Prehľady predajov v službe Google Play

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Prehľady predajov poskytujú podrobnosti o tom, ako sa vaše knihy predávajú v službe Google Play. (Informácie o vyplatených zárobkoch nájdete v prehľadoch zárobkov.)

Prehľady predajov si zobrazíte nasledujúcim spôsobom:

 1. Prihláste sa do Centra partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
 2. Prejdite na stránku Štatistiky a prehľady.
 3. Vyberte typ prehľadu.
 4. Vyberte buď možnosť Celé obdobie, alebo Obdobie. Dátum zadajte vo formáte RRRR-MM-DD. Dátum ukončenia obdobia prehľadu zahrnutý nebude.
 5. Ak chcete svoj prehľad obmedziť na konkrétne knihy, zadajte do poľa Identifikátory knihy zoznam identifikátorov oddelených čiarkami.
 6. Vyberte krajiny predaja, pre ktoré chcete zobraziť údaje. Môžete vybrať niekoľko krajín alebo použiť možnosť Všetky.
 7. Kliknutím na tlačidlo Exportovať úplný prehľad si prehľad stiahnete vo formáte súboru s hodnotami oddelenými tabulátorom, ktorý sa dá otvoriť vo väčšine tabuľkových procesorov.

Prehľady predajov zobrazujú nasledujúce informácie (nemusia sa zobraziť všetky uvedené údaje, záleží na tom, či sú relevantné):

Súhrnné prehľady

Názov Názov knihy.
Autor Autor knihy.
Primárny kód ISBN Primárny kód ISBN alebo iný identifikátor knihy.
Krajina predaja Krajina, kde si kupujúci knihu zakúpil.
Zakúpené jednotky Celkový počet zakúpených jednotiek knihy v tomto období.
Vrátené jednotky Celkový počet jednotiek knihy, za ktoré boli v tomto období vrátené peniaze.
Čistý počet predaných jednotiek Čistý počet predaných jednotiek knihy v tomto období.
Celkové zárobky vydavateľa Celková suma za čisté predaje knihy v tomto období v miestnej mene zákazníka. Podrobnejšie rozdelenie údajov nájdete v zodpovedajúcich prehľadoch transakcií predajov alebo v prehľadoch zárobkov.

Prehľady transakcií

Dátum transakcie Dátum transakcie.
ID Jedinečný identifikátor transakcie.
Produkt Udáva, či šlo o predaj alebo o výpožičku.
 • Jeden nákup: Bežný predaj.
 • Výpožička: Vypožičanie na obmedzený čas. Uvedená bude aj dĺžka trvania výpožičky.
Typ Typ transakcie.
 • Predaj: Kniha bola predaná.
 • Vrátenie platby: Kupujúci knihu vrátil a uhradená platba mu bola vrátená.
Predobjednávka Udáva, či sa transakcia spája s predobjednávkou.
 • Autorizovaná: Kupujúci si knihu predobjednal a ešte nebola doručená. (Prehľad bol vygenerovaný pred dátumom uvedenia knihy do predaja.)
 • Zrušená: Predobjednávka bola zrušená pred dodaním.
 • Splnená: Kniha bola predobjednaná a dodaná.
 • Žiadna: Transakcia nezahrnovala predobjednávku.
Množstvo Počet jednotiek v transakcii. V prípade vrátenia platby bude číslo záporné.
Primárny kód ISBN Primárny kód ISBN alebo iný identifikátor knihy. Pred identifikátor je umiestnený jeden znak otáznika, aby tabuľkové procesory zobrazili celý kód ISBN.
Názov nakladateľa Šablóna použitá pre knihu.
Názov Názov knihy.
Autor Autor knihy.
Mena katalógovej ceny Mena katalógovej ceny knihy. Ak bol povolený prevod mien, ide o menu nákupu, ktorá sa zobrazí kupujúcemu.
Katalógová cena Katalógová cena knihy.
Krajina predaja Krajina, kde si kupujúci knihu zakúpil.
Príjmy vydavateľa (%) Percentuálny podiel vydavateľa z katalógovej ceny.
Príjmy vydavateľa Suma príjmov vydavateľa. Ak šlo o vrátenie platby, číslo bude záporné. V prípade vrátenia platby bude číslo záporné. Mena je rovnaká ako mena platby.
Mena platby Mena zárobkov vydavateľa.
Suma platby Suma, ktorú za túto transakciu dostal vydavateľ. V prípade vrátenia platby bude číslo záporné.
Výmenný kurz meny

Výmenný kurz medzi menou katalógovej ceny a sumou platby. Tieto údaje sa zobrazia, ak sa uvedené meny líšia.

Mimoriadna poznámka k predaju v Južnej Kórei: Niektorí zákazníci v Južnej Kórei musia za knihy platiť v amerických dolároch. Pri týchto transakciách bude v prehľade uvedená cena v juhokórejských wonoch a bude uvedený výmenný kurz amerických dolárov voči mene partnera, v ktorej platba prebehla.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?