Verkooprapporten van Google Play

Google Play-partners kunnen e-boeken verkopen in bepaalde landen/regio's. De functies die hier worden beschreven, zijn niet overal beschikbaar. Op dit moment is de verkoop van audioboeken op Play beperkt tot bepaalde partners. Google accepteert momenteel geen nieuwe partners voor audioboeken, maar dit kan veranderen. Kom terug voor updates.

Dankzij verkooprapporten krijgt u inzicht in hoe goed uw boeken worden verkocht op Google Play. (Raadpleeg uw inkomstenrapporten voor informatie over de aan u uitbetaalde inkomsten.)

Ga als volgt te werk om uw verkooprapporten te openen:

 1. Log in bij het Partnercentrum op play.google.com/books/publish/.
 2. Ga naar de pagina Analytics en rapporten.
 3. Selecteer het rapporttype.
  • Overzichtsrapporten voor verkopen bieden een overzicht van de nettoverkopen per boek en land.
  • Transactierapporten voor verkopen{/0 bevatten details van elke transactie.
 4. Selecteer Alle tijden of Datumbereik. Datums moeten met het volgende notatie worden ingevoerd: JJJJ-MM-DD. De einddatum is exclusief (dat wil zeggen, deze wordt niet in het rapport opgenomen).
 5. Als u uw rapport wilt beperken tot specifieke boeken, voert u een door komma's gescheiden lijst van ID's in het veld Boek-ID's in.
 6. Selecteer de verkooplanden waarin u geïnteresseerd bent. U kunt meerdere landen kiezen of Alles selecteren.
 7. Klik op de knop Volledig rapport exporteren om het rapport te downloaden als een door tabs gescheiden bestand, dat u met de meeste spreadsheetprogramma's kunt openen.

Uw verkooprapporten bevatten de volgende informatie (sommige gegevens kunnen ontbreken, op basis van relevantie):

Overzichtsrapporten

Titel De titel van het boek.
Auteur De auteur van het boek.
Primair ISBN Het primaire ISBN-nummer of een andere ID voor het boek.
Land van verkoop Het land waar de koper het boek heeft gekocht.
Aangeschafte eenheden Totaal aantal exemplaren van het boek dat in deze periode is gekocht.
Geretourneerde eenheden Totaal aantal exemplaren van het boek dat in deze periode is geretourneerd.
Netto aantal verkochte eenheden Netto aantal exemplaren van het boek dat is verkocht in deze periode.
Totale uitgeversinkomsten Totale hoeveelheid inkomsten van de nettoverkoop van het boek in deze periode, in de lokale valuta van de klant. Raadpleeg de bijbehorende transactie- of inkomstenrapporten voor een gedetailleerd overzicht.

Transactierapporten

Transactiedatum De datum van de transactie.
ID Een unieke ID voor deze transactie.
Product Of het bij de transactie om een aankoop of verhuur gaat.
 • Enkele aankoop: een normale verkoop.
 • Verhuur: Verhuur voor een beperkte periode. De periode van de verhuur wordt ook opgenomen.
Type Het type transactie.
 • Verkoop: het boek is verkocht.
 • Terugbetaling: het boek is geretourneerd en het bedrag is terugbetaald.
Reservering Of deze transactie van toepassing was op een reservering.
 • Geautoriseerd: de koper heeft het boek gereserveerd en het is nog niet geleverd. (Het rapport is gegenereerd voordat het boek in de verkoop ging.)
 • Geannuleerd: de reservering is geannuleerd voordat het boek is geleverd.
 • Voltooid: het boek is gereserveerd en geleverd.
 • Geen: de transactie betrof geen reservering.
Hoev. Het aantal exemplaren van de transactie. Negatief voor terugvorderingen.
Primair ISBN Het primaire ISBN-nummer of andere ID voor het boek, voorafgegaan door een enkel aanhalingsteken, zodat spreadsheetprogramma's het volledige ISBN-nummer weergeven.
Imprintnaam De sjabloon die is gebruikt voor het boek.
Titel De titel van het boek.
Auteur De auteur van het boek.
Valuta catalogusprijs De valuta van de catalogusprijs van het boek. Wanneer valutaconversie is ingeschakeld, is dit de valuta van de aankoop vanuit het oogpunt van de koper.
Catalogusprijs De catalogusprijs van het boek.
Land van verkoop Het land waar de koper het boek heeft gekocht.
Uitgeversopbrengst % Het percentage van de catalogusprijs voor de uitgever.
Uitgeversopbrengst De inkomsten van de uitgever. Dit is negatief wanneer het om een terugvordering gaat. Negatief voor terugvorderingen. De valuta is dezelfde als de betalingsvaluta.
Betalingsvaluta De valuta van de inkomsten van de uitgever.
Betalingsbedrag Het bedrag dat de uitgever voor deze transactie heeft verdiend. Negatief voor terugvorderingen.
Wisselkoers valuta

De wisselkoers tussen de twee valuta's, wanneer de valuta van de catalogusprijs en van het te betalen bedrag verschillend zijn.

Speciale opmerking over verkopen in Zuid-Korea: Sommige klanten in Zuid-Korea moeten betalen voor hun boeken in Amerikaanse dollars. Hoewel voor deze transacties een prijs in KRW wordt weergegeven in het rapport, wordt de wisselkoers van USD naar de betalingsvaluta van de partner weergegeven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
82437
false