Отчети за продажбите в Google Play

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
 • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
 • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Отчетите за продажбите предоставят подробности за продажбите на книгите ви в Google Play. Те не включват информация от Google Книги.

Съвет: За информация относно приходите, които вече са ви платени, проверете отчетите за приходите.

Преглед на отчетите за продажбите

За достъп до отчетите за продажбите:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish/.
 2. Вляво кликнете върху Отчети.
 3. Превъртете до „Персонализирани отчети“.
 4. До „Тип отчет“ изберете една от двете опции:
 5. В полето „Дата“ задайте период от време. Въведете датите във формат ГГГГ-ММ-ДД. Крайната дата не е включена в отчета.
  • Можете също да филтрирате данните за конкретни държави или книги.
 6. За да изтеглите отчета като файл с разделени с табулатор стойности (.csv), кликнете върху Експортиране на отчет. Можете да отворите отчета си в повечето програми за електронни таблици.

Обобщени отчети

Важно: Отчетът ви включва само приложимите категории данни.

В отчета можете да видите следното:

Заглавие Заглавието на книгата.
Автор Авторът на книгата.
Основен ISBN номер Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата.
Държава на продажба Държавата, в която купувачът е придобил книгата.
Брой закупени Общият брой екземпляри на книгата, закупени през този период.
Брой с възстановена сума Общият брой екземпляри на книгата, за които сумата е възстановена през този период.
Продадени нето Нетен брой екземпляри на книгата, продадени през този период.
Общи приходи на издателя Общата сума, получена от нетния брой продажби на книгата през този период, в местната валута на клиента. За по-подробна разбивка прегледайте отчетите за продажбите по транзакции или отчетите за приходите.

Отчети за транзакциите

Дата на транзакцията

Датата на транзакцията.

Идент. №

Уникален идентификатор за съответната транзакция.

Продукт

Дали транзакцията е покупка, или наемане:

 • Единична покупка: Нормална продажба.
 • Наемане: Наем за ограничен период от време. Включва периода на наема.

Тип

Типът на транзакцията:

 • Продажба: Книгата е продадена.
 • Възстановяване на сума: Книгата е върната и сумата е възстановена.
 • Промоционален код: Потребителят е получил книгата с промоционален код.

Пояснение: Ако промоционалната цена на книгата е нула, в колоната „Тип“ се показва „Разпродажба“.

Предварителна поръчка

Дали съответната транзакция се отнася за предварителна поръчка:

 • Упълномощена: Купувачът е поръчал предварително книгата и тя още не е доставена. Тази категория се показва само в отчетите, генерирани преди датата на пускане в продажба на книгата.
 • Анулирана: Предварителната поръчка е анулирана преди доставката.
 • Изпълнена: Книгата е поръчана предварително и е доставена.
 • Няма: В транзакцията не е включена предварителна поръчка.

Бр.

Броят екземпляри в транзакцията. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Основен ISBN номер

Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата, пред който е поставена единична кавичка, така че програмите за електронни таблици да показват целия номер.

Име на поредицата

Използваният за книгата шаблон при продажбата.

Заглавие

Заглавието на книгата.

Автор

Авторът на книгата.

Валута на продажната цена

Валутата на продажната цена на книгата. Ако функцията за конвертиране е била активирана, това е валутата, използвана от купувача при покупката.

Продажна цена

Продажната цена на книгата.

Държава на продажба

Държавата, в която купувачът е придобил книгата.

% приходи на издателя

Полученият от издателя процент от продажната цена.

Приходи на издателя

Сумата на приходите на издателя. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Валута на плащането

Валутата на приходите на издателя.

Сума на плащането

Печалбата на издателя за съответната транзакция. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Обменен курс на валутата

Ако продажната цена и сумата на плащането са в различна валута, това е обменният курс между двете валути.

За продажбите в Южна Корея: Някои клиенти в Южна Корея трябва да плащат за книгите си в щатски долари. Въпреки че за тези транзакции в отчета се показва цена в южнокорейски вонове, посоченият обменен курс е от щатски долари във валутата на партньора.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню