Promá (naplánované zmeny cien)

Na Google Play môžu v niektorých krajinách predávať knihy partneri tejto služby. Funkcie, ktoré sú tu opísané, nie sú k dispozícii všade.

Pomocou propagačných cien v Centre partnerov môžete poskytnúť časovo obmedzené zľavy z kníh v službe Google Play. Nastavením proma zmeníte katalógovú cenu knihy v stanovenom období, počas ktorého bude uvedená v odporúčanom výbere v Obchode Google Play alebo marketingových správach. Po jeho uplynutí sa obnoví pôvodná katalógová cena knihy.
Poznámka: Nemôžete vytvoriť promo takej knihy, ktorá nie je zatiaľ k dispozícii na predaj.

Ak si chcete zobraziť aktuálne promá alebo nastaviť nové, prejdite do Centra partnerov a kliknite na Promá.

Ak sa stránka prom nezobrazuje, požiadajte správcu účtu, aby vám udelil prístup ku Katalógu kníh.

Propagačné ceny môžete tiež naplánovať poskytnutím cien jednotlivých kníh spolu s dátumami začatia a ukončenia alebo prostredníctvom formátu ONIX. Ak nastavíte prekrývajúce sa promá, platiť bude to, ktoré má najnižšiu cenu.

Vytvorenie proma

Ak chcete naplánovať nové promo, kliknite na Pridať nové promo.

Budete musieť uviesť nasledujúce údaje:

  • názov proma;
  • dátum začatia (promo sa začne v uvedený deň o 00:00 podľa časového pásma prvého kupujúceho);
  • dátum ukončenia (platnosť proma vyprší v uvedený deň o 23:59 podľa časového pásma prvého kupujúceho);
  • zoznam kníh a ich propagačných cien vo formáte .csv. Ďalšie informácie o formáte .csv zoznamov kníh prom
Ak chcete naplánovať jednodňové promo, zadajte rovnaké dátumy začatia a ukončenia.

Zobrazenie podrobností

Na stránke Aktuálne promá sa zobrazí zoznam všetkých prom s dátumami začatia aj ukončenia. Ak chcete stiahnuť súbor s ďalšími podrobnosťami, kliknite na stav (napr. Naplánované). V prípade prom so stavom Naplánované, Spustené a Ukončené sa stiahne zoznam kníh zahrnutých v nich spolu s propagačnými cenami. Tento súbor môžete otvoriť v programe na tabuľky (napr. Microsoft Excel alebo OpenOffice Calc).

Počas proma nebudú propagačné ceny uvedené na kartách Ceny ovplyvnených kníh, takže si podrobnosti o promách poznačte.

Úprava proma

Existujúce promá nemôžete momentálne upravovať. Ak chcete vykonať zmeny, ukončite príslušnú propagáciu alebo ju odstráňte a vytvorte novú. Môžete si najprv stiahnuť súbor obsahujúci zoznam kníh a ich propagačných cien, potom vykonať zmeny a následne znova použiť tento súbor na novú propagáciu.

Promo nie je možné prepísať vytvorením nového s rovnakým názvom. Najprv odstráňte staré promo, inak budete mať dve promá s rovnakým názvom.

Odstránenie proma

Naplánované promo vymažete kliknutím na Odstrániť. Ak sa kampaň ešte nespustila, jej záznam sa odstráni zo stránky.

Ak chcete odstrániť propagáciu, ktorá sa už začala a práve prebieha, kliknite na možnosť Ukončiť. Promo sa predčasne ukončí a jeho stav sa zmení na Ukončené s aktualizovaným dátumom ukončenia. Propagačné ceny kníh sa prestanú uplatňovať do 24 hodín.

Formát CSV zoznamov kníh prom

Ak chcete vygenerovať šablónu súboru so zoznamom kníh propagácie (ktorý môžete otvoriť v tabuľkovom procesore), kliknite na možnosť Stiahnuť šablónu vo formáte CSV. Akceptované budú iba nasledujúce hlavičky stĺpcov.
Poznámka: Hlavičky stĺpcov sa odlišujú od tých, ktoré nájdete v súbore .csv stiahnutom z Katalógu kníh.

Požadované hlavičky stĺpcov

  • Identifikátor (napr. ISBN)
  • Názov (na uľahčenie: hodnoty v tomto stĺpci systém nepoužije, preto môže tento stĺpec zostať prázdny)
  • Mena
  • Suma (bez symbolu meny)
  • Krajiny

Stĺpce Mena, Suma a Krajiny uvádzajú propagačnú cenu a miesta, kde bude použitá. Ak uvediete krajiny, v ktorých sa používa iná mena, propagačná cena v nich bude platiť iba vtedy, keď je aktivovaná konverzia meny.

Ak počas rovnakého propagačného obdobia chcete uplatniť viac ako jednu propagačnú cenu knihy, pridajte samostatný riadok pre každú cenu. Môžete napríklad nastaviť jednu propagačnú cenu v USA a odlišnú pre rovnakú knihu v Kanade. Každá cena bude v tabuľke proma uvedená v samostatnom riadku. Ak je povolená konverzia meny, môžete použiť kľúčové slovo WORLD, ktorým použijete propagačnú cenu vo všetkých územiach predaja.

Formátovanie a kódovanie

Zoznam kníh proma uložte ako súbor .csv (hodnoty oddelené čiarkami) kódovaný štandardom Unicode (UTF-16LE) s položkami oddelenými tabulátormi.

Chyby

Ak sa vyskytnú problémy so spracovaním súboru .csv, zobrazí sa stav proma Obsahuje chyby. Kliknutím na stav stiahnete ďalší súbor .csv, ktorý uvádza príslušné chyby v zozname.

Príklad

Nižšie je uvedený príklad tabuľky, v ktorej sa pomocou zľavy zníži cena knihy v Spojených štátoch na 1,99 USD a v Spojenom kráľovstve na 0,99 GBP. Iná kniha bude zľavnená na 3,00 USD alebo miestny ekvivalent vo všetkých územiach predaja.

Identifikátor Názov Mena Suma Krajiny
ISBN:1234567890123 Voliteľný titul USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Voliteľný titul GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Voliteľný titul 2 USD 3,00 WORLD
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory