Giới thiệu về Dự án thư viện

Dự án thư viện là một phần quan trọng trong nỗ lực của Google nhằm giúp việc tìm thông tin trở nên dễ dàng hơn - trong trường hợp này, thông tin được tìm thấy trong sách in. Bằng cách hợp tác với các thư viện để số hóa sách từ các bộ sưu tập của họ, chúng tôi hướng đến xây dựng danh mục có thể tìm kiếm những cuốn sách trên thế giới trực tuyến. Dự án thư viện giúp người dùng có thể tìm kiếm trên Google thông qua hàng triệu cuốn sách được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả cuốn sách rất hiếm, không còn xuất bản nữa hoặc nói chung là không có ở bên ngoài hệ thống thư viện.

Nếu một cuốn sách được xác định là trong miền công cộng, Google sẽ hiển thị đầy đủ sách. Bạn sẽ có thể đọc sách từ đầu đến cuối. Nếu không, bạn vẫn có thể tìm kiếm thông qua nội dung của sách nhưng Google Sách sẽ chỉ hiển thị một vài đoạn trích để hiển thị cho bạn vị trí cụm từ tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện cùng với một vài câu trong ngữ cảnh. Nếu cuốn sách có vẻ hữu ích cho bạn, bạn có thể tìm bản sao in bằng cách sử dụng liên kết thư viện hoặc nhà bán lẻ được cung cấp.

Dự án thư viện làm cho Google Sách trở nên hữu ích hơn đối với người dùng cũng như cung cấp những lợi ích có giá trị cho các thư viện mà chúng tôi đang cộng tác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?