Google Play-salgsrapporter

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Salgsrapporter inneholder detaljer om salget av bøkene dine på Google Play. (Hvis du vil ha informasjon om overskudd som har blitt utbetalt til deg, må du sjekke inntjeningsrapportene dine.)

Slik får du tilgang til salgsrapportene:

 1. Logg på partnersenteret på play.google.com/books/publish/.
 2. Gå til Statistikk og rapporter-siden.
 3. Velg rapporttypen.
 4. Velg enten Alltid eller Datoperiode. Datoer må skrives inn i dette formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD. Sluttdatoen blir utelatt (det betyr at den ikke inkluderes i rapporten).
 5. Hvis du vil begrense rapporten til å gjelde for bestemte bøker, kan du skrive inn en liste over identifikatorer (atskilt med komma) i feltet Bokidentifikatorer.
 6. Velg salgslandene du er interessert i. Du kan velge flere land, eller du kan velge Alle.
 7. Klikk på Eksporter fullførte rapporter-knappen for å laste ned rapporten som en tabulatordelt fil som du kan åpne i de fleste regnearkprogrammer.

Du finner følgende informasjon i salgsrapporten din (det er ikke sikkert at alle dataene står oppført, avhengig av relevansen):

Sammendragsrapporter

Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Primær ISBN Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Kjøpte enheter Det totale antallet utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Enheter refundert Det totale antallet utgaver av boken som ble refundert i denne perioden.
Netto solgte enheter Netto antall utgaver av boken som ble solgt i denne perioden.
Totale inntekter – utgiver De sammenlagte inntektene for nettosalg av boken i denne perioden, i kundens lokale valuta. For en mer detaljert oversikt må du lese de tilhørende transaksjonsrapportene eller inntektsrapportene.

Transaksjonsrapporter

Transaksjonsdato Datoen for transaksjonen.
ID En unik identifikator for denne transaksjonen.
Produkt Hvorvidt transaksjonen gjelder for kjøp eller leie.
 • Enkeltkjøp: Et vanlig salg.
 • Leie: Utleie i en begrenset periode. Du ser også lengden på leieperioden.
Type Transaksjonstypen.
 • Salg: Boken ble solgt.
 • Refusjon: Boken ble returnert og refundert.
Forhåndsbestilling Hvorvidt denne transaksjonen gjaldt en forhåndsbestilling.
 • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ennå ikke levert. (Rapporten ble generert før salgsdatoen.)
 • Kansellert: Forhåndsbestillingen ble kansellert før levering.
 • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og er levert.
 • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.
Ant. Antall bøker i transaksjonen. Denne er negativ for refusjoner.
Primær ISBN Primær ISBN eller en annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.
Forlagsnavn Malen som brukes for boken.
Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Valuta for listepris Valutaen for bokens listepris. Hvis valutakonvertering er aktivert, er dette valutaen for kjøpet som sett av kjøperen.
Listepris Listeprisen for boken.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Utgiverinntekten i prosenter Utgiverens prosentandel av listeprisen.
Utgiverinntekt Summen for utgiverens inntekter. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon. Denne er negativ for refusjoner. Valutaen er den samme som betalingsvalutaen.
Utbetalingsvaluta Valutaen for forleggerens inntekter.
Betalingsbeløp Utgiverens inntektsbeløp for denne transaksjonen. Dette beløpet er negativt for refusjoner.
Pris for valutakonvertering

Hvis listeprisen og betalingsbeløpet ikke har samme valuta, er dette kursen for veksling mellom de to valutaene.

Spesiell merknad for salg i Sør-Korea: Noen kunder i Sør-Korea må betale for bøker i amerikanske dollar (USD). For slike transaksjoner gjelder den viste valutakursen for veksling fra USD til betalingsvalutaen, selv om rapporten inneholder priser i KRW.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?