Báo cáo bán hàng trên Google Play

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.

Báo cáo bán hàng cung cấp chi tiết về tình trạng sách của bạn đang được bán trên Google Play. (Để biết thông tin về thu nhập đã được thanh toán cho bạn, vui lòng xem báo cáo thu nhập của bạn).

Để truy cập báo cáo bán hàng của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Chuyển tới trang Báo cáo và phân tích.
 3. Chọn loại báo cáo.
 4. Chọn Từ trước đến nay hoặc Phạm vi ngày. Bạn nên nhập ngày ở định dạng sau: DD-MM-YYYY. Không nên đưa vào ngày kết thúc (nghĩa là ngày kết thúc sẽ không được bao gồm trong báo cáo).
 5. Nếu bạn muốn giới hạn báo cáo của mình cho những sách cụ thể, hãy nhập danh sách số nhận dạng được phân tách bằng dấu phẩy trong trường Số nhận dạng sách.
 6. Chọn quốc gia bán hàng mà bạn quan tâm. Bạn có thể chọn nhiều quốc gia hoặc chọn Tất cả.
 7. Nhấp vào nút Xuất báo cáo hoàn chỉnh để tải báo cáo xuống dưới dạng tệp được phân tách bằng tab mà bạn có thể mở trong hầu hết các chương trình bảng tính.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin sau trong báo cáo bán hàng của mình (có thể không có tất cả dữ liệu, tùy theo mức độ liên quan):

Báo cáo tóm tắt

Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác dành cho sách.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
Số quyển đã mua Tổng số quyển sách đã mua trong khoảng thời gian này.
Số quyển bị trả lại Tổng số quyển sách đã bị trả lại trong khoảng thời gian này.
Số quyển thực bán Tổng số quyển sách thực bán trong khoảng thời gian này.
Tổng doanh thu của nhà xuất bản Tổng số tiền kiếm được từ doanh số thuần của sách trong khoảng thời gian này, theo đơn vị nội tệ của khách hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem báo cáo giao dịch bán hàng hoặc báo cáo thu nhập tương ứng.

Báo cáo giao dịch

Ngày giao dịch Ngày giao dịch.
Id Số nhận dạng duy nhất cho giao dịch này.
Sản phẩm Cho dù giao dịch là mua hàng hay cho thuê.
 • Giao dịch mua duy nhất: Giao dịch bán thông thường.
 • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Thời gian cho thuê cũng sẽ được bao gồm.
Loại Loại giao dịch.
 • Bán: Sách được bán.
 • Hoàn tiền: Sách được trả lại và hoàn lại tiền.
Đặt hàng trước Cho dù giao dịch này có được áp dụng cho đặt hàng trước hay không.
 • Đã ủy quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. (Báo cáo đã được tạo trước Ngày bán sách).
 • Đã hủy: Đơn đặt hàng trước đã bị hủy trước khi giao.
 • Đã thực hiện: Sách đã được đặt hàng trước và đã được giao.
 • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.
Số lượng Số quyển trong giao dịch. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
ISBN chính ISBN chính hoặc số nhận dạng khác cho sách, với dấu nháy đơn ở đầu để chương trình bảng tính sẽ hiển thị toàn bộ ISBN.
Tên chi nhánh nhà xuất bản Mẫu được sử dụng cho sách.
Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách. Nếu chuyển đổi tiền tệ được bật, đây là đơn vị tiền tệ của giao dịch mua mà người mua thấy.
Giá niêm yết Giá niêm yết của sách.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
% doanh thu của nhà xuất bản Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.
Doanh thu của nhà xuất bản Số tiền doanh thu mà nhà xuất bản kiếm được. Số tiền này sẽ âm nếu giao dịch là hoàn lại tiền. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền. Đơn vị tiền tệ giống với đơn vị tiền tệ thanh toán.
Đơn vị tiền tệ thanh toán Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.
Số tiền thanh toán Số tiền mà nhà xuất bản kiếm được cho giao dịch này. Âm đối với giao dịch hoàn lại tiền.
Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ

Nếu giá niêm yết và số tiền thanh toán bằng các loại đơn vị tiền tệ khác nhau thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ.

Ghi chú đặc biệt khi bán hàng tại Hàn Quốc: Một số khách hàng tại Hàn Quốc phải thanh toán cho sách bằng đô la Mỹ. Đối với các giao dịch này, mặc dù báo cáo sẽ hiển thị giá KRW nhưng tỷ giá quy đổi được hiển thị sẽ là từ USD sang đơn vị tiền tệ thanh toán của đối tác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false