Jak przebiega skanowanie książki z biblioteki

Opracowaliśmy w Google innowacyjną technologię, która pozwala skanować treść książek bez ich uszkadzania. Dodatkowo nie skanujemy żadnych publikacji, które według nas lub przedstawicieli bibliotek partnerskich są zbyt delikatne. Po zeskanowaniu książki od razu zwracamy ją do zbiorów bibliotecznych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?