Kampanjer (schemalagda prisändringar)

Några av funktionerna som beskrivs på den här sidan kanske inte är tillgängliga, eftersom det bara går att sälja böcker på Google Play i vissa länder.

Du kan erbjuda rabatt på böcker på Google Play under en begränsad tid med hjälp av priskampanjer i partnercentret. Genom att konfigurera en kampanj kan du ändra en boks listpris under ett angivet datumintervall. Under den perioden kan boken visas som utvald på Google Play Butik eller i marknadsföring via e-post. Därefter återställs det tidigare listpriset.
Obs! Det går inte att köra en kampanj för en bok som inte redan är tillgänglig för försäljning.

Klicka på Kampanjer i partnercentret om du vill visa dina aktuella kampanjer eller skapa nya.

Om du inte ser kampanjsidan ber du administratören av kontot att ge dig åtkomst till bokkatalogen.

Du kan också schemalägga kampanjpriser genom att ange ett bokpris med start- och slutdatum eller via ONIX. Om du ställer in överlappande kampanjer gäller kampanjen med det lägsta priset.

Skapa en kampanj

Klicka på Lägg till ny kampanj när du vill schemalägga en ny kampanj.

Du behöver ange följande:

  • Ett namn på kampanjen
  • Ett startdatum – kampanjen inleds kl. 00.00 den här dagen i den tidszon för köpare där den infaller först
  • Ett slutdatum – kampanjen avslutas kl. 23.59 den här dagen i den tidszon för köpare där den infaller först
  • En lista med böcker och deras kampanjpris i en .csv-fil. Läs mer om .csv-formatet för listor över böcker i kampanjen.
Om du vill schemalägga en endagskampanj anger du samma datum som start- och slutdatum.

Visa information

Under Aktuella kampanjer visas en lista över alla kampanjer med startdatum och slutdatum. Klicka på statusen (t.ex. Schemalagd) om du vill ladda ned en fil med mer information. För kampanjer med statusangivelserna Schemalagd, Påbörjad och Avslutad består den nedladdade filen av en lista över böcker som ingår i kampanjen med kampanjpriserna för böckerna. Du kan öppna filen i ett kalkylarksprogram, till exempel Microsoft Excel eller OpenOffice Calc.

Kampanjpriserna visas inte på fliken Prissättning för de berörda böckerna medan kampanjen pågår, så kom ihåg att spara en kopia av kampanjuppgifterna.

Redigera en kampanj

För närvarande går det inte att redigera befintliga kampanjer. Om du vill göra ändringar avslutar du en kampanj eller tar bort den och skapar sedan en ny. Börja med att hämta filen med listan över böcker och kampanjpriserna för böckerna. Gör sedan ändringarna och återanvänd filen för den nya kampanjen. promotion.

Det går inte att skriva över en kampanj genom att skapa en ny med samma namn. Ta bort den gamla kampanjen först, annars får du två kampanjer med samma namn.

Ta bort en kampanj

Om du vill ta bort en schemalagd kampanj klickar du på Ta bort. Om kampanjen aldrig påbörjades tas uppgifterna om den bort från sidan.

Om du vill ta bort en kampanj som har påbörjats och pågår för närvarande klickar du på Avsluta. Kampanjen avslutas i förtid och statusen ändras till Avslutad med ett uppdaterat slutdatum. Kampanjpriserna för böckerna slutar gälla inom 24 timmar.

CSV-format för lista över böcker i kampanjen

Klicka på Ladda ned en CSV-mall om du vill generera en mall för filen med listan över böcker i kampanjen som kan öppnas i ett kalkylarksprogram. Endast följande kolumnrubriker accepteras.
Obs! Det är inte samma kolumnrubriker som i .csv-filen som laddades ned från bokkatalogen.

Obligatoriska kolumnrubriker

  • Identifierare (t.ex. ISBN)
  • Titel (för eget bruk – värdena i den här kolumnen används inte av systemet och du kan lämna dem tomma)
  • Valuta
  • Belopp (valutasymbolen ska inte anges)
  • Länder

Kolumnerna Valuta, Belopp och Länder syftar på kampanjpriset och var det ska tillämpas. Om du anger länder som använder en annan valuta kommer kampanjpriset bara att tillämpas där om valutaomvandling är aktiverat.

Om du vill använda mer än ett kampanjpris för en bok under samma kampanjperiod lägger du till en rad för varje pris. Du kan exempelvis ange ett kampanjpris i USA och ett annat kampanjpris för samma bok i Kanada. Varje pris ska vara en separat rad i kalkylarket för kampanjen. Om valutaomvandling har aktiverats kan du använda sökordet WORLD om du vill tillämpa kampanjpriset på alla försäljningsområden.

Format och kodning

Spara listan med bokerbjudanden som en tabbavgränsad .csv-fil med Unicode-kodning (UTF-16LE).

Fel

Om fel uppstår när .csv-filen bearbetas visas kampanjstatusen Innehåller fel. Klicka på statusangivelsen om du vill ladda ned en annan .csv-fil med felen.

Exempel

Här följer ett exempel på ett kalkylark med det rabatterade bokpriset 1,99 USD i USA och 0,99 GBP i Storbritannien. En annan bok säljs med rabatt för 3,00 USD och motsvarande belopp i lokal valuta i andra försäljningsområden.

Identifierare Titel Valuta Belopp Länder
ISBN:1234567890123 Valfri titel USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Valfri titel GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Valfri titel 2 USD 3,00 WORLD
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?