Promoakce (naplánované změny cen)

Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici, protože prodej knih na Google Play je omezen jen na některé země.

Pomocí akčních cen v Centru partnerů můžete nabízet dočasné slevy na knihy na Google Play. Nastavením propagační akce můžete na určité období změnit katalogovou cenu knihy. V tomto období může být kniha zobrazována mezi vybranými v Obchodu Google Play a v marketingových e-mailech. Poté se kniha vrátí na původní katalogovou cenu.
Poznámka: Promoakci nelze zahájit, pokud kniha ještě není v prodeji.

Chcete-li zobrazit probíhající akce nebo nastavit nové, v klikněte Centru pro partnery na kartu V akci.

Pokud stránku s promoakcemi nevidíte, požádejte administrátora účtu, aby vám udělil přístup typu Katalog knih.

Akční ceny lze naplánovat také zadáním cen jednotlivých knih s datem zahájení a ukončení. Pokud nastavíte promoakce, které se překrývají, bude platit promoakce s nejnižší cenou.

Vytvoření promoakce

Novou promoakci naplánujete kliknutím na tlačítko Přidat novou promoakci.

Budete požádáni o zadání těchto údajů:

  • název promoakce,
  • datum zahájení: promoakce začne platit v čase 00:00 daného dne v nejbližším časovém pásmu kupujícího,
  • datum ukončení: platnost promo akce skončí ve 23:59 daného dne v nejbližším časovém pásmu kupujícího,
  • seznam knih a jejich propagačních cen v souboru CSV. Přečtěte si další informace o formátu CSV určeném pro informace o knihách v akci.
Chcete-li naplánovat jednodenní promoakci, zadejte stejné datum zahájení i ukončení.

Zobrazení podrobností

V sekci Aktuální akční nabídky se zobrazí seznam všech propagačních akcí s datem zahájení a ukončení. Soubor s dalšími podrobnostmi můžete stáhnout kliknutím na stav (např. Naplánováno). U akcí se stavem Naplánováno, Zahájeno a Ukončeno se stáhne seznam knih v akci společně s akčními cenami. Soubor můžete otevřít v tabulkovém procesoru (např. Microsoft Excel nebo OpenOffice Calc).

V průběhu trvání promoakce nebudou akční ceny u příslušných knih zohledněny na kartě Stanovení cen. Proto si nezapomeňte pořídit kopii s podrobnostmi promoakce.

Úprava promoakce

Stávající promoakce nelze v současné době upravovat. Pokud potřebujete provést změny, ukončete nebo odstraňte akci a vytvořte novou. Můžete si nejprve stáhnout soubor se seznamem knih a akčních cen, provést úpravy a poté tento soubor použít k vytvoření nové akce.

Promoakci nelze přepsat vytvořením nové akce se stejným názvem. Starou promoakci musíte nejdřív smazat, jinak budete mít dvě promoakce se stejným názvem.

Odstranění promoakce

Chcete-li naplánovanou promoakci smazat, klikněte na Odstranit. Pokud kampaň dosud nezačala, její záznam bude ze stránky odstraněn.

Chcete-li odstranit promo akci, která již začala a právě probíhá, klikněte na Ukončit. Promoakce bude předčasně ukončena, její stav se změní na Ukončeno a datum ukončení se aktualizuje. Akční ceny se na knihy přestanou vztahovat do 24 hodin.

Formát CSV určený pro informace o knihách v akci

Chcete-li vygenerovat šablonu souboru s informacemi o knihách v akci, klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu ve formátu CSV. Tento soubor lze otevřít v tabulkovém procesoru. Budou přijata pouze následující záhlaví sloupců.
Poznámka: Záhlaví sloupců se liší od záhlaví sloupců v souboru CSV staženém z katalogu knih.

Povinná záhlaví sloupců

  • Identifikátor (např. kód ISBN)
  • Titul (pouze pro informaci – hodnoty z tohoto sloupce náš systém nebude používat a mohou zůstat prázdné)
  • Měna
  • Částka (bez symbolu měny)
  • Země

Sloupce Měna, ČástkaZemě uvádějí akční cenu a místa, kde bude použita. Pokud uvedete země, které používají jiné měny, akční cena bude použita pouze v případě, že je aktivován převod měn.

Pokud v průběhu jednoho období promoakce budete u knihy chtít použít více akčních cen, přidejte pro každou cenu jeden řádek. Například můžete u určité knihy nastavit jednu akční cenu pro USA a jinou pro Kanadu. Každá cena bude v tabulce promoakce uvedena na samostatném řádku. Pokud je povolen převod měny, můžete pomocí klíčového slova WORLD propagační ceny použít na všechny oblasti prodeje.

Formátování a kódování

Informace o knihách v akci si můžete uložit jako soubor s hodnotami oddělenými tabulátorem nebo soubor s hodnotami oddělenými čárkou (CSV) s formátováním Unicode (UTF-16LE).

Chyby

Pokud se při zpracování souboru CSV vyskytnou problémy, promoakce bude mít stav Obsahuje chyby. Kliknutím na stav stáhnete další soubor CSV se seznamem chyb.

Příklad

Níže naleznete příklad tabulky, která obsahuje zlevnění knihy na 1,99 $ ve Spojených státech a 0,99 £ ve Spojeném království. Jiná kniha bude zlevněna na 3,00 $ nebo místní ekvivalent ve všech prodejních oblastech.

Identifikátor Titul Měna Částka Země
ISBN:1234567890123 Volitelný název USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Volitelný název GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Volitelný název 2 USD 3,00 WORLD
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?