λίγες ημέρες. 
  • Αναφορές επισκεψιμότητας προεπισκόπησης Βιβλίων Google 
   • Περιέχει τις επισκέψεις σελίδων σχετικά με την προεπισκόπηση Βιβλίων Google.

Διαθεσιμότητα αναφορών

 • Εκθέσεις κερδών
  • 5 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος του μήνα. 
  • Εάν έχουν περάσει πάνω από 5 ημέρες και δεν έχετε λάβει κάποια αναφορά, βεβαιωθείτε ότι τα φορολογικά στοιχεία σας είναι σωστά. 
 • Πωλήσεις (Αναφορές συναλλαγών και σύνοψης) 
  • 1–2 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 

Σημείωση: Οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε ζώνη ώρας Ειρηνικού, επομένως μια συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου στην Ευρώπη μπορεί να εμφανίζεται στις αναφορές μας με ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου. 

Τι περιλαμβάνεται σε κάθε αναφορά

Εκθέσεις κερδών του Google Play

Η Google δημιουργεί μια μηνιαία έκθεση κερδών για κάθε προφίλ πληρωμών στον λογαριασμό σας. Θα βρείτε μια λίστα με τους μήνες που είχατε κέρδη, μαζί με ένα σύνολο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Λήψη. Οι εκθέσεις κερδών περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες:

Ημερομηνία κερδών Η ημερομηνία της πληρωμής που έλαβε ο εκδότης για αυτήν τη συναλλαγή. (Αν η συναλλαγή ήταν επιστροφή χρημάτων, αυτή είναι η ημερομηνία της πληρωμής η οποία επηρεάστηκε από την επιστροφή χρημάτων).
Ημερομηνία συναλλαγής Η ημερομηνία της συναλλαγής.
Αναγνωριστικό Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αυτήν τη συναλλαγή.
Προϊόν Εάν η συναλλαγή ήταν αγορά ή ενοικίαση.
 • Μεμονωμένη αγορά: Μια κανονική πώληση.
 • Ενοικίαση: Μια ενοικίαση περιορισμένων όρων. Η χρονική περίοδος της ενοικίασης θα συμπεριληφθεί επίσης.
Τύπος Ο τύπος της συναλλαγής:
 • Πώληση: Πουλήθηκε κάποιο βιβλίο.
 • Επιστροφή χρημάτων: Επιστράφηκε κάποιο βιβλίο.
Προπαραγγελία Εάν αυτή η συναλλαγή εφαρμόστηκε σε προ-παραγγελία.
 • Εξουσιοδότηση: Ο αγοραστής προ-παρήγγειλε το βιβλίο και δεν έχει παραδοθεί ακόμα. (Η αναφορά δημιουργήθηκε πριν από την Ημερομηνία διάθεσης).
 • Ακύρωση: Η προπαραγγελία ακυρώθηκε πριν παραδοθεί το βιβλίο.
 • Ολοκλήρωση: Έγινε προ-παραγγελία του βιβλίου και το βιβλίο παραδόθηκε.
 • Κανένα: Η συναλλαγή δεν αφορούσε μια προ-παραγγελία.
Ποσότ. Ο αριθμός των βιβλίων στη συναλλαγή. Αυτό θα είναι αρνητικό, αν η συναλλαγή ήταν επιστροφή χρημάτων.
Κύριο ISBN Το κύριο ISBN ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό για το βιβλίο με πρόθεμα ένα μονό εισαγωγικό, έτσι ώστε το υπολογιστικό φύλλο να εμφανίζει ολόκληρο το ISBN.
Όνομα εκδοτικού οίκου Το όνομα του εκδοτικού οίκου από τον οποίο πωλήθηκε το βιβλίο.
Τίτλος Ο τίτλος του βιβλίου.
Συγγραφέας Ο συγγραφέας του βιβλίου.
Αρχικό νόμισμα τιμής καταλόγου Για τις τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή, το νόμισμα της τιμής καταλόγου πριν από τη μετατροπή νομίσματος. Διαφορετικά, ίδιο με το "Νόμισμα τιμής καταλόγου".
Αρχική τιμή καταλόγου Για τις τιμές που έχουν προκύψει από μετατροπή, η τιμή καταλόγου πριν από τη μετατροπή νομίσματος. Διαφορετικά, ίδια με την "Τιμή καταλόγου [χωρίς ΦΠΑ]".
Νόμισμα τιμής καταλόγου Το νόμισμα της τιμής καταλόγου του βιβλίου.
Τιμή καταλόγου [συν ΦΠΑ] Η τιμή καταλόγου του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ.
Τιμή καταλόγου [χωρίς ΦΠΑ] Η τιμή καταλόγου του βιβλίου, χωρίς το εκάστοτε ισχύον ΦΠΑ.
Χώρα πώλησης Η χώρα στην οποία ο αγοραστής αγόρασε το βιβλίο.
Ποσοστό εσόδων εκδότη Το ποσοστό του εκδότη επί της τιμής καταλόγου.
Έσοδα εκδότη Το ποσό των εσόδων που απέκτησε ο εκδότης. Αυτό θα είναι αρνητικό, αν η συναλλαγή ήταν επιστροφή χρημάτων.
Νόμισμα κερδών Το νόμισμα των κερδών του εκδότη.
Ποσό κερδών Το ποσό των καθαρών κερδών του εκδότη από αυτήν τη συναλλαγή. Αρνητικό για τις επιστροφές χρημάτων.
Ποσοστό μετατροπής νομίσματος Αν το νόμισμα κερδών και το νόμισμα αγοράς διαφέρουν, η ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Αναφορά σύνοψης πωλήσεων

Θα βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες στις αναφορές πωλήσεών σας (ενδέχεται να μην υπάρχουν όλα τα δεδομένα, ανάλογα με τη συνάφεια):

Τίτλος Ο τίτλος του βιβλίου.
Συγγραφέας Ο συγγραφέας του βιβλίου.
Κύριο ISBN Το κύριο ISBN ή άλλο αναγνωριστικό του βιβλίου.
Χώρα πώλησης Η χώρα στην οποία ο αγοραστής αγόρασε το βιβλίο.
Τεμάχια που αγοράστηκαν Το σύνολο τεμαχίων του βιβλίου που αγοράστηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Τεμάχια με επιστροφή χρημάτων Το σύνολο τεμαχίων του βιβλίου για τα οποία έγινε επιστροφή χρημάτων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Καθαρά πωληθέντα τεμάχια Καθαρά τεμάχια του βιβλίου που πωλήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.
Συνολικά κέρδη εκδότη Συνολικό ποσό κερδών από τις καθαρές πωλήσεις του βιβλίου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, στο τοπικό νόμισμα του πελάτη. Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση, ανατρέξτε στις αντίστοιχες αναφορές συναλλαγών πωλήσεων ή τις εκθέσεις κερδών.

Αναφορές συναλλαγών πωλήσεων

Θα βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες στις αναφορές πωλήσεών σας (ενδέχεται να μην υπάρχουν όλα τα δεδομένα, ανάλογα με τη συνάφεια):

Ημερομηνία συναλλαγής Η ημερομηνία της συναλλαγής.
Αναγνωριστικό Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για αυτήν τη συναλλαγή.
Προϊόν Εάν η συναλλαγή ήταν αγορά ή ενοικίαση.
 • Μεμονωμένη αγορά: Μια κανονική πώληση.
 • Ενοικίαση: Μια ενοικίαση περιορισμένων όρων. Η χρονική περίοδος της ενοικίασης θα συμπεριληφθεί επίσης.
Τύπος Ο τύπος της συναλλαγής.
 • Πώληση: Το βιβλίο πωλήθηκε.
 • Επιστροφή χρημάτων: Το βιβλίο επιστράφηκε και έγινε επιστροφή χρημάτων.
Προπαραγγελία Εάν αυτή η συναλλαγή εφαρμόστηκε σε προ-παραγγελία.
 • Εξουσιοδότηση: Ο αγοραστής προ-παρήγγειλε το βιβλίο και δεν έχει παραδοθεί ακόμα. (Η αναφορά δημιουργήθηκε πριν από την ημερομηνία διάθεσης του βιβλίου).
 • Ακύρωση: Η προπαραγγελία ακυρώθηκε πριν παραδοθεί το βιβλίο.
 • Ολοκλήρωση: Έγινε προ-παραγγελία του βιβλίου και το βιβλίο παραδόθηκε.
 • Κανένα: Η συναλλαγή δεν αφορούσε μια προ-παραγγελία.
Ποσότ. Ο αριθμός των τεμαχίων κατά τη συναλλαγή. Αρνητικός για τις επιστροφές χρημάτων.
Κύριο ISBN Το κύριο ISBN ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό για το βιβλίο, με πρόθεμα ένα μονό εισαγωγικό, έτσι ώστε το υπολογιστικό φύλλο να εμφανίζει ολόκληρο το ISBN.
Όνομα εκδοτικού οίκου Το πρότυπο που χρησιμοποιείται για το βιβλίο.
Τίτλος Ο τίτλος του βιβλίου.
Συγγραφέας Ο συγγραφέας του βιβλίου.
Νόμισμα τιμής καταλόγου Το νόμισμα της τιμής καταλόγου του βιβλίου. Εάν η μετατροπή νομίσματος ήταν ενεργοποιημένη, αυτό είναι το νόμισμα της αγοράς, όπως εμφανίζεται στον αγοραστή.
Τιμή καταλόγου Η τιμή καταλόγου του βιβλίου.
Χώρα πώλησης Η χώρα στην οποία ο αγοραστής αγόρασε το βιβλίο.
Ποσοστό εσόδων εκδότη Το ποσοστό του εκδότη επί της τιμής καταλόγου.
Έσοδα εκδότη Το ποσό των εσόδων που απέκτησε ο εκδότης. Αυτό θα είναι αρνητικό, αν η συναλλαγή ήταν επιστροφή χρημάτων. Αρνητικό για τις επιστροφές χρημάτων. Το νόμισμα είναι το ίδιο με το νόμισμα πληρωμής.
Νόμισμα πληρωμής Το νόμισμα των κερδών του εκδότη.
Ποσό πληρωμής Το ποσό που κέρδισε ο εκδότης για αυτήν τη συναλλαγή. Αρνητικό για τις επιστροφές χρημάτων.
Ποσοστό μετατροπής νομίσματος

Αν η τιμή καταλόγου και το ποσό πληρωμής είναι σε διαφορετικά νομίσματα, είναι η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Ειδική σημείωση για πωλήσεις στη Νότια Κορέα: Ορισμένοι πελάτες στη Νότια Κορέα πρέπει να καταβάλλουν πληρωμές για τα βιβλία τους σε δολάρια ΗΠΑ. Για αυτές τις συναλλαγές, παρόλο που η αναφορά θα εμφανίζει μια τιμή σε KRW, το ποσοστό μετατροπής που εμφανίζεται θα είναι από USD στο νόμισμα πληρωμής του συνεργάτη.

Αναφορές επισκεψιμότητας προεπισκόπησης Βιβλίων Google

Οι αναφορές επισκεψιμότητας των Βιβλίων Google περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες προεπισκόπησης για τα βιβλία σας στα Βιβλία Google. (Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα επισκεψιμότητας για το Google Play).

Στην αναφορά σας θα βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ημερομηνία ή μήνας Χρονική περίοδος. Αυτή η στήλη εμφανίζεται στην αναφορά εάν τα δεδομένα έχουν οργανωθεί κατά ημέρα ή κατά μήνα.
Κύριο ISBN Το κύριο αναγνωριστικό (π.χ. ISBN) του βιβλίου. Αυτή η στήλη εμφανίζεται στην αναφορά, εάν τα δεδομένα έχουν οργανωθεί κατά βιβλίο.
Επισκέψεις βιβλίων (BV) Επίσκεψη βιβλίων καταχωρείται κάθε φορά που ένας μοναδικός χρήστης προβάλλει ένα από τα βιβλία σας στα Βιβλία Google. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει προβολές σελίδας πληροφόρησης (όπως η σελίδα "Σχετικά με αυτό το βιβλίο") καθώς και προβολές σελίδας με προεπισκόπηση περιεχομένου.
Επισκέψεις βιβλίων (BV) με σελίδες που προβλήθηκαν Ο αριθμός των επισκέψεων βιβλίων κατά τις οποίες οι χρήστες απόκτησαν πρόσβαση σε σελίδες προεπισκόπησης του βιβλίου σας. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται επισκέψεις κατά τις οποίες ένας χρήστης απέκτησε πρόσβαση μόνο σε σελίδες πληροφόρησης για τα βιβλία σας.
Μη μοναδικά κλικ αγοράς Ο αριθμός των κλικ σε συνδέσμους για την αγορά του βιβλίου σε ιστότοπους εμπόρων λιανικής (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού σας, αν δώσατε κάποιο σύνδεσμο αγοράς).
Επισκέψεις βιβλίων με κλικ αγοράς Ο αριθμός των επισκέψεων που συμπεριλάμβαναν κλικ σε έναν σύνδεσμο αγοράς.
CTR συνδέσμου αγοράς Η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) για τους συνδέσμους αγοράς.
Σελίδες που προβλήθηκαν Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών σελίδων προεπισκόπησης περιεχομένου που είδε ένας χρήστης κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου σύνδεσης (που μετράται ως περίοδος 24 ωρών). Αν ένας χρήστης προβάλει την ίδια σελίδα του βιβλίου σας δύο φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης, καταγράφεται μόνο μια προβολή σελίδας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού