Promocje (zaplanowane zmiany cen)

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać książki w określonych krajach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju.

W Google Play możesz oferować rabaty ograniczone w czasie, korzystając z promocji cenowych w Centrum Partnerów. Skonfiguruj promocję, by zmienić cenę katalogową książki w określonym przedziale czasowym, w trakcie którego książka może być polecana w Sklepie Google Play lub w e-mailach marketingowych. Po tym czasie przywrócimy pierwotną cenę katalogową książki.
Uwaga: nie możesz prowadzić promocji książki, która nie jest jeszcze dostępna w sprzedaży.

Aby przejrzeć swoje bieżące promocje lub utworzyć nowe, kliknij Promocje w Centrum Partnerów.

Jeśli nie widzisz strony z informacjami o promocjach, poproś administratora konta o przyznanie Ci dostępu do katalogu książek.

Możesz też zaplanować ceny promocyjne, podając ceny poszczególnych książek z datami rozpoczęcia i zakończenia lub korzystając ze standardu ONIX. Jeśli ustawisz nakładające się promocje, zostanie zastosowana ta z najniższą ceną.

Tworzenie promocji

Aby zaplanować nową promocję, kliknij Dodaj nową promocję.

Pojawi się prośba o podanie tych informacji:

  • nazwa promocji,
  • data rozpoczęcia (promocja zacznie się o godzinie 00:00 w tym dniu zgodnie z najwcześniejszą strefą czasową kupujących),
  • data zakończenia (promocja zakończy się o godzinie 23:59 w tym dniu zgodnie z najwcześniejszą strefą czasową kupujących),
  • lista książek i ich cen promocyjnych w pliku .csv. Więcej informacji o listach książek w promocji w formacie CSV.
Aby utworzyć promocję jednodniową, ustaw dla niej tę samą datę rozpoczęcia i zakończenia.

Wyświetlanie szczegółów

Listę wszystkich swoich promocji wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia znajdziesz w sekcji „Bieżące promocje”. Kliknij stan (np. „Zaplanowana”), by pobrać plik ze szczegółami. Jeśli stan to „Zaplanowana”, „Rozpoczęta” lub „Zakończona”, pobierzesz listę książek objętych promocją i ich cen promocyjnych. Pobrany plik możesz otworzyć w edytorze arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel czy OpenOffice Calc).

W trakcie promocji ceny promocyjne nie będą uwzględniane na kartach Ceny poszczególnych książek, więc zachowaj kopię szczegółowych informacji o promocji.

Edytowanie promocji

Obecnie nie można edytować istniejących promocji. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, zakończ lub usuń promocję i utwórz nową. Możesz pobrać plik z listą książek i ich cen promocyjnych, odpowiednio go poprawić, a potem użyć w nowej promocji.

Nie można zastąpić promocji, tworząc nową o takiej samej nazwie. Jeśli nie usuniesz najpierw wcześniejszej promocji, będziesz mieć dwie promocje o takiej samej nazwie.

Usuwanie promocji

Aby usunąć zaplanowaną promocję, kliknij Usuń. Jeśli kampania się nie rozpoczęła, zostanie usunięta ze strony.

Jeśli chcesz usunąć promocję, która już się zaczęła i obecnie trwa, kliknij Zakończ. Promocja zakończy się przed terminem – otrzyma poprawioną datę zakończenia, a jej stan zmieni się na „Zakończona”. Ceny promocyjne książek przestaną obowiązywać w ciągu 24 godzin.

Format CSV listy książek w promocji

Kliknij Pobierz szablon CSV, by wygenerować szablon pliku listy książek w promocji, który możesz otworzyć w edytorze arkuszy kalkulacyjnych. Akceptowane są tylko podane poniżej nagłówki kolumn.
Uwaga: nagłówki kolumn różnią się od nagłówków kolumn w pliku .csv pobranym z katalogu książek.

Wymagane nagłówki kolumn

  • Identyfikator (np. ISBN)
  • Nazwa (dla Twojej wygody – nasz system nie korzysta z wartości w tej kolumnie, więc nie trzeba ich wpisywać)
  • Waluta
  • Kwota (nie należy wpisywać symbolu waluty)
  • Kraje

Kolumny Waluta, Kwota i Kraje odnoszą się do ceny promocyjnej i obszaru, w którym powinna ona obowiązywać. Jeśli podasz kraje, które stosują różne waluty, cena promocyjna będzie obowiązywać w nich tylko wtedy, gdy włączysz przeliczanie walut.

Jeśli chcesz zastosować do książki więcej niż jedną cenę promocyjną w tym samym okresie promocyjnym, dodaj wiersz dla każdej z nich. Możesz na przykład określić jedną cenę promocyjną dla USA i drugą dla Kanady. Każda z nich będzie osobnym wierszem w arkuszu promocji. Jeśli włączysz przeliczanie walut, możesz użyć słowa kluczowego WORLD, by zastosować cenę promocyjną we wszystkich obszarach sprzedaży.

Format i kodowanie

Listę książek w promocji zapisz jako rozdzielony tabulatorami plik CSV z kodowaniem Unicode (UTF-16LE).

Błędy

Jeśli podczas przetwarzania pliku .csv wystąpią jakieś problemy, stan promocji zmieni się na „Zawiera błędy”. Kliknij go, by pobrać inny plik CSV z listą błędów.

Przykład

Poniżej znajdziesz przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zmniejszy cenę książki do 1,99 USD w Stanach Zjednoczonych i 0,99 GBP w Wielkiej Brytanii. Cena innej książki zostanie zmniejszona do 3 USD lub lokalnego odpowiednika we wszystkich obszarach sprzedaży.

Identyfikator Nazwa Waluta Kwota Kraje
ISBN:1234567890123 Opcjonalny tytuł USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Opcjonalny tytuł GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Opcjonalny tytuł 2 USD 3,00 WORLD
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem