รายงานการขายของ Google Play

พาร์ทเนอร์ Google Play จะขาย eBook ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค ฟีเจอร์ที่อธิบายในที่นี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศ ขณะนี้เราจำกัดการขายหนังสือเสียงบน Play ไว้สำหรับพาร์ทเนอร์บางรายเท่านั้น แม้ว่า Google จะยังไม่เปิดรับพาร์ทเนอร์หนังสือเสียงรายใหม่ในตอนนี้ แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดกลับมาดูข้อมูลอัปเดต

รายงานการขายจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขายหนังสือของคุณใน Google Play (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่มีการชำระให้กับคุณ ให้ดูรายงานรายได้ของคุณ)

หากต้องการเข้าถึงรายงานการขายของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์พาร์ทเนอร์ที่ play.google.com/books/publish/
 2. ไปที่หน้าการวิเคราะห์และรายงาน
 3. เลือกประเภทรายงาน
 4. เลือกตลอดเวลาหรือช่วงวันที่ วันที่จะต้องป้อนในรูปแบบ ปปปป-ดด-วว วันที่สิ้นสุดจะไม่รวมอยู่ด้วย (กล่าวคือ จะไม่มีข้อมูลนี้ในรายงาน)
 5. หากคุณต้องการดูรายงานของหนังสือเพียงบางเล่ม ให้ป้อนตัวระบุในช่องตัวระบุหนังสือโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น
 6. เลือกประเทศที่คุณสนใจที่จะขาย คุณเลือกได้หลายประเทศหรือเลือกทั้งหมด
 7. คลิกปุ่มส่งออกรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดรายงานเป็นไฟล์ที่คั่นด้วยแท็บ ซึ่งเปิดได้ในโปรแกรมสเปรดชีตส่วนใหญ่

ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในรายงานการขายของคุณ (ข้อมูลบางอย่างอาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้อง)

รายงานสรุป

ชื่อ ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นๆ สำหรับหนังสือ
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
หน่วยที่ซื้อ จำนวนหน่วยรวมของหนังสือที่ซื้อในช่วงเวลานี้
หน่วยที่คืนเงิน จำนวนหน่วยรวมของหนังสือที่มีการคืนเงินในช่วงเวลานี้
หน่วยขายสุทธิ จำนวนหน่วยสุทธิของหนังสือที่จำหน่ายในช่วงเวลานี้
รายได้รวมของผู้จัดพิมพ์ ยอดรวมที่ได้รับจากยอดขายสุทธิของหนังสือในช่วงเวลานี้ในสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูรายงานธุรกรรมการขายหรือรายงานรายได้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม
รหัส ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำสำหรับธุรกรรมนี้
ผลิตภัณฑ์ ธุรกรรมนี้เป็นการซื้อหรือการเช่า
 • การซื้อครั้งเดียว: การขายปกติ
 • การเช่า: การเช่าในระยะเวลาที่จำกัด โดยจะมีข้อมูลระยะเวลาเช่ารวมอยู่ด้วย
ประเภท ประเภทของการทำธุรกรรม
 • ขาย: ขายหนังสือแล้ว
 • คืนเงิน: คืนหนังสือและคืนเงินแล้ว
สั่งจองล่วงหน้า ธุรกรรมนี้ใช้กับการสั่งซื้อล่วงหน้าไหม
 • ได้รับอนุญาต: ผู้ซื้อสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับ (สร้างรายงานขึ้นก่อนวันที่จำหน่ายหนังสือ)
 • ยกเลิก: ยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้าก่อนการนำส่ง
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ: สั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าและมีการนำส่งแล้ว
 • ไม่มี: ธุรกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อล่วงหน้า
จำนวน จำนวนหน่วยที่ทำธุรกรรม เป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
ISBN หลัก ISBN หลักหรือตัวระบุอื่นของหนังสือนำหน้าด้วยอัญประกาศเดี่ยวเพื่อให้โปรแกรมสเปรดชีตแสดง ISBN ทั้งหมด
ชื่อสำนักพิมพ์ เทมเพลตที่ใช้สำหรับหนังสือเล่มนี้
ชื่อ ชื่อของหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้แต่งหนังสือ
สกุลเงินสำหรับราคาปลีก สกุลเงินของราคาปลีกของหนังสือ หากเปิดใช้งานการแปลงสกุลเงิน จะเป็นสกุลเงินของราคาซื้อที่แสดงให้ผู้ซื้อเห็น
ราคาปลีก ราคาปลีกของหนังสือ
ประเทศที่มีการขาย ประเทศที่ผู้ซื้อทำการซื้อหนังสือ
% รายได้ของผู้จัดพิมพ์ เปอร์เซ็นต์จากราคาปลีกสำหรับผู้จัดพิมพ์
รายได้ของผู้จัดพิมพ์ จำนวนรายได้ที่ผู้จัดพิมพ์ได้รับ ซึ่งจะเป็นค่าลบในกรณีที่ทำการคืนเงิน ค่าลบในกรณีคืนเงิน สกุลเงินที่ใช้จะเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินในการชำระเงิน
สกุลเงินในการชำระเงิน สกุลเงินของรายได้ของผู้จัดพิมพ์
จำนวนเงินที่ชำระ จำนวนเงินที่ผู้จัดพิมพ์ที่ได้รับจากธุรกรรมนี้ เป็นค่าลบในกรณีคืนเงิน
อัตราการแปลงสกุลเงิน

หากราคาปลีกและจำนวนเงินที่ชำระไม่ได้ใช้สกุลเงินเดียวกัน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สกุลเงิน

หมายเหตุพิเศษสำหรับการขายในเกาหลีใต้: ลูกค้าบางรายในเกาหลีใต้ต้องชำระเงินค่าหนังสือในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกรรมดังกล่าว แม้รายงานจะแสดงราคาในสกุลเงิน KRW แต่อัตรา Conversion ที่แสดงจะเป็นการแปลงจาก USD เป็นสกุลเงินในการชำระเงินของพาร์ทเนอร์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
82437
false