เพิ่มหนังสือหลายเล่ม

หากมีหนังสือที่จะเพิ่มเพียงไม่กี่เล่ม จะง่ายกว่าหากคุณเพิ่มทีละเล่ม

หากคุณมีแคตตาล็อกขนาดใหญ่ การเพิ่มหนังสือในบัญชีของคุณในปริมาณมากอาจจะสะดวกกว่า

ทำการตั้งค่าหนังสือโดยใช้สเปรดชีต

หากหนังสือของคุณไม่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำ (เช่น ISBN) คุณจะไม่สามารถเพิ่มหนังสือลงในแคตตาล็อกหนังสือโดยใช้สเปรดชีต แทนที่จะทำตามวิธีการเหล่านี้ ให้เพิ่มการตั้งค่าสำหรับหนังสือที่ไม่มี ISBN แต่ละเล่ม (แนะนำในกรณีส่วนใหญ่) หรือสร้างรายการใหม่ในแคตตาล็อกหนังสือของคุณโดยอัปโหลดไฟล์หนังสือก่อน จากนั้นระบุการตั้งค่า
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ที่ play.google.com/books/publish/
 2. ในหน้าแคตตาล็อกหนังสือ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือกดาวน์โหลดเทมเพลต
 3. หากคุณมีเทมเพลตมากกว่า 1 แบบ ให้เลือกเทมเพลตที่มีการตั้งค่าเริ่มต้นซึ่งคุณต้องการนำไปใช้กับหนังสือที่วางแผนว่าจะเพิ่ม
 4. หากต้องการตั้งค่าสกุลเงินและการรวมภาษีให้กับการอัปโหลดหนังสือทุกๆ ครั้งสำหรับเทมเพลตนี้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องเพิ่มคอลัมน์ราคาลงในไฟล์ CSV และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าคุณจะใช้ราคาเจาะจงที่ระดับเทมเพลตไม่ได้ และจะทำได้เพียงการตั้งค่าราคาเท่านั้น
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างขึ้น และเปิดไฟล์นั้นในโปรแกรมสเปรดชีต หากโปรแกรมมีตัวเลือกการเปิดไฟล์หลายแบบ ให้ระบุตัวเลือกเหล่านี้
  • คั่นด้วยแท็บ
  • การเข้ารหัส UTF-16
 6. เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือที่คุณกำลังจะเพิ่มแบบ 1 เล่มต่อ 1 แถว แม้จะต้องการเพียงคอลัมน์ชื่อหนังสือและตัวระบุ เราขอแนะนำให้คุณให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าคุณปล่อยให้เซลล์ใดว่างเปล่า เซลล์นั้นจะได้รับค่าเริ่มต้นตามที่กำหนดโดยเทมเพลตที่คุณเลือก คุณสามารถดูคำอธิบายสำหรับแต่ละคอลัมน์โดยไปที่หน้าเกี่ยวกับสเปรดชีต
 7. หลังจากที่กรอกข้อมูลในสเปรดชีตและบันทึกแล้ว ให้กลับไปที่ศูนย์พาร์ทเนอร์และแคตตาล็อกหนังสือ คลิกปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือกอัปโหลดรายการหนังสือ
 8. ตรวจสอบว่าสเปรดชีตมีการทำงานอย่างเหมาะสม โดยไปที่ประวัติการอัปโหลดของคุณ (ตัวเลือกขั้นสูง จากนั้น ดูรายการที่อัปโหลด) คุณค้นหาไฟล์อัปโหลดที่ต้องการได้โดยพิมพ์ชื่อไฟล์ในแถบค้นหาด้านบน หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ให้คลิกจำนวนแถวที่มีข้อผิดพลาดเพื่อดาวน์โหลดรายงาน เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นแล้ว ให้อัปโหลดสเปรดชีตที่ได้รับการแก้ไข หนังสือที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะปรากฏในแคตตาล็อกหนังสือของคุณ (คุณอาจต้องโหลดซ้ำหน้านี้)

อัปโหลดไฟล์เนื้อหาและหน้าปก

 1. ในหน้าแคตตาล็อกหนังสือของบัญชีพาร์ทเนอร์ ให้คลิกปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นคลิกอัปโหลดไฟล์เนื้อหา (PDF, JPG...)
 2. เลือกรูปแบบหนังสือที่ต้องการอัปโหลด
 3. คลิกเลือกไฟล์และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ได้หลายไฟล์ แต่ทุกไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 2 GB ตรวจสอบว่าไฟล์เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับชื่อไฟล์ eBook หรือหลักเกณฑ์สำหรับชื่อไฟล์หนังสือเสียง
 4. เมื่อระบบดำเนินการกับไฟล์สำเร็จแล้ว ไฟล์จะปรากฏขึ้นในแท็บเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่ม หากคุณไม่พลาดการตั้งค่าหรือไฟล์ที่จำเป็น หนังสือของคุณจะปรากฏใน Google Books และใน Google Play ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ

แนวทางชื่อไฟล์สำหรับการอัปโหลดจำนวนมาก

 • หากหนังสือมีตัวระบุเฉพาะ (เช่น ISBN หรือ GGKEY ที่ Google กำหนดให้): ให้ใส่ตัวระบุจริงของหนังสือแทน "ISBN" ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านล่าง (สำหรับ GGKEY คุณไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้า GGKEY:) หากคุณมีทั้ง ISBN แบบตีพิมพ์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปเราแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ PDF โดยใช้ ISBN แบบตีพิมพ์ และตั้งชื่อไฟล์ EPUB โดยใช้ ISBN แบบอิเล็กทรอนิกส์

 • หากหนังสือไม่มีตัวระบุเฉพาะ: คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์ที่ตั้งเอง โดยใส่ชื่อที่คุณต้องการแทน "ISBN" ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านล่าง ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ขีดล่าง ( _) ยกเว้นกรณีที่ระบุในตัวอย่างสำหรับภาพหน้าปก (เช่น _interior หรือ _frontcover)
  • ส่งไฟล์ที่อัปเดต: หากคุณต้องการส่งการอัปเดตเนื้อหาหรือหน้าปกหนังสือซึ่งไม่มีตัวระบุแต่แรก คุณสามารถใช้ชื่อไฟล์เดียวกันกับในการอัปโหลดครั้งแรก หรือตั้งชื่อไฟล์ที่อัปเดตโดยใช้ตัวระบุ GGKEY ซึ่งจะมีให้เมื่อเพิ่มหนังสือลงในแคตตาล็อกหนังสือ การใช้ชื่อไฟล์อื่นที่ไม่ได้อ้างอิงตัวระบุจะสร้างรายการใหม่ในแคตตาล็อกหนังสือ

ไฟล์หน้าปกควรเป็นรูปแบบ PNG หรือ JPEG และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม เรายอมรับรูปแบบ PDF หรือ TIFF สำหรับ eBook

eBook  
ไฟล์ PDF ของ eBook ไฟล์เดียวรวมหน้าปก [ISBN].pdf
ไฟล์ PDF ของ eBook ที่ไม่มีปก ให้ปกหน้าและปกหลังแยกมาต่างหาก [ISBN]_interior.pdf - เนื้อหา
[ISBN]_frontcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกันไป) - ปกหน้า
[ISBN]_backcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกันไป) - ปกหลัง (ไม่บังคับ)
eBook ที่แบ่งออกเป็นไฟล์ PDF หลายไฟล์

[ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf

ไฟล์ EPUB [ISBN].epub - เนื้อหาที่รวมหน้าปกด้วย
[ISBN].jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกันไป) - ปกหน้าสำหรับใช้เป็นภาพขนาดย่อทางการตลาด (ไม่บังคับ)
หนังสือเสียง  
ไฟล์เสียงไฟล์เดียวสำหรับหนังสือเสียงทั้งเรื่อง

ISBN_1of1.mp3 (แนะนำ)
ISBN.mp3 (การดำเนินการล่าช้า 24 ชั่วโมง)

ไฟล์เสียงหลายไฟล์สำหรับหนังสือเสียงเรื่องเดียว

ID_XofY.mp3 (แนะนำ)
[ISBN]_1of3.mp3
[ISBN]_2of3.mp3
[ISBN]_3of3.mp3

ตั้งชื่อไฟล์ ZIP เป็น ID.zip และเรียงไฟล์เสียงทั้งหมดในไฟล์ ZIP ตามลำดับตัวอักษร

ISBN.zip
id_a.mp3
id_b.mp3

ไฟล์ PDF เสริม

ISBN.pdf

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก