Google Play-salgsrapporter

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker og lydbøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. I India gjøres bøker tilgjengelige i Google Play-butikken på salgsdatoen.
 • Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene for innhold for utgivere av bøker på Google Play.
 • Månedsbaserte salgsrapporter har ikke nødvendigvis detaljer som samsvarer med de månedlige betalingene dine. Gå til Google Play-inntektsrapportene for å finne rapporter som samsvarer med betalingene.

Salgsrapporter inneholder detaljer om salg av bøker på Google Play. Slike rapporter har ikke informasjon fra Google Bøker.

Tips: Du finner informasjon om inntekter du allerede har fått utbetalt, i inntektsrapportene.

Gå gjennom salgsrapporter

Slik finner du salgsrapportene dine:

 1. Logg på partnersenteret på play.google.com/books/publish/.
 2. Klikk på Rapporter til venstre.
 3. Rull ned til «Egendefinerte rapporter».
 4. Velg et av disse alternativene ved siden av «Rapporttype»:
 5. I Dato-feltet angir du en datoperiode. Legg inn datoene i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Sluttdatoen inkluderes ikke i rapporten.
  • Du kan også filtrere dataene etter bestemte land eller bøker.
 6. For å laste ned rapporten som en tabulatordelt CSV-fil, klikk på Eksportér rapporten. Denne rapporten kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Sammendragsrapporter

Viktig: Rapporten din inneholder bare relevante datakategorier.

Dette kan du finne i rapporten:

Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Primær ISBN Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Kjøpte enheter Det totale antallet utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Enheter refundert Det totale antallet utgaver av boken som ble refundert i denne perioden.
Netto solgte enheter Netto antall utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Totale inntekter – utgiver De sammenlagte inntektene for nettosalg av boken i denne perioden, i kundens lokale valuta. Hvis du vil ha en mer detaljert oversikt, kan du gå gjennom rapportene om salgstransaksjoner eller inntektsrapportene.

Transaksjonsrapporter

Transaksjonsdato

Datoen for transaksjonen.

ID

En unik identifikator for denne transaksjonen.

Produkt

Om transaksjonen gjelder kjøp eller leie:

 • Enkeltkjøp: et vanlig salg
 • Leie: utleie i en begrenset periode Inkluderer leieperioden.

Type

Transaksjonstypen:

 • Salg: Boken ble solgt.
 • Refusjon: Boken ble returnert og refundert.
 • Kampanjekode: Brukeren løste inn boken ved hjelp av en kampanjekode.

Tips: Hvis kampanjeprisen for boken er null, viser «Type»-kolonnen «Salg».

Forhåndsbestilling

Om denne transaksjonen gjaldt en forhåndsbestilling eller ikke:

 • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ikke levert ennå. Denne kategorien vises bare i rapporter som genereres før salgsdatoen for boken.
 • Kansellert: Forhåndsbestillingen ble kansellert før levering.
 • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og er levert.
 • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.

Ant.

Antall bøker i transaksjonen. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Primær ISBN

Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks, slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.

Forlagsnavn

Malen som ble brukt for boken da den ble solgt.

Tittel

Tittelen på boken.

Forfatter

Forfatteren av boken.

Valuta for listepris

Valutaen for bokens listepris. Hvis valutakonvertering er aktivert, er dette kjøperens valuta for kjøpet.

Listepris

Listeprisen for boken.

Salgsland

Landet der kjøperen av boken var.

Publisistens inntekt i prosent

Utgiverens prosentandel av listeprisen.

Utgiverinntekt

Summen av utgiverens inntekter. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Utbetalingsvaluta

Valutaen for forleggerens inntekter.

Betalingsbeløp

Utgiverens inntektsbeløp for denne transaksjonen. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Valutakurs

Hvis listeprisen og betalingsbeløpet ikke har samme valuta, er dette valutakursen mellom de to valutaene.

Spesiell merknad for salg i Sør-Korea: Noen kunder i Sør-Korea må betale for bøker i amerikanske dollar (USD). For slike transaksjoner gjelder den viste valutakursen for veksling fra USD til betalingsvalutaen for partneren. Dette gjelder selv om rapporten inneholder priser i KRW.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
1198660804239481383