Giới thiệu về đối tác thư viện của chúng tôi

Chúng tôi hiện đang làm việc với nhiều thư viện để đưa các bộ sưu tập của họ vào Google Sách. Bạn có thể tìm thấy hồ sơ của một số đối tác thư viện của chúng tôi trên trang Đối tác thư viện của Google Sách.

Thư viện nhận được bản sao kỹ thuật số của mỗi cuốn sách mà chúng tôi quét từ bộ sưu tập tương ứng để bảo vệ và, trong trường hợp luật bản quyền cho phép, để cung cấp sách cho khách quen của họ.

Nhiều thư viện mà chúng tôi cộng tác đã hiển thị công khai hợp đồng của họ, cho biết phạm vi đầy đủ công việc của họ với Google. Các hợp đồng này bao gồm: Đại học Michigan, Đại học California, Đại học Wisconsin-MadisonĐại học Texas ở Austin. Mặc dù không phải tất cả các hợp đồng thư viện đều đã được công bố, chúng tôi có thể nói rằng tất cả hợp đồng đều là không độc quyền, tức là tất cả đối tác thư viện của chúng tôi tự do tiếp tục dự án quét của riêng họ hoặc cộng tác với các tổ chức khác trong khi họ làm việc với Google để số hóa sách.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?