Dodawanie nowej książki – krótki przewodnik

Krok 4. Wprowadzenie ustawień ceny

Na karcie „Ceny” podaj ceny sprzedaży książki. Aby dodać ustawienia ceny, wykonaj te czynności:
 1. Obok waluty kliknij strzałkę w dół strzałka w dół i wybierz nową opcję.
 2. Wpisz cenę.
 3. W polu obok ceny kliknij strzałkę w dół strzałka w dół i wybierz obszar, w którym ma obowiązywać ta cena.
  1. Aby przejść do kraju na liście, wpisz pierwszą literę jego nazwy.
  2. Jeśli wybierzesz opcję „Cały świat” lub „Strefa euro”, w sekcji „Wykluczanie” możesz wybrać kraje, które chcesz wykluczyć.
 4. Aby dodać więcej cen, kliknij Dodaj cenę i powtórz kroki od 1 do 4.
 5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Dowiedz się więcej o przeliczaniu walutcenach książek w Google Play.

Ustawienia zaawansowane

Możesz też dodać zaawansowane ustawienia cen swoich książek.

Pełna lista ustawień zaawansowanych

 • Czy podatek jest wliczony w cenę?
 •  Czy obowiązuje wymóg stałej ceny? (Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wskażesz, że w jednym z Twoich obszarów sprzedaży prawo wymaga stałych cen.)
 • Daty obowiązywania (opcjonalnie)

Więcej informacji o zaawansowanych ustawieniach cen książek.

Przeliczone ceny

Jeśli w Centrum płatności masz włączone przeliczanie walut, możesz określić w Google jedną cenę dla wielu krajów, nawet gdy obowiązują w nich różne waluty. Możesz nawet podać kilka cen podstawowych i określić kraje, w których chcesz przeliczać każdą z nich. Więcej informacji o przeliczaniu walut cen książek w Google Play.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7707517114104971050
true