Chương trình khuyến mãi

Bạn có thể:

 • Đưa ra chương trình giảm giá có giới hạn thời gian cho sách của bạn trên Google Play tại Trung tâm đối tác.
 • Thiết lập một chương trình khuyến mãi để thay đổi giá niêm yết cho sách của bạn trong phạm vi ngày mà bạn chỉ định.
  • Trong thời gian này, cuốn sách đó có thể hiển thị nổi bật trên Cửa hàng Google Play hoặc trong email tiếp thị của Google Play. Sau thời gian này, cuốn sách đó sẽ trở về giá niêm yết ban đầu.

Lưu ý: Để quảng bá một cuốn sách, bạn phải đang bán cuốn sách đó.

 • Để xem, chỉnh sửa hoặc tạo mã khuyến mãi và chương trình giảm giá: Hãy nhấp vào Khuyến mãi trong Trung tâm đối tác.
 • Nếu bạn không xem được trang khuyến mãi, hãy yêu cầu quản trị viên tài khoản cấp cho bạn quyền truy cập vào Danh mục sách.
 • Để lên lịch khuyến mãi cho từng cuốn sách: Trong mục "Giá" hoặc thông qua ONIX, bạn phải cung cấp giá bán sách có ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 • Nếu bạn thiết lập các chương trình khuyến mãi có cùng khoảng thời gian áp dụng: Chương trình khuyến mãi có mức giá thấp nhất sẽ có hiệu lực.

Tạo chương trình khuyến mãi

Để lên lịch cho một chương trình khuyến mãi mới, hãy nhấp vào Chọn loại khuyến mãisau đó Giá khuyến mãi.

Bạn phải cung cấp:

 • Tên của chương trình khuyến mãi.
 • Ngày bắt đầu: Chương trình khuyến mãi có hiệu lực từ ngày này vào lúc 00:00 giờ theo múi giờ sớm nhất mà người dùng có thể mua sách.
 • Ngày kết thúc: Chương trình khuyến mãi hết hạn vào lúc 23:59 của ngày này theo múi giờ sớm nhất mà người dùng có thể mua sách.
  • Để lên lịch cho chương trình khuyến mãi kéo dài một ngày, hãy chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc giống nhau.
 • Những cuốn sách bạn muốn đưa vào chương trình khuyến mãi.

Chọn sách

 1. Trên danh sách thả xuống bên dưới “Số nhận dạng”, hãy chọn sách để đưa vào chương trình khuyến mãi.
 2. Đối với mỗi cuốn sách, hãy chọn tiêu chí cho chương trình khuyến mãi:
  • Quốc gia
  • Đơn vị tiền tệ
  • Giá khuyến mãi
  • Để thêm giá khuyến mãi hoặc đơn vị tiền tệ khác, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .

Mẹo: Ngoài ra, để thêm hàng loạt giá khuyến mãi, hãy chọn Chuyển sang dùng tệp CSV.

Xem thông tin chi tiết

Lưu ý quan trọng: Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi, giá khuyến mãi sẽ không xuất hiện trong thẻ Giá trên trang chi tiết của cuốn sách.

Trong thẻ "Giá khuyến mãi", bạn có thể xem danh sách chương trình khuyến mãi và thông tin về những chương trình đó.

 • Số lượng sách được áp dụng
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Trạng thái của chương trình khuyến mãi

Bạn cũng có thể tải một báo cáo về chương trình khuyến mãi đó.

Mẹo: Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào tên của chương trình khuyến mãi. Bạn sẽ thấy danh sách những cuốn sách có trong chương trình khuyến mãi và giá khuyến mãi tương ứng.

Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi

Bạn không thể chỉnh sửa thông tin của một chương trình khuyến mãi đang diễn ra. Để tạm dừng, xóa, kết thúc hoặc sao chép thông tin của chương trình khuyến mãi đó, hãy nhấp vào Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi.

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể ghi đè một chương trình khuyến mãi bằng cách tạo một chương trình khuyến mãi mới có cùng tên. Bạn phải xóa chương trình khuyến mãi cũ trước khi tạo chương trình khuyến mãi thay thế.

Xóa chương trình khuyến mãi

Cách xóa chương trình khuyến mãi đã lên lịch trước khi chương trình đó bắt đầu:

 1. Bên cạnh chương trình khuyến mãi này, hãy nhấp vào Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi sau đó Xóa.
 2. Chương trình khuyến mãi này sẽ bị xóa khỏi trang.

Cách xóa một chương trình khuyến mãi đang diễn ra:

 1. Bên cạnh chương trình khuyến mãi đó, hãy nhấp vào  Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi sau đó Kết thúc.
 2. Trạng thái của chương trình khuyến mãi sẽ thay đổi thành "Đã kết thúc", đồng thời ngày kết thúc cũng được cập nhật.
  • Trong vòng 24 giờ, sách của bạn sẽ ngừng áp dụng giá khuyến mãi.

Dùng tệp CSV để đặt giá khuyến mãi

Để áp dụng hàng loạt giá khuyến mãi, bạn có thể tải một tệp CSV lên.

 1. Trong phần "Chọn sách", hãy chọn Tìm sách hoặc tải tệp CSV lên.
 2. Chọn Tải tệp CSV lên bằng mẫu.
 3. Mở mẫu đó bằng một chương trình bảng tính.

Lưu ý: Các tiêu đề cột ở đây khác với các tiêu đề cột trong tệp .csv mà bạn tải từ Danh mục sách xuống.

Tiêu đề cột bắt buộc

Lưu ý quan trọng: Chúng tôi chỉ chấp nhận những tiêu đề cột sau.

 • Số nhận dạng ISBN
  • Trong cột này, hãy cung cấp mã ISBN.
 • Tên sách
  • Cột này có thể để trống.
 • Loại tiền tệ
  • Dùng cột này để đặt giá khuyến mãi mà không dùng tính năng chuyển đổi tiền tệ. Ví dụ: bạn có thể niêm yết giá ở mức 1,99 USD tại Hoa Kỳ và 1,99 GBP tại Vương quốc Anh.
 • Số tiền
  • Nhập giá khuyến mãi.
  • Đừng ghi ký hiệu tiền tệ.
 • Quốc gia
  • Quốc gia áp dụng chương trình khuyến mãi.

  • Để áp dụng giá khuyến mãi tại những quốc gia sử dụng đơn vị tiền tệ khác, bạn phải bật tính năng chuyển đổi tiền tệ.

Định dạng và mã hóa

Lưu danh mục sách khuyến mãi của bạn dưới dạng tệp .csv được mã hóa bằng Unicode (UTF-16LE) và phân cách bằng phím Tab.

Lỗi

Nếu có vấn đề xảy ra khi bạn xử lý tệp .csv, bạn sẽ thấy trạng thái của chương trình khuyến mãi là "Có lỗi".Hãy nhấp vào trạng thái đó để tải một tệp .csv chứa danh sách lỗi (tệp này khác với tệp .csv của bạn).

Ví dụ

Sau đây là một bảng tính minh họa, trong đó giá bán sách giảm còn 1,99 USD tại Hoa Kỳ và 0,99 GBP tại Vương quốc Anh. Một cuốn sách khác sẽ giảm giá xuống còn 3,00 USD hoặc mức giá tương đương theo đơn vị tiền tệ của những vùng lãnh thổ có bán cuốn sách đó.

Số nhận dạng Tên sách Loại tiền tệ Số tiền Quốc gia
ISBN:1234567890123 Tên sách tùy chọn USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Tên sách tùy chọn GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Tên sách tùy chọn 2 USD 3,00 WORLD

Để áp dụng nhiều giá khuyến mãi cho cùng một cuốn sách trong cùng thời gian khuyến mãi, hãy đưa mỗi mức giá vào một hàng riêng.

Mẹo: Khi bật tính năng chuyển đổi tiền tệ, bạn có thể dùng từ khóa WORLD để áp dụng giá khuyến mãi cho từng lãnh thổ trong phạm vi bán sách.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false