Tìm hiểu về tờ khai thuế cuối năm của Hoa Kỳ

Google gửi tờ khai thuế cuối năm cho bạn và Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS):

 • Người Hoa Kỳ (được ghi nhận theo Biểu mẫu W-9 hoặc không được ghi nhận và được cho là Người Hoa Kỳ) sẽ nhận được Biểu mẫu 1099-MISC nếu:
  • Họ không phải là người được miễn thuế (chẳng hạn như công ty ở Hoa Kỳ) và họ kiếm được ít nhất 10 USD phí bản quyền trong năm dương lịch, hoặc
  • Họ cho biết rằng họ phải chịu khấu lưu thuế dự phòng và đã chịu khấu lưu thuế.
 • Người không phải Người Hoa Kỳ (được ghi nhận theo Biểu mẫu W-8 hoặc không được ghi nhận và được cho là không phải Người Hoa Kỳ) sẽ chỉ nhận được Biểu mẫu 1042-S cho phần phí bản quyền phát sinh ở Hoa Kỳ (tiêu thụ ở Hoa Kỳ).

Chúng tôi sẽ gửi tờ khai thuế đến địa chỉ bạn cung cấp trong Biểu mẫu W-9 hoặc W-8. Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ, hãy cập nhật thông tin thuế trong Hồ sơ thanh toán. Bạn sẽ nhận được một tờ khai thuế cuối năm cho mỗi mã số thuế.

Google có nghĩa vụ sử dụng thông tin bạn gửi trên tờ khai thuế của Hoa Kỳ trong Hồ sơ thanh toán. Tìm hiểu thêm về cách gửi thông tin thuế của Hoa Kỳ.

Yêu cầu cấp bản sao, gửi bản sửa đổi hoặc huỷ hiệu lực tờ khai thuế

Lưu ý quan trọng: Để yêu cầu cấp bản sao, gửi bản sửa đổi hoặc huỷ hiệu lực tờ khai thuế cuối năm, hãy hoàn thành yêu cầu cấp tờ khai thuế cuối năm (nội dung bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha). 

 • Yêu cầu cấp tờ khai thuế cuối năm theo Biểu mẫu 1099-MISC (dành cho cá nhân/pháp nhân ở Hoa Kỳ) cho năm tính thuế kết thúc gần đây nhất sẽ không được chấp nhận nếu bạn gửi yêu cầu trước ngày 5 tháng 2 của năm hiện tại. 
 • Yêu cầu cấp tờ khai thuế cuối năm theo Biểu mẫu 1042-S (dành cho cá nhân/pháp nhân không ở Hoa Kỳ) sẽ không được chấp nhận nếu bạn gửi yêu cầu trước ngày 15 tháng 3 của năm hiện tại.

Cách kiểm tra xem có bản kỹ thuật số trong Trung tâm thanh toán không:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chọn Trung tâm thanh toán.
 3. Để mở hồ sơ thanh toán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Trong phần "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
 5. Chọn Thông tin thuế tại Hoa Kỳ Edit .
 6. Chọn Quản lý thông tin thuế.
 7. Các tờ khai thuế hiện có được trình bày ở dưới cùng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính