Poročila o prodaji v Googlu Play

Partnerji Googla Play lahko prodajajo knjige v določenih državah/regijah. Tukaj opisane funkcije niso na voljo povsod. Prodaja zvočnih knjig v Googlu Play je za zdaj omejena na izbrane partnerje. Google trenutno ne sprejema novih partnerjev za zvočne knjige, vendar se lahko to spremeni. Preverite spet pozneje, ko bo posodobljen.

Poročila o prodaji podajajo podrobnosti o prodaji vaših knjig v Googlu Play. (Če vas zanimajo podatki o zaslužku, ki vam je bil izplačan, si oglejte poročila o zaslužku.)

Do poročil o prodaji dostopate tako:

 1. Prijavite se v Partnersko središče na play.google.com/books/publish/.
 2. Odprite stran Analitični podatki in poročila.
 3. Izberite vrsto poročila.
 4. Izberite Od začetka ali Časovno obdobje. Datume je treba vnašati v tej obliki: LLLL-MM-DD. Končni datum se ne upošteva (ne bo vključen v poročilo).
 5. Če želite poročilo omejiti na izbrane knjige, v polje Knjižni identifikatorji vnesite seznam identifikatorjev, ločenih z vejico.
 6. Izberite države, za katere vas zanima prodaja. Izberete lahko več držav ali Vse.
 7. Če želite poročilo prenesti v datoteki, v kateri je besedilo ločeno s tabulatorji in ki jo je mogoče odpreti v večini programov za preglednice, kliknite Izvozi celotno poročilo.

V poročilih o prodaji boste našli te podatke (od ustreznosti je odvisno, ali bodo vključeni vsi podatki):

Poročila s povzetki

Naslov Naslov knjige.
Avtor Avtor knjige.
Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo.
Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
Število kupljenih enot Skupno število kupljenih enot knjige v tem obdobju.
Število enot knjige, za katere je bila vrnjena kupnina Skupno število enot knjige, za katere je bila v tem obdobju vrnjena kupnina.
Neto število prodanih enot Neto število prodanih enot knjige v tem obdobju.
Skupni zaslužek založnika Skupni znesek zaslužka od neto prodaje knjige v tem obdobju v lokalni valuti stranke. Če vas zanima podrobnejša razčlenitev, si oglejte ustrezna poročila o prodajnih transakcijah ali poročila o zaslužku.

Poročila o transakcijah

Datum transakcije Datum transakcije.
ID Enolični identifikator za to transakcijo.
Izdelek Ali je šlo pri transakciji za nakup ali izposojo.
 • Enkraten nakup: Normalna prodaja.
 • Izposoja: Izposoja za določen čas. Vključeno bo tudi časovno obdobje izposoje.
Vrsta Vrsta transakcije.
 • Prodaja: Knjiga je bila prodana.
 • Vračilo: Knjiga je bila vrnjena in zanjo vrnjena kupnina.
Prednaročilo Ali se je ta transakcija nanašala na prednaročilo.
 • Odobreno: Kupec je prednaročil knjigo, vendar še ni bila dostavljena. (Poročilo je bilo ustvarjeno pred datumom začetka prodaje.)
 • Odpovedano: Prednaročilo je bilo odpovedano, preden je bila knjiga dostavljena.
 • Obdelano: Knjiga je bila prednaročena in dostavljena.
 • Brez: Transakcija ni vključevala prednaročila.
Količina Število enot v transakciji. Pri vračilih je negativno.
Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo s predpono v obliki enega vprašaja, ki poskrbi, da programi za preglednice prikažejo celotno oznako ISBN.
Ime kolofona Predloga, uporabljena za knjigo.
Naslov Naslov knjige.
Avtor Avtor knjige.
Valuta maloprodajne cene Valuta maloprodajne cene knjige. Če je bila omogočena pretvorba valut, bo kupcu prikazana ta valuta kot valuta nakupa.
Maloprodajna cena Maloprodajna cena knjige.
Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
Prihodek založnika v odstotkih Delež založnika pri maloprodajni ceni v odstotkih.
Prihodek založnika Znesek prihodka, ki ga je zaslužil založnik. Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, bo negativen. Pri vračilih kupnine je negativen. Valuta je enaka valuti plačila.
Valuta plačila Valuta zaslužka založnika.
Znesek plačila Znesek, ki ga je zaslužil založnik pri tej transakciji. Pri vračilih kupnine je negativen.
Tečaj valutne menjave

Menjalni tečaj med valutama, če sta maloprodajna cena in znesek plačila v različnih valutah.

Posebna opomba za prodajo v Južni Koreji: Nekatere stranke v Južni Koreji morajo plačati za knjige v ameriških dolarjih. Čeprav bo v poročilu prikazana cena v KRW, bo za te transakcije prikazano menjalno razmerje iz USD v privzeto valuto partnerja.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
82437
false