Izvješća o prodaji na Google Playu

Važno:

 • Google Play partneri mogu prodavati e-knjige u određenim državama/regijama. Ovdje opisane značajke nisu dostupne u svakoj državi/regiji. Prodaja audioknjiga na Playu trenutačno je dostupna nekim partnerima. Google trenutačno ne prihvaća nove partnere za audioknjige. Ovdje možete pratiti novosti u vezi s tom temom.
 • Uz predbilježbe korisnici mogu naručiti vašu knjigu prije datuma objavljivanja, ali je ne mogu čitati. Na datum objavljivanja klijentima koji su se predbilježili knjiga se naplaćuje i mogu joj pristupiti.
 • Zbog regulatornih zahtjeva Google ne može ponuditi predbilježbe u Indiji. Knjiga će se otvoriti u Trgovini Play u Indiji na datum početka prodaje.

Izvješća o prodaji pružaju pojedinosti o tome kako se vaše knjige prodaju na Google Playu. Ta izvješća ne uključuju podatke Google knjiga.

Savjet: informacije o zaradi koja vam je već isplaćena potražite u izvješćima o zaradi.

Pregled izvješća o prodaji

Da biste pristupili izvješćima o prodaji:

 1. Prijavite se na Partnerski centar na stranici play.google.com/books/publish/.
 2. Na lijevoj strani kliknite Izvješća.
 3. Pomaknite se do odjeljka Prilagođena izvješća.
 4. Pored opcije Vrsta izvješća odaberite nešto od sljedećeg:
 5. U polje Datum postavite datumski raspon. Unesite datume u formatu GGGG-MM-DD. Datum završetka nije uključen u izvješće.
  • Također možete filtrirati podatke za određene zemlje ili knjige.
 6. Da biste preuzeli izvješće u formatu .csv datoteke s vrijednostima odvojenima tabulatorom, kliknite Izvezi izvješće. Izvješće možete otvoriti u većini programa za proračunske tablice.

Zbirna izvješća

Važno: vaše izvješće uključuje samo relevantne kategorije podataka.

U izvješću možete pronaći sljedeće:

Naslov Naslov knjige.
Autor Autor knjige.
Primarni ISBN Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige.
Zemlja prodaje Zemlja u kojoj je kupac kupio knjigu.
Kupljene jedinice Ukupan broj jedinica knjige kupljenih u tom razdoblju.
Vraćene jedinice Ukupan broj jedinica knjige za koje je vraćen novac u tom razdoblju.
Neto broj prodanih jedinica Neto broj jedinica knjige prodanih u tom razdoblju.
Ukupna zarada izdavača Ukupan iznos zarade ostvarene od neto prodaje knjige u tom razdoblju, u lokalnoj valuti klijenta. Detaljniju specifikaciju potražite u izvješćima o prodajnim transakcijama ili izvješćima o zaradi.

Izvješća o transakcijama

Datum transakcije

Datum kada je transakcija izvršena.

ID

Jedinstveni identifikator transakcije.

Proizvod

Je li transakcija bila kupnja ili posudba:

 • Pojedinačna kupnja: uobičajena prodaja
 • Posudba: vremenski ograničena posudba. Uključuje razdoblje posudbe.

Vrsta

Vrsta transakcije:

 • Prodaja: knjiga je prodana.
 • Povrat novca: knjiga je vraćena i za nju je vraćen novac.
 • Promotivni kôd: korisnik je knjigu otkupio uz promotivni kôd.

Savjet:ako je promotivna cijena knjige nula, u stupcu Vrsta prikazuje se Rasprodaja.

Predbilježba

Uključuje li transakcija predbilježbu:

 • Odobreno: kupac se predbilježio za knjigu i knjiga još nije isporučena. Ta se kategorija prikazuje samo u izvješćima generiranim prije datuma početka prodaje knjige.
 • Otkazano: predbilježba je otkazana prije isporuke.
 • Izvršeno: za knjigu je izvršena predbilježba i knjiga je isporučena.
 • Ništa: transakcija ne uključuje predbilježbu.

Kol.

Broj jedinica u transakciji. Ako je taj broj negativan, znači da je izvršen povrat novca.

Primarni ISBN

Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige ispred kojeg se stavlja jedan znak navodnika kako bi programi proračunskih tablica prikazali cijeli ISBN.

Naziv biblioteke

Predložak koji se upotrebljava za knjigu prilikom prodaje.

Naslov

Naslov knjige.

Autor

Autor knjige.

Valuta maloprodajne cijene

Valuta maloprodajne cijene knjige. Ako je bila omogućena pretvorba valute, to je valuta kupnje kupca.

Maloprodajna cijena

Maloprodajna cijena knjige.

Zemlja prodaje

Zemlja u kojoj je kupac kupio knjigu.

Prihod izdavača %

Postotak izdavača od maloprodajne cijene.

Prihod izdavača

Iznos prihoda koji je izdavač ostvario. Ako je taj broj negativan, znači da je izvršen povrat novca.

Valuta plaćanja

Valuta zarade izdavača.

Iznos za plaćanje

Iznos zarade koju je izdavač ostvario u toj transakciji. Ako je taj broj negativan, znači da je izvršen povrat novca.

Devizni tečaj

Tečaj pri preračunavanju valute ako su cijena u maloprodaji i iznos plaćanja izraženi u različitim valutama.

Za prodaju u Južnoj Koreji: neki korisnici u Južnoj Koreji moraju plaćati knjige američkim dolarima. Iako izvješće prikazuje cijenu u KRW, za te transakcije prikazuje se stopa konverzije iz USD u partnerovu valutu plaćanja.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
6636080169329365125
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
82437