เกี่ยวกับพันธมิตรห้องสมุดของเรา

ขณะนี้เรากำลังร่วมงานกับห้องสมุดหลายแห่งเพื่อรวมคอลเล็กชันของห้องสมุดเหล่านี้ไว้ใน Google หนังสือ คุณสามารถค้นหาโปรไฟล์ของพันธมิตรห้องสมุดบางรายของเราได้ในหน้าพันธมิตรห้องสมุดของ Google หนังสือ

ห้องสมุดจะได้รับสำเนาดิจิทัลของหนังสือทุกเล่มที่เราสแกนจากคอลเล็กชันของพวกเขาเพื่อเก็บรักษาไว้ และให้บริการแก่ผู้มีอุปการคุณในกรณีที่กฎหมายลิขสิทธิ์อนุญาต

ห้องสมุดหลายแห่งที่เราร่วมงานด้วยได้เปิดเผยสัญญาต่อสาธารณชน ซึ่งแสดงขอบข่ายการร่วมงานกับ Google อย่างสมบูรณ์ ห้องสมุดเหล่านี้ได้แก่ University of Michigan, University of California, University of Wisconsin-Madison และ University of Texas ในออสติน แม้สัญญาที่ทำกับห้องสมุดบางแห่งจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เราสามารถกล่าวได้ว่าห้องสมุดทุกแห่งเป็นพันธมิตรแบบไม่ผูกขาด กล่าวคือ พันธมิตรห้องสมุดทั้งหมดของเรายังสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระในโครงการสแกนของตนเอง หรือร่วมงานกับองค์กรอื่นในระหว่างที่ร่วมงานกับ Google ในการทำหนังสือให้เป็นแบบดิจิทัล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร