Souhrn přehledů

V Centru pro partnery naleznete několik přehledů o prodeji, transakcích a návštěvnosti:

 • Přehledy příjmů na Google Play: Informace o vašich měsíčních příjmech na Google Play.
 • Souhrnné přehledy prodeje: Čisté prodeje seskupené podle knih a zemí.
 • Přehledy prodejních transakcí: Podrobnosti o jednotlivých transakcích.
 • Přehledy návštěv náhledů v Knihách Google: Zobrazení stránek a návštěvy v Knihách Google.

Vyhledání a stažení přehledů

 1. Přihlaste se do Centra pro partnery.
 2. Nalevo klikněte na Přehledy.
 3. V horní části najdete přehledy příjmů. Pokud si chcete přehled stáhnout, klikněte na Stáhnout nejnovější přehled.
 4. Ve spodní části můžete vytvářet vlastní přehledy:
  • Vyberte typ přehledu, období, tituly, země a typy obsahu, které do přehledu chcete zahrnout.
  •  Pokud chcete přehled stáhnout jako soubor s hodnotami oddělenými tabulátorem, klikněte na Exportovat přehled.

Tip: Pokud chcete předvolby uložit k opětovnému použití, klikněte na Vytvořit šablonu.

Rozdíly mezi typy přehledů 

 • Přehledy příjmů
  • Obsahují transakce, které byly zahrnuty do platby za daný měsíc. 
  • Neobsahují předobjednávky, které nebyly realizovány. 
 • Vlastní přehledy:
  • Přehledy prodeje a prodejních transakcí 
   • Mohou obsahovat transakce, které se zobrazují v ostatních přehledech příjmů. 
   • Mohou v nich chybět některé hodnoty, například částka příjmů. Hodnoty budou vyplněny, pokud je stáhnete za několik dní. 
  • Přehledy návštěvnosti stránky náhledu Knih Google 
   • Obsahují informace o počtu návštěv náhledů v Knihách Google.

Dostupnost přehledů

 • Přehledy příjmů
  • 5 pracovních dnů po skončení měsíce. 
  • Pokud uplynulo více než 5 dnů a přehled jste neobdrželi, zkontrolujte, zda jste uvedli správné daňové údaje. 
 • Prodej (přehled transakcí a souhrnný přehled) 
  • 1–2 dny po uskutečnění transakce. 

Poznámka: Termíny jsou uvedeny v pacifickém časovém pásmu. Transakce, ke které v Evropě došlo 1. ledna, se proto v našich přehledech může zobrazit s datem 31. prosince. 

Co přehledy obsahují

Přehledy příjmů na Google Play

Google generuje přehled měsíčních příjmů pro každý platební profil v účtu. K dispozici bude seznam měsíců, kdy jste měli příjmy, a jejich celková výše.

Pokud chcete zobrazit podrobnější údaje, klikněte na odkaz Stáhnout. Přehledy příjmů obsahují následující údaje:

Datum příjmů Datum platby, kterou za tuto transakci přijal vydavatel. (Pokud šlo o refundaci, jedná se o datum platby, které se refundace týká.)
Datum transakce Datum transakce.
ID Jedinečný identifikátor transakce.
Produkt Udává, zda šlo o prodej, nebo o výpůjčku.
 • Jeden nákup: Normální prodej.
 • Výpůjčka: Vypůjčení na omezenou dobu. Uvedena bude i délka trvání výpůjčky.
Typ Typ transakce:
 • Prodej: Kniha byla prodána.
 • Vrácení platby: Kniha byla vrácena.
Předobjednávka Udává, zda se transakce pojí s předobjednávkou.
 • Autorizováno: Kupující si knihu předobjednal, ale zatím nebyla doručena. (Přehled byl vygenerován před datem zahájení prodeje.)
 • Zrušeno: Předobjednávka byla zrušena před dodáním.
 • Splněno: Kniha byla předobjednána a dodána.
 • Žádné: Tato transakce předobjednávku nezahrnuje.
Množství Počet knih v transakci. Pokud šlo o refundaci, číslo bude záporné.
Primární ISBN Primární ISBN nebo jiný identifikátor knihy. Před identifikátor je umístěn jeden znak otazníku, aby tabulkové procesory zobrazily celé ISBN.
Vydavatelská značka Vydavatelská značka, pod kterou byla kniha prodána.
Titul Název knihy.
Autor Autor knihy.
Původní měna katalogové ceny Pokud je cena převedena, zobrazí se měna katalogové ceny před převodem měny. V opačném případě je měna stejná jako katalogová.
Původní katalogová cena Pokud je cena převedena, zobrazí se katalogová cena před převodem měny. V opačném případě je cena stejná jako katalogová (včetně daní).
Měna katalogové ceny Měna katalogové ceny knihy.
Katalogová cena [včetně daní] Katalogová cena knihy včetně veškerých daní.
Katalogová cena [bez daní] Katalogová cena knihy bez daní.
Země prodeje Země, kde si kupující knihu zakoupil.
Příjmy vydavatele (%) Procentuální podíl vydavatele z katalogové ceny.
Příjmy vydavatele Částka příjmů vydavatele. Pokud šlo o refundaci, číslo bude záporné.
Měna příjmů Měna příjmů vydavatele.
Částka příjmů Částka čistého příjmu vydavatele z této transakce. V případě refundace bude číslo záporné.
Směnný kurz měny Směnný kurz mezi dvěma měnami. Tyto údaje se zobrazí, pokud se měna příjmů a měna nákupu liší.

Souhrnný přehled prodeje

Přehledy prodejů zobrazují následující informace (nemusí se zobrazit všechny uvedené údaje, záleží na tom, zda jsou relevantní):

Název Název knihy.
Autor Autor knihy.
Primární ISBN Primární ISBN nebo jiný identifikátor knihy.
Země prodeje Země, kde si kupující knihu zakoupil.
Zakoupené jednotky Celkový počet prodaných jednotek knihy v tomto období.
Vráceno jednotek Celkový počet jednotek knihy, za které byly v tomto období vráceny peníze.
Čistý počet prodaných jednotek Čistý počet prodaných jednotek knihy v tomto období.
Celkové příjmy vydavatele Celková částka za čisté prodeje knihy v tomto období (v místní měně zákazníka). Podrobnější rozdělení údajů naleznete v odpovídajících přehledech prodejních transakcí nebo v přehledech příjmů.

Přehledy prodejních transakcí

Přehledy prodejů zobrazují následující informace (nemusí se zobrazit všechny uvedené údaje, záleží na tom, zda jsou relevantní):

Datum transakce Datum transakce.
ID Jedinečný identifikátor transakce.
Produkt Udává, zda šlo o prodej, nebo o výpůjčku.
 • Jeden nákup: Normální prodej.
 • Výpůjčka: Vypůjčení na omezenou dobu. Uvedena bude i délka trvání výpůjčky.
Typ Typ transakce.
 • Prodej: Kniha byla prodána.
 • Vrácení platby: Kupující knihu vrátil a uhrazená částka mu byla vrácena.
Předobjednávka Udává, zda se transakce pojí s předobjednávkou.
 • Autorizováno: Kupující si knihu předobjednal, ale zatím nebyla doručena. (Přehled byl vygenerován před datem uvedení knihy do prodeje.)
 • Zrušeno: Předobjednávka byla zrušena před dodáním.
 • Splněno: Kniha byla předobjednána a dodána.
 • Žádné: Tato transakce předobjednávku nezahrnuje.
Množství Počet jednotek v transakci. V případě refundace bude číslo záporné.
Primární ISBN Primární ISBN nebo jiný identifikátor knihy. Před identifikátorem je umístěn znak otazníku, aby tabulkový procesor zobrazil celé ISBN.
Vydavatelská značka Šablona použitá pro knihu.
Název Název knihy.
Autor Autor knihy.
Měna katalogové ceny Měna katalogové ceny knihy. Pokud byl aktivován převod měn, jde o měnu nákupu, která se zobrazí kupujícímu.
Katalogová cena Katalogová cena knihy.
Země prodeje Země, kde si kupující knihu zakoupil.
Příjmy vydavatele (%) Procentuální podíl vydavatele z katalogové ceny.
Příjmy vydavatele Částka příjmů vydavatele. Pokud šlo o refundaci, číslo bude záporné. V případě refundace bude číslo záporné. Měna je stejná jako měna platby.
Měna platby Měna příjmů vydavatele.
Částka platby Částka, kterou za tuto transakci obdržel vydavatel. V případě refundace bude číslo záporné.
Směnný kurz měny

Směnný kurz mezi měnou katalogové ceny a částky platby. Tyto údaje se zobrazí, pokud se zmíněné měny liší.

Zvláštní poznámka pro prodej v Jižní Koreji: Někteří zákazníci v Jižní Koreji musí za knihy platit v amerických dolarech. U těchto transakcí bude v přehledu uvedena cena v jihokorejských wonech a bude uveden směnný kurz amerických dolarů vůči měně, v níž partner platbu uhradil.

Přehledy návštěvnosti stránky náhledu Knih Google

Přehledy návštěvnosti Knih Google zahrnují i údaje pro stránky náhledu knih ve službě Knihy Google. (Údaje o návštěvnosti Google Play v tuto chvíli nejsou k dispozici.)

V přehledu naleznete následující informace:

Datum nebo měsíc Časové období. Tento sloupec je v přehledu uveden v případě, že jsou data uspořádána podle dní nebo měsíců.
Primární ISBN Primární identifikátor knihy (například ISBN). Tento sloupec je v přehledu uveden v případě, že jsou data uspořádána podle knih.
Zobrazení knihy (ZK) Zobrazení knihy je zaznamenáno pokaždé, když si unikátní uživatel zobrazí v Knihách Google jednu z vašich knih. Toto číslo zahrnuje zobrazení stránek s informacemi (například stránky O této knize) i zobrazení stránek s náhledem obsahu.
ZK se zobrazenými stránkami Počet zobrazení knih, během kterých si uživatelé zobrazili stránky s náhledem knihy. Nespadají sem zobrazení, při kterých uživatel navštívil pouze stránky s informacemi o knize.
Nejedinečná kliknutí na odkaz Koupit Počet kliknutí na odkaz pro zakoupení knihy na webech prodejců (včetně vašeho webu, pokud takový odkaz nabízíte).
ZK s kliknutím na odkaz Koupit Počet zobrazení, při kterých došlo ke kliknutí na odkaz na nákup.
Míra prokliku na odkaz Koupit tuto knihu Míra prokliku (CTR) u odkazů na nákup.
Zobrazené stránky Celkový počet unikátních zobrazení stránek s náhledem obsahu, které uživatel provedl v rámci dané relace (v období 24 hodin). Pokud si uživatel během relace zobrazí stejnou stránku dvakrát, bude započítáno pouze jedno zobrazení stránky.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka