Raporty sprzedaży w Google Play

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać książki w określonych krajach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju.

Raporty sprzedaży pokazują szczegóły sprzedaży książek w Google Play. (Informacje o zarobkach, które zostały Ci wypłacone, znajdziesz w raporcie o zarobkach).

Aby otworzyć raporty sprzedaży, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się do Centrum Partnerów na play.google.com/books/publish/.
 2. Wejdź na stronę Statystyki i raporty.
 3. Wybierz typ raportu.
 4. Wybierz Cały okres lub Zakres dat. Daty należy wpisać w formacie RRRR-MM-DD. Data końcowa nie zostanie objęta raportem.
 5. Jeśli chcesz ograniczyć raport do określonych książek, w polu Identyfikatory książek wpisz rozdzieloną przecinkami listę identyfikatorów.
 6. Wybierz interesujące Cię kraje, w których została zrealizowana sprzedaż. Możesz wskazać wiele krajów lub wybrać Wszystko.
 7. Kliknij przycisk Wyeksportuj pełny raport, by pobrać raport w postaci pliku z wartościami rozdzielonymi znakami tabulacji, który możesz otworzyć w większości edytorów arkuszy kalkulacyjnych.

W raportach sprzedaży znajdziesz te informacje (w zależności od trafności niektóre dane mogą nie być pokazywane):

Raporty podsumowujące

Tytuł Tytuł książki.
Autor Autor książki.
Podstawowy ISBN Podstawowy numer ISBN lub inny identyfikator książki.
Kraj sprzedaży Kraj, w którym nabywca kupił książkę.
Kupione egzemplarze Łączna liczba egzemplarzy książki kupionych w danym okresie.
Zwrócone egzemplarze Łączna liczba egzemplarzy książki zwróconych w danym okresie.
Sprzedane egzemplarze netto Liczba sprzedanych egzemplarzy książki netto w danym okresie.
Łączne przychody wydawcy Łączna kwota zarobiona ze sprzedaży netto książki w danym okresie w walucie kupującego. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w odpowiednich raportach transakcji sprzedaży i raportach o zarobkach.

Raporty transakcji

Data transakcji Data transakcji.
Identyfikator Unikatowy identyfikator transakcji.
Produkt Określa, czy transakcja obejmowała zakup czy wypożyczenie.
 • Pojedynczy zakup: zwykła sprzedaż.
 • Wypożyczenie: wypożyczenie na określony czas. Okres ten również zostanie pokazany w raporcie.
Typ Typ transakcji.
 • Sprzedaż: książka została sprzedana.
 • Zwrot: książka została zwrócona i zrealizowano zwrot środków.
Zamówienie przedpremierowe Czy transakcja dotyczy przedsprzedaży.
 • Autoryzowane: kupujący zamówił przedpremierowo książka i nie została ona jeszcze dostarczona. (Raport został wygenerowany przed datą rozpoczęcia sprzedaży).
 • Anulowano: zamówienie w przedsprzedaży zostało anulowane, zanim zostało dostarczone.
 • Zrealizowano: książka była zamówiona w przedsprzedaży i została dostarczona.
 • Brak: transakcja nie dotyczyła zamówienia przedpremierowego.
Liczba Liczba egzemplarzy w transakcji. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków.
Podstawowy ISBN Podstawowy ISBN lub inny identyfikator książki poprzedzony pojedynczym cudzysłowem, by w edytorze arkuszy kalkulacyjnych był wyświetlany cały numer.
Nazwa serii wydawniczej Szablon używany dla książki.
Tytuł Tytuł książki.
Autor Autor książki.
Waluta rynkowej ceny detalicznej Waluta rynkowej ceny detalicznej książki. Jeśli przeliczanie walut jest włączone, jest to waluta zakupu widziana przez kupującego.
Rynkowa cena detaliczna Rynkowa cena detaliczna książki.
Kraj sprzedaży Kraj, w którym nabywca kupił książkę.
% przychodów wydawcy Odsetek rynkowej ceny detalicznej przypadający wydawcy.
Przychody wydawcy Kwota przychodów zarobionych przez wydawcę. Jeśli transakcja stanowiła zwrot środków, wartość ta będzie ujemna. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków. Waluta jest taka sama jak waluta płatności.
Waluta płatności Waluta zarobków wydawcy.
Kwota płatności Kwota zarobiona przez wydawcę za tę transakcję. Wartość jest ujemna w przypadku zwrotu środków.
Kurs wymiany walut

Jeśli rynkowa cena detaliczna i kwota płatności są w różnych walutach, jest to kurs wymiany tych walut.

Specjalna uwaga dotycząca sprzedaży w Korei Południowej: niektórzy klienci w Korei Południowej muszą płacić za książki w dolarach amerykańskich. W przypadku tych transakcji w raporcie będzie widoczna cena w KRW, a podany kurs wymiany walut będzie wynikać z przeliczenia kwoty z USD na walutę płatności partnera.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem