Tính năng quét sách của thư viện hoạt động như thế nào

Google đã phát triển công nghệ tiên tiến để quét nội dung sách mà không làm hỏng sách. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không quét mọi cuốn sách mà chúng tôi hoặc đối tác thư viện cho rằng quá dễ hỏng và khi chúng tôi đã quét xong, sách sẽ nhanh chóng được trả lại bộ sưu tập thư viện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?