Om våra bibliotekspartner

Vi samarbetar för närvarande med flera bibliotek för att införliva deras boksamlingar med Google Böcker. På sidan Library Partners (bibliotekspartner) på Google Böcker hittar du information om några av dem.

För varje biblioteksbok vi skannar får biblioteket en digital kopia att förvalta och, i den mån lagen om upphovsrätt tillåter det, göra tillgänglig för sina besökare.

Många av de bibliotek som vi arbetar med har offentliggjort sina avtal och i dem framgår omfattningen av deras samarbete med Google. Det gäller bl.a. University of Michigan, University of California, University of Wisconsin-Madison och University of Texas i Austin. Även om inte alla biblioteksavtalen är offentliga kan vi säga att inget av dem är exklusivt – det vill säga, det står alla våra bibliotekspartner fritt att starta egna skanningsprojekt eller att digitalisera sina böcker i samarbete med andra samtidigt som de arbetar med Google.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?