Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 4: Nhập thông tin cài đặt giá

Trong tab Giá, hãy đặt giá cho cuốn sách của bạn. Để thêm cài đặt giá, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào mũi tên Xuống mũi tên xuống bên cạnh tiền tệ và chọn tiền tệ.
 2. Nhập giá.
 3. Trong trường bên cạnh giá, nhấp vào mũi tên Xuống mũi tên xuống và chọn nơi áp dụng giá.
  1. Để chuyển đến một quốc gia trong danh sách, hãy nhập ký tự đầu tiên của tên quốc gia.
  2. Nếu bạn chọn khu vực "Trên toàn thế giới" và "Khu vực châu Âu", bạn có thể chọn các quốc gia mà bạn muốn loại trừ bên dưới mục "Loại trừ".
 4. Để thêm nhiều mức giá hơn, nhấp vào Thêm giá và lặp lại các bước từ 1 đến 4.
 5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Tìm hiểu về chuyển đổi tiền tệ cho sách và giá sách trên Google Play.

Cài đặt nâng cao

Bạn cũng có thể thêm chế độ cài đặt giá nâng cao đối với các cuốn sách của mình.

Danh sách đầy đủ của các tùy chọn cài đặt nâng cao

 • Đã bao gồm thuế chưa?
 •  Có áp dụng luật giá cố định không? (Tùy chọn này chỉ có sẵn nếu bạn cho biết luật giá cố định áp dụng cho một trong các lãnh thổ bán hàng của mình. )
 • (Tùy chọn) Ngày có hiệu lực

Tìm hiểu thêm về cài đặt nâng cao cho giá sách.

Giá quy đổi

Nếu bật tính năng chuyển đổi tiền tệ trong Trung tâm thanh toán, bạn có thể cung cấp một mức giá duy nhất cho Google, và Google sẽ dùng đó là mức giá gốc để chuyển đổi giá cho tất cả các quốc gia chúng tôi bán hàng. Nếu muốn, bạn thậm chí có thể cung cấp nhiều hơn một mức giá cơ bản và chỉ định các quốc gia mà mỗi mức giá cơ sở sẽ áp dụng. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi tiền tệ cho sách trên Google Play.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
286985602458512082
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437