Προσφορές (προγραμματισμένες μεταβολές τιμών)

Οι συνεργάτες του Google Play μπορούν να πωλούν βιβλία σε συγκεκριμένες χώρες. Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ δεν είναι διαθέσιμες παντού.

Μπορείτε να προσφέρετε εκπτώσεις περιορισμένου χρόνου για τα βιβλία σας στο Google Play, χρησιμοποιώντας τις προσφορές τιμών στο Κέντρο Συνεργατών. Ρυθμίστε μια προσφορά, για να αλλάξετε την τιμή καταλόγου του βιβλίου σας για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, κατά τη διάρκεια του οποίου το βιβλίο μπορεί να προβάλλεται στο Google Play Store ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το βιβλίο θα επιστρέψει στην αρχική τιμή καταλόγου.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να παρέχετε προσφορά σε ένα βιβλίο που δεν διατίθεται ήδη προς πώληση.

Κάντε κλικ στις Προσφορές στο Κέντρο Συνεργατών, για να δείτε τις τρέχουσες προσφορές ή για να ρυθμίσετε νέες.

Αν δεν μπορείτε να δείτε τη σελίδα προσφορών, ζητήστε από τον διαχειριστή του λογαριασμού σας να σας παραχωρήσει πρόσβαση στον Κατάλογο βιβλίων.

Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τιμές προσφοράς, παρέχοντας μεμονωμένες τιμές βιβλίων με ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή μέσω του ONIX. Αν ορίσετε προσφορές που αλληλοεπικαλύπτονται, θα ισχύσει η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

Δημιουργία προσφοράς

Για να προγραμματίσετε μια νέα προσφορά, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέας προσφοράς.

Θα σας ζητηθεί να παράσχετε:

  • Το όνομα της προσφοράς
  • Την ημερομηνία έναρξης: Η προσφορά θα τεθεί σε ισχύ στις 00:00 τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τη νωρίτερη ζώνη ώρας του αγοραστή.
  • Την ημερομηνία λήξης: Η προσφορά θα λήξει στις 23:59 τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με τη νωρίτερη ζώνη ώρας του αγοραστή.
  • Μια λίστα των βιβλίων και των τιμών προσφοράς σε αρχείο .csv. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μορφή .csv για λίστες βιβλίων προσφοράς.
Για να προγραμματίσετε μια προσφορά μίας ημέρας, χρησιμοποιήστε την ίδια ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Προβολή λεπτομερειών

Θα δείτε μια λίστα με όλες τις προσφορές σας, με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης, στην ενότητα "Τρέχουσες προσφορές". Κάντε κλικ στην κατάσταση (π.χ. "Προγραμματισμένη"), για να κατεβάσετε ένα αρχείο με περισσότερες λεπτομέρειες. Για τις προσφορές με κατάσταση "Προγραμματισμένη", "Ξεκίνησε" και "Ολοκληρώθηκε", θα κατεβάσετε μια λίστα με τα βιβλία που περιλαμβάνονται στην προσφορά με τις τιμές προσφοράς. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το Microsoft Excel ή το OpenOffice Calc.

Κατά τη διάρκεια μιας προσφοράς, οι τιμές προσφοράς δεν θα αντικατοπτρίζονται στις καρτέλες Τιμολόγηση των βιβλίων που συμμετέχουν στην προσφορά, επομένως μην ξεχάσετε να κρατήσετε ένα αντίγραφο με τις λεπτομέρειες της προσφοράς.

Επεξεργασία προσφοράς

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες προσφορές. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές, τερματίστε ή καταργήστε την προσφορά και δημιουργήσετε μια νέα. Θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε το αρχείο που περιέχει τον κατάλογο των βιβλίων και τις τιμές προσφοράς, να πραγματοποιήσετε προσαρμογές και, στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο για τη νέα προσφορά.

Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε μια προσφορά, δημιουργώντας μια νέα με το ίδιο όνομα. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε πρώτα την παλιά προσφορά, διαφορετικά θα έχετε 2 προσφορές με το ίδιο όνομα.

Κατάργηση προσφοράς

Για να διαγράψετε μια προγραμματισμένη προσφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση. Εάν η καμπάνια δεν ξεκίνησε ποτέ, η καταχώρισή της θα καταργηθεί από τη σελίδα.

Εάν θέλετε να καταργήσετε μια προσφορά που έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Η προσφορά θα λήξει νωρίτερα και η κατάστασή της θα αλλάξει σε "Ολοκληρώθηκε" με ενημερωμένη ημερομηνία λήξης. Οι τιμές προσφοράς θα σταματήσουν να ισχύουν για τα βιβλία σας εντός 24 ωρών.

Μορφή CSV για λίστες βιβλίων προσφοράς

Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη προτύπου CSV, για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο για το αρχείο λίστας βιβλίων προσφοράς, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων. Θα γίνονται δεκτές μόνο οι ακόλουθες κεφαλίδες στηλών.
Σημείωση: Οι κεφαλίδες στηλών διαφέρουν από τις κεφαλίδες στηλών που υπάρχουν στο αρχείο .csv που έχετε κατεβάσει από τον Κατάλογο βιβλίων.

Απαιτούμενες κεφαλίδες στηλών

  • Αναγνωριστικό (π.χ. ISBN)
  • Τίτλος (για τη δική σας ευκολία, οι τιμές σε αυτήν τη στήλη δεν θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημά μας και μπορείτε να τις αφήσετε κενές)
  • Νόμισμα
  • Ποσό (δεν πρέπει να περιλαμβάνει το σύμβολο του νομίσματος)
  • Χώρες

Οι στήλες Νόμισμα, Ποσό και Χώρες αναφέρονται στην τιμή προσφοράς και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ισχύει. Αν παραθέσετε χώρες που χρησιμοποιούν διαφορετικό νόμισμα, η τιμή προσφοράς θα ισχύει εκεί, μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομίσματος.

Εάν θέλετε να ισχύουν περισσότερες από μία τιμές προσφοράς για ένα βιβλίο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου προσφοράς, προσθέστε μία σειρά για κάθε τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια τιμή προσφοράς στις ΗΠΑ και μια διαφορετική τιμή προσφοράς για το ίδιο βιβλίο στον Καναδά. Κάθε τιμή θα έχει μια ξεχωριστή σειρά στο υπολογιστικό φύλλο της προσφοράς. Εάν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομίσματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί WORLD, για να εφαρμόσετε την τιμή προσφοράς σε όλες τις περιοχές πωλήσεών σας.

Μορφή και κωδικοποίηση

Αποθηκεύστε τον κατάλογο βιβλίων προσφοράς ως αρχείο .csv (τιμές διαχωρισμένες με κόμμα), το οποίο θα είναι διαχωρισμένο με tab και θα έχει κωδικοποίηση Unicode (UTF-16LE).

Σφάλματα

Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αρχείου .csv, η κατάσταση της προσφοράς θα εμφανίζεται ως "Περιέχει σφάλματα". Κάντε κλικ στην κατάσταση, για να κατεβάσετε ένα ακόμη αρχείο .csv που παραθέτει τα σφάλματα.

Παράδειγμα

Δείτε ένα παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου που περιέχει τις εκπτώσεις ενός βιβλίου σε 1,99 $ ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες και 0,99 £ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα διαφορετικό βιβλίο θα έχει έκπτωση σε 3,00 $ ΗΠΑ ή το τοπικό ισοδύναμο σε όλες τις περιοχές πωλήσεων.

Αναγνωριστικό Τίτλος Νόμισμα Ποσό Χώρες
ISBN:1234567890123 Προαιρετικός τίτλος USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Προαιρετικός τίτλος GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Προαιρετικός τίτλος 2 USD 3,00 WORLD
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας