Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 2: Cung cấp thông tin mô tả nội dung sách

Thẻ Thông tin về sách là nơi bạn thiết lập chi tiết sản phẩm cho cuốn sách của mình. Thẻ này được chia thành 4 phần:

Giới thiệu về sách

Tab "Giới thiệu về sách" cho phép bạn nhập thông tin về cuốn sách như tiêu đề, thông tin mô tả, nhà xuất bản, ngày xuất bản và thông tin về bộ sách.

Danh sách đầy đủ những giá trị bạn có thể nhập

 • Tiêu đề 
 • Phụ đề
 • Mô tả
 • Ngôn ngữ
 • Nhà xuất bản
 • Ngày xuất bản
 • Ngày bán
 • Định dạng
 • Số lượng trang
 • Tên bộ sách
 • Số bộ sách
 • Độ tuổi
 • Dành cho độc giả là người trưởng thành?
 • Sách liên quan

Tìm hiểu thêm về những siêu dữ liệu về sách mà bạn có thể thêm trong thẻ này.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải thêm một tiêu đề cho sách của mình thì mới xuất bản được cuốn sách đó. ​

Thể loại

Lưu ý quan trọng: Bạn phải chọn ít nhất một thể loại cho sách của mình thì mới xuất bản được cuốn sách đó. Tất cả thể loại phải thuộc cùng một tiêu chuẩn về chủ đề.

Cách chọn thể loại cho sách:

 1. Trong thẻ Thể loại, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 2. Chọn một tiêu chuẩn về chủ đề trong trình đơn thả xuống.
  • Bạn nên chọn BISAC (Chủ đề và danh mục ngành sách) do các thể loại trong Cửa hàng Play đều dựa trên BISAC. Nếu bạn chọn một tiêu chuẩn khác dành cho chủ đề, chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh những mã thuộc tiêu chuẩn đó cho phù hợp với mã BISAC tương ứng.
 3. Nhập tên thể loại.
 4. Chọn các thể loại phù hợp với cụm từ tìm kiếm của bạn.
 5. Để thêm nhiều thể loại, hãy nhấp vào Thêm thể loại.
  • Bạn nên chọn tối đa 3 thể loại cho mỗi cuốn sách.
  • Thể loại đầu tiên phải là thể loại phù hợp nhất với cuốn sách đó.
  • Hãy dùng cùng một tiêu chuẩn về chủ đề cho tất cả thể loại.
 6. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Cộng tác viên

 ​Bạn có thể lần lượt thêm từng cộng tác viên (tác giả, biên tập viên, người minh họa) cho sách của mình. Để thêm cộng tác viên, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nhập tên của cộng tác viên.
 2. Trong trường thông tin bên cạnh tên của họ, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống  mũi tên xuống  rồi chọn vai trò của từng người.
 3. Thêm tiểu sử cho cộng tác viên (tùy chọn).
 4. Để tiếp tục thêm cộng tác viên, nhấp vào Thêm cộng tác viên và lặp lại các bước từ 1 đến 3.
 5. Khi bạn hoàn thành, nhấp Lưu và tiếp tục.

Cài đặt

Trong thẻ Cài đặt, bạn có thể xác định cách thức hiển thị của cuốn sách trên Google. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều yếu tố trong cách thức hiển thị của mỗi cuốn sách: 

Tìm hiểu thêm về thẻ Cài đặt.

Cài đặt nâng cao

Bạn cũng có thể thêm các tùy chọn cài đặt nâng cao vào cuốn sách của mình.

Danh sách đầy đủ các chế độ cài đặt nâng cao về Google Play và Google Sách

Chế độ cài đặt nâng cao cho Google Play

 • Chặn chế độ chạy chữ tự động tạo
 • Chỉ dùng định dạng PDF cho kết quả tìm kiếm trên Google Sách 
 • Hiển thị ảnh trong Google Play Sách
 • Chèn một trang trống sau trang bìa
 • Thứ tự đọc (chỉ dành cho các định dạng không phải là EPUB)

Cài đặt nâng cao của Google Sách

 • Lãnh thổ
 • Hiển thị ảnh trong bản xem trước của Google Sách
 • Tên trang web có bán sách in
 • Đường dẫn liên kết để mua sách in
 • Trang web của nhà xuất bản
 • Biểu trưng của nhà xuất bản
 • Cho phép tải tệp PDF xuống
 • Cho phép xem trước trước ngày bán

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính