O Projekte knižnica

Projekt knižnica predstavuje dôležitú súčasť aktivít spoločnosti Google, ktorých cieľom je zjednodušiť vyhľadávanie informácií – v tomto prípade informácií uvedených v tlačených knihách. Prostredníctvom partnerstva s knižnicami týkajúcim sa digitalizácie kníh z ich zbierok sa snažíme vytvoriť katalóg kníh online, v ktorom môžu používatelia vyhľadávať. Vďaka Projektu knižnica môžu používatelia v službe Google vyhľadať v miliónoch kníh napísaných v rôznych jazykoch vrátane vzácnych kníh a kníh, ktoré sa už nevydávajú alebo nie sú bežne k dispozícii mimo knižníc.

Ak zistíme, že kniha je vo verejnom vlastníctve, spoločnosť Google sprístupní jej úplné zobrazenie. Takúto knihu si budete môcť prečítať od začiatku do konca. V opačnom prípade budete môcť naďalej vyhľadávať v texte knihy, no služba Knihy Google zobrazí iba niekoľko úryvkov, vďaka ktorým môžete zistiť, kde sa nachádza hľadaný výraz, a prečítať si ho v kontexte niekoľkých viet. Ak zistíte, že kniha je pre vás užitočná, môžete pomocou uvedených odkazov na predajcov a knižnice vyhľadať vytlačenú kópiu.

Projekt knižnica poskytuje knižniciam, s ktorými spolupracujeme, mnohé výhody a služba Knihy Google vďaka nemu poskytuje používateľom viac funkcií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?