Lägga till flera böcker

Vill du bara lägga till ett par böcker? Då är det enklare att lägga till dem en i taget.

Om du har en stor katalog kanske det är lättare att lägga till flera böcker i kontot samtidigt.

Ange bokinställningar med ett kalkylark

Om böckerna inte har unika identifierare (till exempel ISBN-nummer) kan du inte lägga till dem i bokkatalogen med ett kalkylark. I stället för att följa dessa anvisningar kan du antingen lägga till inställningar för böcker utan ISBN-nummer separat (rekommenderas i de flesta fall) eller skapa nya poster i bokkatalogen genom att överföra bokfilerna först och sedan ange inställningarna.
 1. Logga in på kontot i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. På din bokkatalogsida klickar du på knappen Avancerat och väljer sedan Hämta CSV-mall.
 3. Om du har mer än en mall väljer du den mall som innehåller standardinställningarna som du vill använda på böckerna du tänkt lägga till.
 4. Om du vill ange inställningar för prisets valuta och inkludering av skatt för alla bokuppladdningar i denna mall markerar du rutan Lägg till priskolumner i CSV-filen och väljer tillämpliga alternativ. Observera att du endast kan tillämpa prisinställningar på mallnivån, inte specifika prisbelopp.
 5. Ladda ned filen som skapades och öppna den i ett kalkylarksprogram. Om det finns flera alternativ för att öppna filen i programmet anger du dessa alternativ:
  • tabbavgränsat
  • UTF-16-kodning
 6. Lägg till information om böckerna som du lägger till, med en bok per rad. Trots att endast titeln och identifieringskolumnerna är obligatoriska rekommenderar vi att du anger så mycket information som möjligt. Om du lämnar några celler tomma får de standardvärdet från mallen som du valde. Du hittar förklaringar för varje kolumn på sidan om kalkylark.
 7. När du har fyllt i kalkylarket och sparat det öppnar du partnercentret och bokkatalogen igen. Klicka på knappen Avancerat och välj sedan Överför CSV-fil.
 8. Kontrollera att kalkylarket har bearbetats korrekt genom att titta i överföringshistoriken (Avancerat > Visa CSV-överföringshistorik). Om det förekommer fel klickar du på antalet rader med fel för att hämta en rapport. När du har gjort ändringarna som krävs överför du kalkylarket. Bearbetade böcker visas i din bokkatalog (du kanske måste läsa in sidan igen).

Överföra innehålls- och omslagsfiler

 1. bokkatalogsidan i ditt partnerkonto klickar du på knappen Avancerat och sedan på Lägg till flera innehållsfiler.
 2. Klicka på Välj filer och välj filerna som du vill överföra från datorn. Du kan överföra flera filer, men ingen fil får vara större än 2 GB. Kontrollera att filerna följer riktlinjerna för filnamn eftersom vårt system använder filnamnet för att avgöra filens bok- och innehållstyp.
 3. När filerna har bearbetats visas de på fliken Innehåll för varje bok. Om du inte saknar några inställningar eller filer visas böckerna på Google Böcker och på Google Play (beroende på dina inställningar).

Riktlinjer för filnamn vid massöverföring

 • Om dina böcker redan har unika identifierare (exempelvis ett ISBN-nummer eller en GGKEY som tilldelats av Google): Ersätt [ISBN] i filnamnsexemplen med bokens faktiska identifierare. (För en GGKEY behöver du inte inkludera prefixet GGKEY:.) Om du har både ett ISBN-nummer för en tryckt utgåva och för en elektronisk utgåva rekommenderar vi att du ger PDF-filerna ISBN-numret för den tryckta utgåvan och EPUB-filerna det elektroniska ISBN-numret.

 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda egna filnamn, där du ersätter [ISBN] i filnamnsexemplen nedan med valfri text. Vi rekommenderar att du undviker att använda understreck ( _) på andra sätt än i exemplen (dvs. _interior eller _frontcover).
  • Skicka in uppdaterade filer: Om du vill skicka in en uppdatering i innehåll eller omslag till en bok som från början inte hade någon identifierare kan du antingen återanvända samma filnamn som vid den första överföringen eller namnge den uppdaterade filen med den GGKEY-identifierare som tilldelades när boken la till i din bokkatalog. Om du använder ett annat filnamn som inte utgår från detta id skapas en ny post i bokkatalogen.

Omslagsfiler ska vara i formatet PNG, JPEG, PDF eller TIFF och ha rätt filnamnstillägg.

En PDF-fil med omslaget [ISBN].pdf
En PDF-fil som inte innehåller omslag. Fram- och baksida tillhandahålls separat [ISBN]_interior.pdf – innehåll
[ISBN]_frontcover.jpg (filnamnstillägget kan variera) – främre omslag
[ISBN]_backcover.jpg (filnamnstillägget kan variera) – bakre omslag, valfritt
En bok uppdelad på flera PDF-filer [ISBN]_1of3.pdf
[ISBN]_2of3.pdf
[ISBN]_3of3.pdf (använd lämplig numrering)
En EPUB-fil [ISBN].epub – innehåll inklusive omslag
[ISBN].jpg (filnamnstillägget kan variera) – främre omslag för miniatyrbild för marknadsföring, valfritt
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false