Báo cáo bán hàng trên Google Play

Lưu ý quan trọng:

 • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
 • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
 • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
 • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
 • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Báo cáo bán hàng đưa ra thông tin chi tiết về doanh số bán sách của bạn trên Google Play. Những báo cáo này không chứa thông tin của Google Sách.

Mẹo: Để biết thông tin về các khoản thu nhập đã thanh toán cho bạn, hãy xem báo cáo thu nhập.

Xem lại báo cáo bán hàng

Cách truy cập báo cáo bán hàng:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Báo cáo.
 3. Chuyển đến “Báo cáo tuỳ chỉnh”.
 4. Bên cạnh “Loại báo cáo”, hãy chọn một trong hai báo cáo sau:
 5. Trong trường Ngày, hãy đặt phạm vi ngày. Nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD. Ngày kết thúc không xuất hiện trong báo cáo.
  • Bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo quốc gia hoặc sách cụ thể.
 6. Để tải báo cáo này xuống dưới dạng một tệp .csv được phân tách bằng ký tự tab, hãy nhấp vào Xuất báo cáo. Bạn có thể mở báo cáo này trong hầu hết mọi chương trình bảng tính.

Báo cáo tóm tắt

Lưu ý quan trọng: Báo cáo của bạn chỉ bao gồm các danh mục dữ liệu có liên quan.

Trong báo cáo này, bạn có thể thấy:

Tên sách Tên sách.
Tác giả Tác giả của sách.
ISBN chính ISBN chính hoặc giá trị nhận dạng khác dành cho cuốn sách.
Quốc gia bán hàng Quốc gia nơi người mua đã mua sách.
Số quyển đã mua Tổng số quyển sách đã mua trong khoảng thời gian này.
Số quyển bị trả lại Tổng số quyển sách đã bị trả lại trong khoảng thời gian này.
Số quyển thực bán Tổng số quyển sách thực bán trong khoảng thời gian này.
Tổng doanh thu của nhà xuất bản Tổng số tiền kiếm được từ doanh thu ròng bán sách trong khoảng thời gian này, theo đơn vị nội tệ của khách hàng. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo báo cáo giao dịch bán hàng hoặc báo cáo thu nhập.

Báo cáo giao dịch

Ngày giao dịch

Ngày giao dịch.

Mã giao dịch

Số nhận dạng duy nhất cho giao dịch này.

Sản phẩm

Liệu giao dịch này là mua hay thuê:

 • Giao dịch mua đơn lẻ: Giao dịch bán thông thường
 • Cho thuê: Cho thuê có thời hạn. Bao gồm cả khoảng thời gian cho thuê.

Loại

Loại giao dịch:

 • Bán: Sách đã bán.
 • Hoàn tiền: Sách được trả lại và hoàn tiền.
 • Mã khuyến mãi: Người dùng sử dụng sách bằng mã khuyến mãi.

Lưu ý: Nếu giá khuyến mãi của sách là 0, thì cột Loại sẽ là "Ưu đãi".

Đặt hàng trước

Liệu giao dịch này có phải giao dịch đặt hàng trước hay không:

 • Đã uỷ quyền: Người mua đã đặt trước sách và sách chưa được giao. Danh mục này chỉ xuất hiện trên các báo cáo được tạo trước Ngày bán sách.
 • Đã huỷ: Đơn đặt hàng trước đã bị huỷ trước khi được giao.
 • Đã thực hiện: Sách được đặt trước và đã được giao.
 • Không có gì: Giao dịch không có đặt hàng trước.

Số lượng

Số quyển trong giao dịch. Nếu số này là số âm, tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

ISBN chính

ISBN chính hoặc giá trị nhận dạng khác của sách, với dấu ngoặc đơn ở đầu để chương trình bảng tính cho thấy toàn bộ ISBN.

Tên chi nhánh nhà xuất bản

Mẫu được sử dụng cho sách khi bán sách.

Tên sách

Tên sách.

Tác giả

Tác giả của sách.

Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết

Đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách. Nếu bạn bật tính năng quy đổi tiền tệ, thì đơn vị tiền tệ của giá niêm yết sách là đơn vị tiền tệ của người mua.

Giá niêm yết

Giá niêm yết của sách.

Quốc gia bán hàng

Quốc gia nơi người mua đã mua sách.

% doanh thu của nhà xuất bản

Tỷ lệ phần trăm giá niêm yết của nhà xuất bản.

Doanh thu của nhà xuất bản

Mà doanh thu mà nhà xuất bản đã kiếm được. Nếu số này là số âm, tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

Đơn vị tiền tệ thanh toán

Đơn vị tiền tệ của thu nhập của nhà xuất bản.

Số tiền thanh toán

Số tiền mà nhà xuất bản kiếm được cho giao dịch này. Nếu số này là số âm, tức là giao dịch đã được hoàn tiền.

Tỷ giá quy đổi tiền tệ

Nếu giá niêm yết và số tiền thanh toán có đơn vị tiền tệ khác nhau, thì tỷ giá quy đổi tiền tệ là tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ đó.

Khi bán hàng tại Hàn Quốc: Một số khách hàng tại Hàn Quốc phải thanh toán sách bằng USD. Đối với những giao dịch như vậy, mặc dù báo cáo cho thấy giá bằng KRW nhưng tỷ giá quy đổi mà bạn thấy là giá trị từ USD sang đơn vị tiền tệ thanh toán của đối tác.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính