Thêm nhiều sách

Bạn chỉ muốn thêm một vài quyển sách? Thêm từng sách một sẽ đơn giản hơn.

Nếu bạn có một danh mục lớn thì việc thêm một lần nhiều sách vào tài khoản có thể sẽ thuận tiện hơn cho bạn.

Cung cấp chế độ cài đặt sách bằng bảng tính

Bạn không thể dùng bảng tính để thêm những cuốn sách không có giá trị nhận dạng duy nhất (chẳng hạn như ISBN) vào Danh mục sách của mình. Thay vì làm theo những hướng dẫn này, hãy thêm chế độ cài đặt cho từng cuốn sách không có ISBN (nên thực hiện trong hầu hết trường hợp) hoặc tạo mục nhập mới trong Danh mục sách của bạn bằng cách tải tệp sách lên trước, rồi cung cấp chế độ cài đặt.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
 2. Trên trang Danh mục sách, hãy nhấp vào nút Tuỳ chọn nâng cao rồi chọn Tải mẫu xuống.
 3. Nếu bạn có nhiều mẫu, hãy chọn mẫu có chế độ cài đặt mặc định mà bạn muốn áp dụng cho sách mình định thêm.
 4. Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt đơn vị tiền tệ của giá và bao gồm thuế cho tất cả sách tải lên cho mẫu này, hãy chọn hộp Thêm cột giá vào tệp CSV và chọn các tùy chọn phù hợp. Lưu ý rằng bạn không thể áp dụng giá cụ thể ở cấp Mẫu, chỉ ở cài đặt giá.
 5. Tải tệp đã tạo xuống rồi mở tệp đó trong chương trình bảng tính. Nếu chương trình của bạn cung cấp nhiều tuỳ chọn để mở tệp, hãy chỉ định những tuỳ chọn sau:
  • Chia thành nhiều thẻ
  • Mã hoá theo UTF-16
 6. Bổ sung thông tin về sách bạn đang thêm, mỗi hàng một cuốn sách. Mặc dù chỉ có cột tên sách và số nhận dạng là bắt buộc, chúng tôi khuyên bạn nên cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Nếu bạn bỏ trống bất kỳ ô nào, những ô đó sẽ được cung cấp giá trị mặc định như được xác định bởi mẫu bạn đã chọn. Bạn có thể tìm thấy giải thích cho mỗi cột bằng cách truy cập trang của chúng tôi về bảng tính.
 7. Sau khi điền vào bảng tính và lưu, hãy quay lại Trung tâm đối tác và Danh mục sách của bạn. Nhấp vào nút Tuỳ chọn nâng cao rồi chọn Tải danh mục sách lên.
 8. Kiểm tra xem bảng tính của bạn có được xử lý đúng cách hay không bằng cách truy cập vào nhật ký tải lên (Tuỳ chọn nâng cao sau đó Xem danh sách đã tải lên). Bạn có thể tìm kiếm mọi nội dung tải lên cụ thể bằng cách nhập tên tệp của nội dung đó vào thanh tìm kiếm ở trên cùng. Nếu có lỗi xảy ra, hãy nhấp vào số của hàng gặp lỗi để tải báo cáo xuống. Sau khi thực hiện mọi thay đổi cần thiết, hãy tải bảng tính đã chỉnh sửa lên. Sách được xử lý thành công sẽ xuất hiện trong Danh mục sách của bạn (bạn có thể cần tải lại trang).

Tải tệp nội dung và tệp bìa lên

 1. Trên trang Danh mục sách trong Tài khoản đối tác, hãy nhấp vào nút Tuỳ chọn nâng cao rồi nhấp vào Tải tệp nội dung lên (PDF, JPG...).
 2. Nhấp vào Chọn tệp rồi chọn tệp bạn muốn tải lên từ máy tính. Bạn có thể tải nhiều tệp lên, tuy nhiên, mỗi tệp phải có kích thước nhỏ hơn 2 GB. Hãy đảm bảo tệp của bạn tuân thủ nguyên tắc về tên tệp vì hệ thống của chúng tôi sử dụng tên tệp để xác định sách được liên kết và loại nội dung cho từng tệp.
 3. Sau khi xử lý thành công, các tệp của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ Nội dung đối với từng sách. Nếu bạn không bỏ sót chế độ cài đặt hoặc tệp cần thiết nào thì tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt của bạn, sách sẽ xuất hiện trên Google Sách và Google Play.

Nguyên tắc về tên tệp khi tải lên hàng loạt

 • Nếu sách của bạn đã có giá trị nhận dạng duy nhất (chẳng hạn như mã ISBN hoặc mã GGKEY do Google gán): Hãy thay thế "ISBN" trong tên tệp mẫu dưới đây bằng giá trị nhận dạng thực tế của cuốn sách đó. (Đối với GGKEY, bạn không cần cung cấp tiền tố GGKEY:.) Nếu có cả ISBN điện tử và ISBN bản in, thường thì bạn nên đặt tên cho tệp PDF bằng ISBN bản in và đặt tên cho tệp EPUB bằng ISBN điện tử.

 • Nếu sách của bạn không có giá trị nhận dạng duy nhất: Bạn có thể dùng tên tệp của riêng mình, thay thế "ISBN" trong tên tệp mẫu dưới đây bằng văn bản bạn chọn. Bạn nên tránh dùng ký tự dấu gạch dưới ( _), trừ trường hợp được ghi nhận trong những tên mẫu nêu trên (ví dụ: _interior hoặc _frontcover).
  • Gửi tệp được cập nhật: Nếu muốn gửi một bản cập nhật nội dung hoặc bìa của một cuốn sách ban đầu không có giá trị nhận dạng thì bạn có thể sử dụng lại cùng tên của tệp tải lên ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể đặt tên cho tệp mới cập nhật bằng giá trị nhận dạng GGKEY sẽ được gán sau khi sách được thêm vào Danh mục sách của bạn. Sử dụng tên tệp khác mà không dựa trên số nhận dạng sẽ tạo ra mục nhập mới trong Danh mục sách của bạn.

Tệp bìa phải ở định dạng PNG, JPEG, PDF hoặc TIFF và có đuôi tệp thích hợp.

Một tệp PDF bao gồm bìa [ISBN].pdf
Tệp PDF không bao gồm bìa; bìa trước và bìa sau được cung cấp riêng [ISBN]_interior.pdf – nội dung sách
[ISBN]_frontcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau – bìa trước
[ISBN]_backcover.jpg (đuôi tệp có thể khác nhau) – bìa sau, không bắt buộc
Sách được chia thành nhiều tệp PDF [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (dùng cách đánh số thích hợp)
Tệp EPUB [ISBN].epub – nội dung sách bao gồm cả bìa
[ISBN].jpg (đuôi tệp có thể khác nhau) – bìa trước dùng làm hình thu nhỏ quảng bá, không bắt buộc
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
82437
false
false