Dodawanie nowej książki – krótki przewodnik

Krok 2. Podanie opisu książki

Na karcie z informacjami o książce znajdziesz szczegóły dotyczące książki. Karta jest podzielona na cztery sekcje:

Informacje o książce

Na karcie „Informacje o książce” możesz wpisać dane książki, takie jak jej tytuł, opis, nazwa wydawcy, data publikacji i seria.

Pełna lista wartości, które można wpisać

 • Tytuł 
 • Podtytuł
 • Opis
 • Język
 • Wydawca
 • Data publikacji
 • Data rozpoczęcia sprzedaży
 • Format
 • Liczba stron
 • Nazwa serii
 • Numer w serii
 • Przedział wiekowy
 • Dla dorosłych?
 • Podobne książki

Więcej informacji o metadanych książki, które możesz dodać na tej karcie.

Ważne: aby opublikować książkę, musisz dodać jej tytuł. ​

Gatunki 

Na karcie gatunków możesz wybrać jeden lub kilka gatunków powiązanych z książką. Aby wybrać gatunek, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij strzałkę w dół strzałka w dół i wybierz standard gatunku, np. BISAC lub BIC.
 2. Wpisz w polu nazwę gatunku. Pasujące wyniki wyszukiwania gatunku pojawią się automatycznie.
 3. Aby dodać więcej gatunków, kliknij Dodaj gatunek i powtórz kroki 1 i 2. Zalecamy dodanie nie więcej niż trzech gatunków na książkę. Pierwszy gatunek powinien najlepiej odpowiadać treści książki.
 4. Po zakończeniu kliknij Zapisz i kontynuuj.
Ważne: aby opublikować książkę, musisz dodać co najmniej jeden gatunek.

Współtwórcy

 Do każdej książki możesz dodać współtwórców (autorów, redaktorów, ilustratorów). Aby to zrobić, wykonaj te czynności:
 1. Wpisz imię i nazwisko współtwórcy.
 2. W polu obok kliknij strzałkę w dół strzałka w dół i wybierz rolę tej osoby.
 3. Dodaj biografię współtwórcy (opcjonalnie).
 4. Aby dodać więcej współtwórców, kliknij Dodaj współtwórcę i powtórz kroki od 1 do 3.
 5. Po zakończeniu kliknij Zapisz i kontynuuj.

Ustawienia

Na karcie ustawień możesz określić sposób wyświetlania Twojego tytułu w Google. Masz kilka opcji wyświetlania książki: 

​Wielkość fragmentu książki, którego podgląd można zobaczyć. 

Więcej informacji o karcie ustawień.

Ustawienia zaawansowane

Możesz też dodać zaawansowane ustawienia książki.

Pełna lista ustawień zaawansowanych w Google Play i Book Search

Ustawienia zaawansowane w Google Play

 • Wyeliminuj tekst ciągły generowany automatycznie
 • Używaj tylko formatu PDF w Google Books Search 
 • Wyświetlaj zdjęcia w Książkach Google Play
 • Wstaw pustą stronę po okładce
 • Kierunek czytania (nie dotyczy plików EPUB)

Ustawienia zaawansowane w Google Book Search

 • Obszary
 • Wyświetlaj zdjęcia w podglądzie w Książkach Google
 • Nazwa witryny z drukowaną wersją książki
 • Link do drukowanej wersji książki
 • Witryna wydawcy
 • Logo wydawcy
 • Zezwalaj na pobieranie pliku PDF
 • Zezwalaj na podgląd przed rozpoczęciem sprzedaży
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem