Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 2: Cung cấp nội dung mô tả về cuốn sách

Tab thông tin về cuốn sách là nơi bạn sẽ thiết lập chi tiết sản phẩm về cuốn sách của mình. Tab này được chia thành 4 phần:

Giới thiệu về sách

Tab "Giới thiệu về sách" cho phép bạn nhập thông tin về cuốn sách như tiêu đề, thông tin mô tả, nhà xuất bản, ngày xuất bản và thông tin về bộ sách.

Danh sách đầy đủ các giá trị bạn có thể nhập

 • Tiêu đề 
 • Tiêu đề phụ
 • Mô tả
 • Ngôn ngữ
 • Nhà xuất bản
 • Ngày xuất bản
 • Ngày bán
 • Định dạng
 • Số lượng trang
 • Tên bộ sách
 • Số bộ sách
 • Độ tuổi
 • Dành cho độc giả là người trưởng thành?
 • Sách liên quan

Tìm hiểu thêm về siêu dữ liệu sách mà bạn có thể thêm vào tab này.

Quan trọng: Bạn phải thêm một tiêu đề để xuất bản cuốn sách.

Thể loại 

Trong tab thể loại, bạn có thể chọn một hoặc nhiều thể loại được liên kết với cuốn sách của mình. Để chọn một thể loại, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp vào mũi tên Xuống mũi tên xuống và chọn một tiêu chuẩn thể loại, chẳng hạn như BISAC hoặc BIC.
 2. Nhập tên thể loại vào hộp. Hộp sẽ tự động hiển thị các thể loại phù hợp với tìm kiếm của bạn.
 3. Để thêm nhiều thể loại, nhấp vào Thêm thể loại và lặp lại bước 1 và 2. Chúng tôi khuyên bạn không nên thêm quá 3 thể loại cho mỗi cuốn sách. Thể loại đầu tiên phải là thể loại phù hợp nhất với cuốn sách.
 4. Khi bạn hoàn thành, nhấp Lưu và tiếp tục.
Quan trọng: Bạn phải thêm ít nhất một thể loại để xuất bản cuốn sách của mình.

Cộng tác viên

 Bạn có thể thêm lần lượt từng cộng tác viên (tác giả, biên tập viên, họa sĩ minh họa) vào cuốn sách của mình. Để thêm cộng tác viên, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhập tên của cộng tác viên.
 2. Trong trường bên cạnh tên của họ, nhấp vào mũi tên Xuống mũi tên xuống và chọn vai trò của từng cá nhân.
 3. Thêm tiểu sử cho cộng tác viên (tùy chọn).
 4. Để tiếp tục thêm cộng tác viên, nhấp vào Thêm cộng tác viên và lặp lại các bước từ 1 đến 3.
 5. Khi bạn hoàn thành, nhấp Lưu và tiếp tục.

Cài đặt

Tab cài đặt cho phép bạn xác định cách tiêu đề của bạn sẽ được hiển thị trên Google. Bạn có nhiều tùy chọn hiển thị cho cuốn sách của mình: 

Lượng nội dung cuốn sách của bạn có thể được xem trước. 

Tìm hiểu thêm về tab cài đặt.

Cài đặt nâng cao

Bạn cũng có thể thêm các tùy chọn cài đặt nâng cao vào cuốn sách của mình.

Danh sách đầy đủ các tùy chọn cài đặt nâng cao của Google Play và Tìm kiếm sách

Tùy chọn cài đặt nâng cao của Google Play

 • Nén chữ chạy được tạo tự động
 • Chỉ sử dụng định dạng PDF khi tìm kiếm trên Google Sách 
 • Hiển thị ảnh trong Google Play Sách
 • Chèn một trang trống sau trang bìa
 • Thứ tự đọc (chỉ dành cho các định dạng không phải là EPUB)

Cài đặt nâng cao của Google Sách

 • Lãnh thổ
 • Hiển thị ảnh trong bản xem trước của Google Sách
 • Tên trang web có bán sách in
 • Đường dẫn liên kết để mua sách in
 • Trang web của nhà xuất bản
 • Biểu trưng của nhà xuất bản
 • Cho phép tải tệp PDF xuống
 • Cho phép xem trước trước ngày bán
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?