Rýchly sprievodca pridaním novej knihy

2. krok: zadanie popisu knihy

Podrobnosti o výrobku týkajúce sa vašej knihy zadávate na karte informácií o knihe. Je rozdelená na štyri časti:

O knihe

Na karte O knihe môžete zadať informácie o knihe, napríklad názov, popis, vydavateľa, dátum vydania a informácie o sérií.

Úplný zoznam hodnôt, ktoré môžete zadať

 • Názov 
 • Titulky
 • Popis
 • Jazyk
 • Vydavateľ
 • Dátum vydania
 • Dátum začatia predaja
 • Formát
 • Počet strán
 • Názov série
 • Číslo v sérii
 • Veková skupina
 • Pre dospelých?
 • Súvisiace knihy

Prečítajte si ďalšie informácie o metadátach kníh, ktoré môžete pridať na tejto karte.

Dôležité: Ak chcete knihu zverejniť, musíte uviesť jej názov. ​

Žánre 

Na karte žánrov môžete vybrať minimálne jeden žáner súvisiaci s knihou. Postup výberu žánra:

 1. Kliknite na šípku nadol šípka nadol a vyberte štandard žánra, napríklad BISAC alebo BIC.
 2. Zadajte názov žánra do príslušného poľa. Automaticky sa v ňom zobrazia žánre, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu.
 3. Ak chcete pridať ďalšie žánre, kliknite na Pridať žáner a zopakujte prvý a druhý krok. Pre jednu knihu odporúčame uviesť maximálne tri žánre. Prvý z nich by mal byť najrelevantnejší.
 4. Po dokončení kliknite na Uložiť a pokračovať.
Dôležité: Ak chcete knihu zverejniť, musíte pridať aspoň jeden žáner.

Prispievatelia

 ​Prispievateľov (autorov, editorov, ilustrátorov) môžete pridať do knihy po jednom. Postup pridávania prispievateľov:
 1. Zadajte meno prispievateľa.
 2. V poli vedľa jeho mena kliknite na šípku nadol  šípka nadol  a vyberte jeho rolu.
 3. Pridajte jeho životopis (voliteľné).
 4. Ak chcete pridať ďalších prispievateľov, kliknite na Pridať prispievateľa a zopakujte prvý až tretí krok.
 5. Po dokončení kliknite na Uložiť a pokračovať.

Nastavenia

Karta nastavení umožňuje určiť, ako sa váš titul bude zobrazovať na Googli. Máte k dispozícii niekoľko možností zobrazenia knihy: 

​určiť časť knihy, ktorá sa dá zobraziť ako ukážka; 

Ďalšie informácie o karte nastavení

Rozšírené nastavenia

Môžete pridať aj rozšírené nastavenia knihy.

Úplný zoznam rozšírených nastavení v službe Google Play a Vyhľadávaní kníh

Rozšírené nastavenia v službe Google Play

 • Potlačiť automaticky generovaný plynulý text
 • Používať PDF iba vo Vyhľadávaní kníh Google 
 • Zobraziť fotky v Knihách Google Play
 • Vložiť prázdnu stranu nasledujúcu po obálke
 • Smer čítania (okrem súborov EPUB)

Rozšírené nastavenia v Knihách Google

 • Územia
 • Zobrazovať fotky v ukážke v Knihách Google
 • Názov webu predávajúceho tlačenú knihu
 • Odkaz na tlačenú knihu
 • Web vydavateľa
 • Logo vydavateľa
 • Povoliť sťahovanie súboru PDF
 • Povoliť ukážku pred dátumom začatia predaja
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?