Försäljningsrapporter för Google Play

Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga överallt. Just nu är det bara vissa partner som kan sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner, men detta kan komma att ändras. Kom tillbaka senare för uppdateringar.

Försäljningsrapporterna ger information om försäljningen av dina böcker på Google Play. (Information om intäkter som har betalats ut till dig hittar du i intäktsrapporterna.)

Så här får du åtkomst till dina försäljningsrapporter:

 1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. Navigera till sidan Analyser och rapporter.
 3. Välj rapporttyp.
 4. Välj antingen Hela tiden eller Datumintervall. Datum ska anges i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Slutdatumet utelämnas (dvs. det anges inte i rapporten).
 5. Om du vill begränsa din rapport till specifika böcker anger du en kommaavgränsad lista med identifierare i fältet Bok-id.
 6. Välj de länder där försäljning sker som du är intresserad av. Du kan välja flera länder eller välja Alla.
 7. Klicka på knappen Exportera fullständig rapport om du vill hämta rapporten som en tabbavgränsad fil som går att öppna i de flesta kalkylarksprogram.

Du hittar följande information i försäljningsrapporterna (det kan hända att alla uppgifter inte uppges, beroende på hur relevanta de är):

Sammanfattningsrapporter

Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller en annan identifierare för boken.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Antal köpta Totalt antal exemplar av boken som har köpts under den här perioden.
Antal återbetalda Totalt antal exemplar av boken som har återbetalats under den här perioden
Antal sålda (netto) Nettoantalet exemplar av boken som har sålts under den här perioden.
Totala intäkter för utgivare Totalt belopp som har intjänats från nettoförsäljningen av boken under den här perioden, i kundens lokala valuta. Du hittar en mer detaljerad redogörelse i de tillhörande rapporterna över försäljningstransaktioner eller intäktsrapporterna.

Transaktionsrapporter

Transaktionsdatum Transaktionsdatumet.
id Ett unikt id-nummer för den här transaktionen.
Produkt Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.
 • Enskilt köp: En normal försäljning.
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.
Typ Transaktionstyp.
 • Försäljning: Boken såldes.
 • Återbetalning: Boken har returnerats och återbetalats.
Förbeställt Uppgift om huruvida transaktionen gällde en förbeställning.
 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har ännu inte levererats. (Rapporten genererades före bokens försäljningsdatum.)
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades innan den levererades.
 • Slutförd: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.
Antal Antalet enheter i transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att kalkylarksprogram visar hela ISBN-numret.
Förlagsnamn Mallen som används för boken.
Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Valuta för listpris Valutan för bokens listpris. Om valutaomvandling har aktiverats är detta den valuta för köp som visas för köparen.
Listpris Bokens listpris.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Utgivarens intäktsandel Utgivarens andel av listpriset.
Utgivarens intäkter De intäkter som utgivaren tjänar. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning. En negativ siffra för återbetalningar. Valutan är samma som betalningsvalutan.
Betalningsvaluta Valutan för utgivarens intäkter.
Betalningsbelopp Utgivarens intjänade belopp för den här transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Valutaomvandlingskurs

Omvandlingskursen mellan olika valutor om valutan för listpriset och valutan för betalningsbeloppet skiljer sig åt.

Särskild information om försäljning i Sydkorea: En del kunder i Sydkorea måste betala för sina böcker i amerikanska dollar. Priset för dessa transaktioner anges i KRW i rapporten men omvandlingskursen som visas är mellan USD och partnerns betalningsvaluta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false