Informes de vendes de Google Play

Els partners de Google Play poden vendre llibres electrònics en determinats països o regions. Les funcions que es descriuen aquí no estan disponibles a tot arreu. En aquests moments, la venda d'audiollibres a Play està limitada a determinats partners. Tot i que actualment Google no accepta partners nous d'audiollibres, això podria canviar. Torna més endavant per veure si hi ha actualitzacions.

Els informes de vendes proporcionen informació detallada sobre el progrés de les vendes dels llibres a Google Play. (Per obtenir informació sobre els guanys que t'han abonat, consulta els informes de guanys.)

Per accedir als informes de vendes, segueix aquests passos:

 1. Inicia la sessió al Centre per a partners a la pàgina play.google.com/books/publish.
 2. Vés a la pàgina Anàlisis i informes.
 3. Selecciona el tipus d'informe.
 4. Selecciona Total o Interval de dates. Les dates del període s'han d'introduir en aquest format: AAAA-MM-DD. La data de finalització queda exclosa (és a dir, no s'inclou a l'informe).
 5. Si vols limitar l'informe a llibres concrets, introdueix una llista d'identificadors separats per comes al camp Identificadors dels llibres.
 6. Selecciona els països de venda que t'interessin. Pots triar-ne diversos o seleccionar Tot.
 7. Fes clic al botó Exporta l'informe complet per baixar l'informe com un fitxer separat per tabulacions, que es pot obrir amb la majoria dels programes de fulls de càlcul.

Als informes de vendes trobaràs la informació següent (és possible que no s'hi mostrin totes les dades, en funció de la rellevància):

Informes de resum

Títol Indica el títol del llibre.
Autor Indica l'autor del llibre.
ISBN principal Indica l'ISBN principal o un altre identificador del llibre.
País de venda Indica el país on el comprador ha adquirit el llibre.
Unitats comprades Indica el total d'unitats del llibre comprades en aquest període.
Unitats reembossades Indica el total d'unitats del llibre reembossades en aquest període.
Unitats netes venudes Indica les unitats netes del llibre venudes en aquest període.
Guanys totals de l'editor Indica l'import total dels guanys per les vendes netes del llibre durant aquest període, en la moneda local del client. Per obtenir un desglossament més detallat, consulta els informes de transaccions de vendes o els informes de guanys corresponents.

Informes de transaccions

Data de la transacció Indica la data de la transacció.
Identificador Indica l'identificador únic de la transacció.
Producte Indica si la transacció és una compra o un lloguer.
 • Compra única: una compra normal.
 • Lloguer: un lloguer durant un termini limitat. El període de temps del lloguer també s'hi inclou.
Tipus Indica el tipus de transacció.
 • Venda: el llibre s'ha venut.
 • Reembossament: el llibre s'ha tornat i se n'ha fet un reembossament.
Comanda anticipada Indica si la transacció es va aplicar a una reserva.
 • Autoritzada: el comprador ha fet una comanda anticipada del llibre i encara no s'ha lliurat. (L'informe s'ha generat abans de la data de sortida a la venda del llibre.)
 • Cancel·lada: la reserva s'ha cancel·lat abans del lliurament.
 • Completada: la reserva del llibre s'ha processat i el llibre s'ha entregat.
 • Cap: la transacció no implica cap reserva.
Quantitat Indica el nombre d'unitats implicades en la transacció. És un valor negatiu en el cas dels reembossaments.
ISBN principal Indica l'ISBN principal o un altre identificador del llibre, precedit per una cometa simple perquè als programes de fulls de càlcul es mostri tot l'ISBN.
Nom del segell editorial Indica la plantilla utilitzada per al llibre.
Títol Indica el títol del llibre.
Autor Indica l'autor del llibre.
Moneda del preu segons catàleg Indica la moneda del preu de catàleg del llibre. Si la conversió de moneda està activada, aquesta és la moneda de compra que veu el comprador.
Preu segons catàleg Indica el preu de catàleg del llibre.
País de venda Indica el país on el comprador ha adquirit el llibre.
Ingressos de l'editor % Indica el percentatge de l'editor del preu segons catàleg.
Ingressos de l'editor Indica la quantitat d'ingressos obtinguts per l'editor. És un valor negatiu si la transacció és un reembossament. És un valor negatiu en el cas dels reembossaments. La moneda és la mateixa que la moneda de pagament.
Moneda de pagament Indica la moneda dels guanys de l'editor.
Import de pagament Indica l'import que ha guanyat l'editor amb aquesta transacció. És un valor negatiu en el cas dels reembossaments.
Taxa de conversió de moneda

Si el preu segons catàleg i l'import de pagament s'indiquen en monedes diferents, es mostra la taxa de conversió entre les dues monedes.

Nota especial per a les vendes a Corea del Sud: alguns clients d'aquest país han de pagar els llibres en dòlars dels Estats Units. En aquestes transaccions, encara que a l'informe es mostri un preu en KRW, la taxa de conversió que hi figurarà serà d'USD a la moneda de pagament del partner.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
82437
false