Общ преглед на отчетите

В Партньорския център можете да намерите няколко отчета за продажбите, транзакциите и трафика:

 • Отчети за приходите в Google Play: информация за месечните ви приходи от Google Play
 • Обобщени отчети за продажбите: нетните продажби, групирани по книга и държава
 • Отчети за продажбите по транзакции: подробности за всяка транзакция
 • Отчети за трафика за визуализациите в Google Книги: показвания и посещения на страници в Google Книги.

Намиране и изтегляне на отчети

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Отчети.
 3. В горната част ще намерите отчетите за приходите. За да изтеглите отчета, кликнете върху Изтегляне на най-новия отчет.
 4. В долната част можете да създавате персонализирани отчети:
  • Изберете тип на отчета, период от време, заглавия, държави и типове съдържание, които да бъдат включени в отчета.
  •  За да изтеглите отчета като файл с разделени с табулатор стойности, кликнете върху Експортиране на отчет.

Съвет: За да запазите предварително зададените, които да използвате отново, кликнете върху Създаване на шаблон.

Разлики между типовете отчети

 • Отчети за приходите
  • Съдържат транзакциите, включени в плащанията за този месец.
  • Не съдържат предварителните поръчки, които не са изпълнени.
 • Персонализирани отчети
  • Обобщени отчети за продажбите и отчети за транзакциите 
   • Може да съдържат транзакции, които се показват в други отчети за приходите.
   • Може да има някои липсващи стойности, като например сумата на приходите. Стойностите ще бъдат попълнени, ако изтеглите съответния отчет след няколко дни.
  • Отчети за трафика за визуализациите в Google Книги 
   • Съдържат посещенията на страници за визуализация в Google Книги.

Наличност на отчетите

 • Отчети за приходите
  • 5 работни дни след края на месеца.
  • Ако не сте получили отчета след този срок, проверете дали данъчната ви информация е вярна.
 • Продажби (отчети за транзакциите и обобщени отчети) 
  • 1 – 2 дни след извършване на транзакцията.

Забележка: Датите се показват по Тихоокеанско време, така че транзакция, извършена на 1 януари в Европа, може да се показва с дата 31 декември в отчетите ни.

Какво е включено във всеки отчет

Отчети за приходите в Google Play

Google генерира месечен отчет за приходите за всеки потребителски профил за плащания в профила ви. Ще видите списък с месеците, през които сте имали приходи, както и обща сума.

За повече подробности кликнете върху връзката за изтегляне. Отчетите за приходите съдържат следната информация:

Дата на приходите Датата на полученото от издателя плащане за съответната транзакция. (Ако транзакцията е възстановяване на сума, това е датата на плащането, по което е извършено възстановяването.)
Дата на транзакцията Датата на транзакцията.
Идент. № Уникален идентификатор за съответната транзакция.
Продукт Дали транзакцията е покупка, или наемане.
 • Единична покупка: Нормална продажба.
 • Наемане: Наем за ограничен период от време. Периодът от време също ще бъде включен.
Тип Типът на транзакцията:
 • Продажба: Продадена е книга.
 • Възстановяване на сума: Върната е книга.
Предварителна поръчка Дали съответната транзакция се отнася за предварителна поръчка.
 • Упълномощена: Купувачът е поръчал предварително книгата и тя още не е доставена. (Отчетът е генериран преди датата на пускане в продажба.)
 • Анулирана: Предварителната поръчка е анулирана преди доставянето на книгата.
 • Изпълнена: Книгата е поръчана предварително и е доставена.
 • Няма: В транзакцията не е включена предварителна поръчка.
Бр. Броят книги в транзакцията. Ще бъде отрицателен при възстановяване на сума.
Основен ISBN номер Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата, пред който е поставена единична кавичка, така че програмите за електронни таблици да показват целия номер.
Име на поредицата Името на поредицата, към която принадлежи продадената книга.
Заглавие Заглавието на книгата.
Автор Авторът на книгата.
Първоначална валута на продажната цена За конвертираните цени – валутата на продажната цена преди конвертирането. За останалите – същата като „Валута на продажната цена“.
Първоначална продажна цена За конвертираните цени – продажната цена преди конвертирането. За останалите – същата като „Продажна цена [без данък]“.
Валута на продажната цена Валутата на продажната цена на книгата.
Продажна цена [с включен данък] Продажната цена на книгата, включително всички данъци.
Продажна цена [без данък] Продажната цена на книгата без данъци.
Държава на продажба Държавата, в която купувачът е придобил книгата.
% приходи на издателя Полученият от издателя процент от продажната цена.
Приходи на издателя Печалбата на издателя. Ще бъде отрицателна, ако транзакцията е възстановяване на сума.
Валута на приходите Валутата на приходите на издателя.
Сума на приходите Сумата на нетните приходи на издателя от съответната транзакция. Отрицателна за възстановявания на средства.
Обменен курс на валутата Ако валутата на приходите се различава от тази на покупката, обменният курс между двете валути.

Обобщен отчет за продажбите

В отчетите за продажбите си ще намерите следната информация (в зависимост от уместността не всички данни може да са налице):

Заглавие Заглавието на книгата.
Автор Авторът на книгата.
Основен ISBN номер Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата.
Държава на продажба Държавата, в която купувачът е придобил книгата.
Брой закупени Общият брой екземпляри на книгата, закупени през този период.
Брой с възстановена сума Общият брой екземпляри на книгата, за които сумата е възстановена през този период.
Продадени нето Нетен брой екземпляри на книгата, продадени през този период.
Общи приходи на издателя Общата сума, получена от нетния брой продажби на книгата през този период, в местната валута на клиента. За по-подробна разбивка вижте съответните отчети за продажбите по транзакции или за приходите.

Отчети за продажбите по транзакции

В отчетите за продажбите си ще намерите следната информация (в зависимост от уместността не всички данни може да са налице):

Дата на транзакцията Датата на транзакцията.
Идент. № Уникален идентификатор за съответната транзакция.
Продукт Дали транзакцията е покупка, или наемане.
 • Единична покупка: Нормална продажба.
 • Наемане: Наем за ограничен период от време. Периодът от време също ще бъде включен.
Тип Типът на транзакцията.
 • Продажба: Книгата е продадена.
 • Възстановяване на сума: Книгата е върната и сумата е възстановена.
Предварителна поръчка Дали съответната транзакция се отнася за предварителна поръчка.
 • Упълномощена: Купувачът е поръчал предварително книгата и тя още не е доставена. (Отчетът е генериран преди датата на пускане в продажба на заглавието.)
 • Анулирана: Предварителната поръчка е анулирана преди доставянето на книгата.
 • Изпълнена: Книгата е поръчана предварително и е доставена.
 • Няма: В транзакцията не е включена предварителна поръчка.
Бр. Броят екземпляри в транзакцията. Отрицателна за възстановявания на средства.
Основен ISBN номер Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата, пред който е поставена единична кавичка, така че програмите за електронни таблици да показват целия номер.
Име на поредицата Използваният за книгата шаблон.
Заглавие Заглавието на книгата.
Автор Авторът на книгата.
Валута на продажната цена Валутата на продажната цена на книгата. Ако функцията за конвертиране е била активирана, това е видяната от купувача валута на покупката.
Продажна цена Продажната цена на книгата.
Държава на продажба Държавата, в която купувачът е придобил книгата.
% приходи на издателя Полученият от издателя процент от продажната цена.
Приходи на издателя Печалбата на издателя. Ще бъде отрицателна, ако транзакцията е възстановяване на сума. Отрицателна за възстановявания на средства. Валутата е същата като тази на плащането.
Валута на плащането Валутата на приходите на издателя.
Сума на плащането Печалбата на издателя за съответната транзакция. Отрицателна за възстановявания на средства.
Обменен курс на валутата

Ако продажната цена и сумата на плащането са в различна валута, обменният курс между двете валути.

Специална забележка за продажбите в Южна Корея: Някои клиенти в Южна Корея трябва да плащат за книгите си в щатски долари. Въпреки че за тези транзакции в отчета ще се показва цена в южнокорейски вонове, посоченият обменен курс ще бъде от щатски долари във валутата на партньора.

Отчети за трафика за визуализациите в Google Книги

Отчетите за трафика в Google Книги включват информация за страниците за визуализация за заглавията ви в услугата. (Понастоящем за Google Play няма налични данни за трафика.)

В отчета ще намерите следната информация:

Дата или месец Периодът от време. Тази графа се показва в отчета, ако данните са организирани по дни или месеци.
Основен ISBN номер Основният идентификатор (напр. ISBN номер) на книгата. Тази графа се показва в отчета, ако данните са организирани по книги.
Брой потребители, видели книгата (БП) Този брой се отчита всеки път, когато отделен потребител види едно от заглавията ви в Google Книги. Той включва показванията на информационни страници (например страницата „Информация за книгата“), както и на такива за визуализация на съдържание.
БП с прегледани страници Броят потребители, които са разгледали страници за визуализация на книгата ви. Това не включва случаите, когато са прегледани само информационни страници за заглавията ви.
Неуникални кликвания за купуване Броят кликвания върху връзки за купуване на книгата от уебсайтове на търговци (в това число и вашия сайт, ако сте предоставили такава връзка).
БП с кликвания върху „Купете” Броят посещения, които са включвали кликване върху връзка за купуване.
CTR за връзката „Купете“ Честотата на кликване (CTR) за връзките за покупка.
Прегледани страници Общият брой отделни страници за визуализация на съдържание, които потребител е прегледал в дадена сесия (отчетено за 24 часа). Ако той види една и съща страница от книгата ви два пъти по време на сесията, за нея се регистрира само едно показване.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню