Lägga till flera böcker

Vill du bara lägga till några böcker? Då är det enklare att lägga till dem en i taget.

Om du har en stor katalog kanske det är lättare att lägga till flera böcker i kontot samtidigt.

Ange bokinställningar med ett kalkylark

Om böckerna inte har unika identifierare (till exempel ISBN-nummer) kan du inte lägga till dem i bokkatalogen med ett kalkylark. I stället för att följa dessa anvisningar kan du antingen lägga till inställningar för böcker utan ISBN-nummer separat (rekommenderas i de flesta fall) eller skapa nya poster i bokkatalogen genom att överföra bokfilerna först och sedan ange inställningarna.
 1. Logga in på kontot i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
 2. På din bokkatalogsida klickar du på knappen Avancerade alternativ och väljer sedan Ladda ned mall.
 3. Om du har mer än en mall väljer du mallen med standardinställningarna som du vill använda på böckerna du tänker lägga till.
 4. Om du vill ange inställningar för prisets valuta och inkludering av skatt för alla bokuppladdningar i denna mall markerar du rutan Lägg till priskolumner i CSV-filen och väljer tillämpliga alternativ. Observera att du endast kan tillämpa prisinställningar på mallnivån, inte specifika prisbelopp.
 5. Ladda ned filen som skapades och öppna den i ett kalkylarksprogram. Om det finns flera alternativ för att öppna filen i programmet anger du dessa alternativ:
  • tabbavgränsat
  • UTF-16-kodning.
 6. Lägg till information om böckerna som du lägger till, med en bok per rad. Trots att endast titeln och identifieringskolumnerna är obligatoriska rekommenderar vi att du anger så mycket information som möjligt. Om du lämnar några celler tomma får de standardvärdet från mallen som du valde. Du hittar förklaringar för varje kolumn på sidan om kalkylark.
 7. När du har fyllt i kalkylarket och sparat det öppnar du partnercentret och bokkatalogen igen. Klicka på knappen Avancerade alternativ och välj Ladda upp boklista.
 8. Kontrollera att kalkylarket har bearbetats korrekt genom att gå till uppladdningshistoriken (Avancerade alternativ följt av Visa uppladdade listor). Du kan söka efter en specifik uppladdning genom att skriva filnamnet i sökfältet högst upp. Om det förekommer fel klickar du på radnumrena med fel för att ladda ned en rapport. När du har gjort eventuella nödvändiga ändringar överför du det korrigerade kalkylarket. Bearbetade böcker visas i din bokkatalog (du kanske måste läsa in sidan igen).

Ladda upp innehålls- och omslagsfiler

 1. På bokkatalogsidan i partnerkontot klickar du på knappen Avancerade alternativ och sedan på Ladda upp innehållsfiler (PDF, JPG osv.).
 2. Klicka på Välj filer och välj filerna som du vill överföra från datorn. Du kan överföra flera filer, men ingen fil får vara större än 2 GB. Kontrollera att filerna följer riktlinjerna för filnamn eftersom vårt system använder filnamnet för att avgöra filens bok- och innehållstyp.
 3. När filerna har bearbetats visas de på fliken Innehåll för varje bok. Om du inte saknar några inställningar eller filer visas böckerna på Google Böcker och, beroende på dina inställningar, på Google Play.

Riktlinjer för filnamn vid massöverföring

 • Om dina böcker redan har unika identifierare (exempelvis ett ISBN-nummer eller en GGKEY som tilldelats av Google): Ersätt ISBN i filnamnsexemplen med bokens faktiska identifierare. (För en GGKEY behöver du inte inkludera prefixet GGKEY:.) Om du har både ett ISBN-nummer för en tryckt utgåva och för en elektronisk utgåva rekommenderar vi att du ger PDF-filerna ISBN-numret för den tryckta utgåvan och EPUB-filerna det elektroniska ISBN-numret.

 • Om dina böcker inte har unika identifierare: Du kan använda dina egna filnamn. Ersätt ISBN i filnamnsexemplen nedan med valfri text. Vi rekommenderar att du inte använder understreck ( _) på andra sätt än i exemplen (t.ex. _interior eller _frontcover).
  • Skicka in uppdaterade filer: Om du vill skicka in en uppdatering i innehåll eller omslag till en bok som från början inte hade någon identifierare kan du antingen återanvända samma filnamn som vid den första överföringen eller namnge den uppdaterade filen med den GGKEY-identifierare som tilldelas när boken läggs till i din bokkatalog. Om du använder ett annat filnamn som inte utgår från detta id skapas en ny post i bokkatalogen.

Omslagsfiler ska vara i formatet PNG, JPEG, PDF eller TIFF och ha rätt filnamnstillägg.

En PDF-fil inklusive omslaget [ISBN].pdf
En PDF-fil som inte innehåller omslag – fram- och baksida tillhandahålls separat [ISBN]_interior.pdf – innehåll
[ISBN]_frontcover.jpg (filnamnstillägg kan variera) – främre omslag
[ISBN]_backcover.jpg (filnamnstillägg kan variera) – bakre omslag, valfritt
En bok uppdelad på flera PDF-filer [ISBN] _1of3.pdf
[ISBN] _2of3.pdf
[ISBN] _3of3.pdf (använd lämplig numrering)
En EPUB-fil [ISBN].epub – innehåll med omslag inkluderat
[ISBN].jpg (filnamnstillägg kan variera) – främre omslag som miniatyr vid marknadsföring, valfritt

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437