Chương trình khuyến mại (thay đổi giá được lên lịch)

Các đối tác của Google Play có thể bán sách tại một số quốc gia. Không phải mọi tính năng được mô tả dưới đây đều có mặt tại tất cả quốc gia.

Bạn có thể cung cấp ưu đãi giảm giá trong thời gian giới hạn cho sách của mình trên Google Play bằng cách sử dụng các chương trình khuyến mại giá trong Trung tâm đối tác. Hãy thiết lập chương trình khuyến mại để thay đổi giá niêm yết của sách trong một phạm vi ngày định sẵn. Trong thời gian đó, sách có thể hiển thị ở vị trí nổi bật trên Cửa hàng Google Play hoặc trong các email tiếp thị. Sau đó, cuốn sách sẽ trở về giá niêm yết ban đầu.
Lưu ý: Bạn không thể chạy chương trình khuyến mại với một cuốn sách chưa có sẵn để bán.

Nhấp vào Chương trình khuyến mại trong Trung tâm đối tác để xem các chương trình khuyến mại hiện tại của bạn hoặc để thiết lập chương trình khuyến mại mới.

Nếu bạn không thể xem trang khuyến mại, hãy yêu cầu quản trị viên tài khoản cấp cho bạn quyền truy cập vào Danh mục sách.

Bạn cũng có thể lên lịch giá khuyến mại bằng cách cung cấp giá sách riêng lẻ vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc hoặc qua ONIX. Nếu bạn thiết lập các chương trình khuyến mại trùng lặp, thì chương trình có giá thấp nhất sẽ có hiệu lực.

Tạo chương trình khuyến mại

Để lên lịch chương trình khuyến mại mới, hãy nhấp vào Thêm khuyến mại mới.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp:

  • Tên cho chương trình khuyến mại
  • Ngày bắt đầu: Chương trình khuyến mại sẽ có hiệu lực vào lúc 00:00 của ngày này tính theo múi giờ của người mua đầu tiên.
  • Ngày kết thúc: Chương trình khuyến mại sẽ hết hạn vào lúc 23:59 của ngày này tính theo múi giờ của người mua đầu tiên.
  • Danh mục sách và giá khuyến mại của chúng trong tệp .csv. Tìm hiểu thêm về định dạng .csv cho danh mục sách khuyến mại.
Để lên lịch chương trình khuyến mại trong một ngày, hãy sử dụng gày bắt đầu và kết thúc trùng nhau.

Xem chi tiết

Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các chương trình khuyến mại của mình, với ngày bắt đầu và kết thúc tương ứng trong phần "Chương trình khuyến mại hiện tại." Hãy nhấp vào trạng thái (ví dụ: "Đã lên lịch") để tải tệp chứa nhiều chi tiết hơn xuống. Đối với các chương trình khuyến mại có trạng thái "Đã lên lịch", "Đã bắt đầu" và "Đã kết thúc", bạn sẽ tải danh mục sách có trong chương trình khuyến mại xuống kèm theo mức giá khuyến mại. Bạn có thể mở tệp bằng chương trình bảng tính như Microsoft Excel hay OpenOffice Calc.

Trong khi chương trình khuyến mại đang diễn ra, giá khuyến mại sẽ không được phản ánh trong các tab Giá của sách bị ảnh hưởng, do đó, hãy nhớ giữ một bản sao của chi tiết khuyến mại của bạn.

Chỉnh sửa chương trình khuyến mại

Tại thời điểm này, bạn không thể chỉnh sửa chương trình khuyến mại hiện có. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi, vui lòng kết thúc hoặc xóa chương trình khuyến mãi và tạo một chương trình khuyến mãi mới. Trước tiên, bạn có thể tải xuống tệp chứa danh mục sách và giá khuyến mãi, thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào rồi sử dụng lại tệp đó cho chương trình khuyến mãi mới.

Bạn không thể ghi đè chương trình khuyến mại bằng cách tạo một chương trình khuyến mại mới có cùng tên. Hãy nhớ bạn xóa chương trình khuyến mại cũ trước, nếu không bạn sẽ có 2 chương trình khuyến mại có cùng tên.

Xóa chương trình khuyến mại

Để xóa chương trình khuyến mại đã lên lịch, hãy nhấp vào Xóa . Nếu chiến dịch chưa bắt đầu, danh sách của chiến dịch sẽ bị xóa khỏi trang.

Nếu bạn muốn xóa chương trình khuyến mãi đã bắt đầu và hiện đang diễn ra, hãy nhấp vào Kết thúc. Chương trình khuyến mại sẽ kết thúc sớm và trạng thái của chương trình sẽ thay đổi thành "Đã kết thúc", đồng thời ngày kết thúc sẽ được cập nhật. Giá khuyến mại sẽ không còn áp dụng cho sách của bạn trong vòng 24 giờ.

Định dạng CSV dành cho danh mục sách khuyến mại

Hãy nhấp vào nút Tải tệp CSV mẫu xuống để tạo mẫu cho tệp danh mục sách khuyến mãi. Bạn có thể mở mẫu này trong chương trình bảng tính. Chúng tôi chỉ chấp nhận các tiêu đề cột sau.
Lưu ý: Các tiêu đề cột khác với các tiêu đề cột trong tệp .csv mà bạn tải xuống từ Danh mục sách.

Tiêu đề cột bắt buộc

  • Số nhận dạng (ví dụ: ISBN)
  • Tên sách (để thuận tiện cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ không sử dụng các giá trị trong cột này, nên bạn có thể để trống)
  • Loại tiền tệ
  • Số tiền (không nên bao gồm ký hiệu tiền tệ)
  • Quốc gia

Các cột Loại tiền tệ, Số tiềnQuốc gia đề cập đến giá khuyến mại và nơi áp dụng. Nếu bạn liệt kê các quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác, thì giá khuyến mại sẽ chỉ áp dụng cho các quốc gia đó sau khi bạn bật tính năng quy đổi tiền tệ.

Nếu bạn muốn áp dụng nhiều giá khuyến mại cho một cuốn sách trong cùng thời gian khuyến mãi, hãy thêm một hàng cho mỗi giá. Ví dụ: bạn có thể đặt một mức giá khuyến mại ở Hoa Kỳ và một mức giá khuyến mại khác cho cùng một cuốn sách ở Canada. Mỗi mức giá sẽ nằm trên một hàng riêng biệt trong bảng tính khuyến mại. Nếu tính năng quy đổi tiền tệ đã bật, bạn có thể sử dụng từ khóa WORLD để áp dụng giá khuyến mại cho tất cả khu vực bán hàng của mình.

Định dạng và mã hóa

Lưu danh mục sách khuyến mại của bạn dưới dạng tệp CSV (các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) được mã hóa Unicode (UTF-16LE) và phân tách bằng tab.

Lỗi

Nếu có bất kỳ sự cố nào khi bạn xử lý tệp .csv của mình, trạng thái của quảng cáo sẽ hiển thị là "Có lỗi". Hãy nhấp vào trạng thái để tải một tệp CSV khác chứa danh sách lỗi xuống.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về bảng tính sẽ giảm giá sách xuống còn $1,99 (US) tại Hoa Kỳ và £0,99 tại Vương quốc Anh. Một cuốn sách khác sẽ được giảm giá xuống $3,00 (US) hoặc khoản tiền tương đương ở tất cả các lãnh thổ bán hàng.

Số nhận dạng Tên sách Loại tiền tệ Số tiền Quốc gia
ISBN:1234567890123 Tên sách tùy chọn USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Tên sách tùy chọn GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Tên sách tùy chọn 2 USD 3,00 WORLD
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố