Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 3: Tải tệp nội dung và tệp bìa lên

Trong tab Tệp nội dung, hãy tải tệp nội dung và bìa của cuốn sách của bạn lên. 

Những yêu cầu cơ bản 

Dưới đây là các yêu cầu cơ bản cho nội dung và bìa của cuốn sách:

  • Các loại tệp chúng ta có thể xử lý: 
    • PDF và EPUB cho nội dung
    • JPEG, TIFF, ZIP, PDF và PNG cho bìa
  • Kích thước tệp tối đa là 2 GB cho mỗi tệp

Để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu, bao gồm cách đặt tên tệp, hãy xem lại yêu cầu về tệp và tải lên.

Tình trạng xử lý tệp

Google sẽ xử lý các tệp của bạn để cung cấp chúng trên các nền tảng của chúng tôi. Bạn sẽ thấy trạng thái xử lý tệp của mình trên tab Nội dung. Để biết thêm thông tin về các trạng thái xử lý, hãy đọc về giải thích về thông báo trạng thái sách.

Người đánh giá nội dung

Bạn có thể kiểm tra cách sách của bạn xuất hiện trên Google Play bằng cách thêm người đánh giá nội dung. Người đánh giá có thể đọc sách trên thiết bị được hỗ trợ bất kỳ mà không phải mua cuốn sách đó. Bạn có thể cấp một cuốn sách cho người đánh giá nội dung ngay cả trước khi cuốn sách đó có sẵn để bán. Tìm hiểu thêm về đánh giá nội dung.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false
false