Försäljningsrapporter för Google Play

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Försäljningsrapporterna ger information om försäljningen av dina böcker på Google Play. Information från Google Böcker finns inte med i dessa rapporter.

Tips! Du hittar information om intäkter som redan har betalats ut till dig i intäktsrapporterna.

Granska försäljningsrapporter

Så här öppnar försäljningsrapporterna:

 1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. Klicka på Rapporter till vänster.
 3. Scrolla till Anpassade rapporter.
 4. Välj något av följande vid Rapporttyp:
 5. Ange ett datumintervall i fältet Datum. Ange datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Slutdatumet tas inte med i rapporten.
  • Du kan även filtrera efter enskilda länder eller böcker.
 6. Om du vill ladda ned rapporten som en tabbavgränsad CSV-fil klickar du på Exportera rapport. Rapporten går att öppna i de flesta kalkylarksprogram.

Sammanfattningsrapporter

Obs! Rapporten innehåller endast de datakategorier som är relevanta.

Rapporten innehåller följande:

Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller en annan identifierare för boken.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Antal köpta Totalt antal exemplar av boken som har köpts under den här perioden.
Antal återbetalda Totalt antal exemplar av boken som har återbetalats under den här perioden
Antal sålda (netto) Nettoantalet exemplar av boken som har sålts under den här perioden.
Totala intäkter för utgivare Totalt belopp som har intjänats från nettoförsäljningen av boken under den här perioden, i kundens lokala valuta. Du hittar en mer detaljerad redogörelse i rapporterna över försäljningstransaktioner eller intäktsrapporterna.

Transaktionsrapporter

Transaktionsdatum

Transaktionsdatumet.

Id

Ett unikt id-nummer för den här transaktionen.

Produkt

Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning:

 • Enskilt köp: En normal försäljning
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.

Typ

Transaktionstypen:

 • Försäljning: Boken såldes.
 • Återbetalning: Boken har returnerats och återbetalats.
 • Kampanjkod: Användaren har löst in boken med en kampanjkod.

Tips: Om bokens kampanjpris är noll står det Rea i kolumnen Typ.

Förbeställning

Uppgift om huruvida transaktionen gällde en förbeställning:

 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har inte levererats ännu. Den här kategorin visas bara i rapporter som genererats före bokens försäljningsdatum.
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades före leverans.
 • Uppfylld: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.

Antal

Antalet enheter i transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Primärt ISBN-nummer

Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att hela ISBN-numret ska visas i kalkylarksprogram.

Förlagsnamn

Mallen som användes för boken när den såldes.

Titel

Bokens titel.

Författare

Bokens författare.

Valuta för listpris

Valutan för bokens listpris. Om valutaomvandling har aktiverats är detta köparens valuta.

Listpris

Bokens listpris.

Försäljningsland

Det land där köparen köpte boken.

Utgivarens intäktsandel

Utgivarens andel av listpriset.

Utgivarens intäkter

De intäkter som utgivaren fått. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Betalningsvaluta

Valutan för utgivarens intäkter.

Betalningsbelopp

Utgivarens intjänade belopp för den här transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Valutaomvandlingskurs

Om valutan skiljer mellan listpris och utbetalning är detta växelkursen mellan de båda valutorna.

Vid försäljning i Sydkorea: En del kunder i Sydkorea måste betala för sina böcker i amerikanska dollar. Priset för dessa transaktioner anges i KRW i rapporten, men växelkursen som visas är mellan USD och partnerns betalningsvaluta.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7159850172993377466
true
Sök i hjälpcentret
true