Projekt knihovna

Projekt knihovna je důležitou součástí snahy společnosti Google zjednodušovat hledání informací – v tomto případě informací dostupných v tištěných knihách. Prostřednictvím partnerství s knihovnami a digitalizace knih z jejich sbírek se snažíme vytvořit online katalog knih z celého světa s podporou vyhledávání. Projekt knihovna umožňuje, aby uživatelé na Googlu prohledávali miliony knih napsaných v mnoha různých jazycích, včetně knih vzácných, vyprodaných a obecně nedostupných mimo knihovní systém.

Pokud je kniha označena jako volné dílo (public domain), společnost Google ji zpřístupní k úplnému zobrazení. Budete si ji moci přečíst od začátku do konce. V opačném případě budete text knihy moci prohledávat, ale v Knihách Google se zobrazí pouze několik úryvků s místy, kde se nachází vámi hledaný výraz, společně s několika větami tvořícími kontext. Pokud pro vás kniha bude užitečná, její tištěnou kopii můžete najít pomocí uvedených odkazů na prodejce či knihovnu.

Díky Projektu knihovna mají uživatelé ze služby Knihy Google ještě větší užitek a knihovny, se kterými spolupracujeme, zároveň získají cenné výhody.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?