วิธีการทำงานของการสแกนหนังสือห้องสมุด

Google ได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสแกนเนื้อหาของหนังสือโดยไม่สร้างความเสียหายต่อตัวหนังสือ นอกจากนี้ เราจะไม่สแกนหนังสือที่เราหรือพันธมิตรห้องสมุดของเราเห็นว่ามีความเปราะบาง และเมื่อเราสแกนหนังสือเล่มหนึ่งเสร็จ หนังสือจะถูกส่งคืนไปยังคอลเล็กชันของห้องสมุดโดยทันที

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร